Kedy máte právo na odstupné a v akej výške?

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Kedy máte právo na odstupné a v akej výške?
autor: Otázka na právnika, 5 Sep, 2016
Kedy máte právo na odstupné a v akej výške?
Úprava nároku na odstupné sa v období rokov 2007 až 2013 trikrát zásadnejšie zmenila. Aká je situácia dnes, kedy a za akých podmienok máte nárok na odstupné?

Nárok na odstupné

má zamestnanec, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov, že

1.      sa zamestnávateľ (alebo jeho časť)

a)     zrušuje alebo

b)    premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce,

2.     sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu,

3.     zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu

 

Nárok na odstupné je v takom prípade diferencovaný podľa odpracovaných rokov

Odstupné bude najmenej vo výške:

-       jednéhopriemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

-       dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

-       trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

-       štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

 

Nárok na odstupné v tomto prípade máte, len ak je splnená podmienka, že:

1. pracovný pomer s vami skončil zamestnávateľ,

2. pracovný pomer skončil výpoveďou,

3. pracovný pomer skončil z vyššie uvedených dôvodov.

 

Skončil pracovný pomer dohodou?  Dostanete odstupné?

Pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov ako je uvedené vyššie pri výpovedi, má zamestnanec nárok na odstupné, ktoré je diferencované podľa odpracovaných rokov, a to najmenej v sume:

-        jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky,

-       dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

-       trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

-       štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

-       päťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.“

 

Nárok na odstupné v tomto prípade  máte, len ak je splnená podmienka, že:

1. pracovný pomer sa skončil dohodou (bez ohľadu na to, či iniciátorom dohody bol zamestnanec alebo zamestnávateľ)

2. pracovný pomer skončil z presne vymedzených dôvodov, ktoré sú rovnaké ako pri výpovedi.

 

Skončenie pracovného pomeru výpoveďou, resp. dohodou pre pracovný úraz, chorobu z povolania? 

Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou z dôvodov, že zamestnanec nesmie vykonávať prácu pre pracovný úraz, chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva,

patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné v sume najmenej desaťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku;

to neplatí,

ak bol pracovný úraz spôsobený tým, že zamestnanec svojím zavinením porušil právne predpisy alebo ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hoci s nimi bol riadne a preukázateľne oboznámený a ich znalosť a dodržiavanie sa sústavne vyžadovali a kontrolovali, alebo pracovný úraz si spôsobil zamestnanec pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a zamestnávateľ nemohol pracovnému úrazu zabrániť.

 

Nárok na odstupné máte len v týchto prípadoch, za splnenia zákonných podmienok. Zamestnávateľ sa však môže rozhodnúť aj inak a môže zamestnancovi poskytnúť odstupné aj v iných prípadoch ako predpokladá zákonník práce.

 

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

K vzorom zmlúv na internete

Iste ste už aj Vy niekedy riešili právnu záležitosť, ktorú bolo treba upraviť zmluvne. Aké…
Otázka na právnika, 15 Jan, 2015

Aký je rozdel medzi právnikom a advokátom a ako správne vyberať právne služby?

Pravdepodobne aj Vy ste už riešili situáciu, kedy ste zvažovali využitie právnika - profesionála.…
Otázka na právnika, 15 Jan, 2015

Predstavujeme sa: Právny Servis 24 - Moderné právne služby nielen online.

Potrebujete právnika, no žiadneho nepoznáte a neviete na koho sa obrátiť? Webový portál …
Otázka na právnika, 30 Jan, 2015

Na čo máte ako spotrebiteľ pri reklamácií tovaru právo?

Ako už iste viete záručná doba je v zásade minimálne 24 mesiacov. Ak chcete vec úspešne…
Otázka na právnika, 23 Feb, 2015

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť