Exekúcia? Kedy sa reálne dostanete k svojim peniazom?

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Exekúcia? Kedy sa reálne dostanete k svojim peniazom?
autor: Otázka na právnika, 16 Sep, 2015
Exekúcia? Kedy sa reálne dostanete k svojim peniazom?
Požičali ste peniaze, dlžník dlh nevrátil ani po niekoľkých výzvach, dlh ste teda vymáhali prostredníctvom súdu. Súd vo vašej veci právoplatne rozhodol, ale povinný (dlžník) napriek tomu nesplnil. 

Ako sa dostanete k svojim peniazom keď ich dlžník nechce vrátiť ani na základe rozhodnutia súdu? Čo mu takéto rozhodnutie ukladá v lehote v ňom určenej? 

A koľko to celé bude trvať, ako dlho si na svoje peniaze ešte počkáte?

Môžete podať návrh na nútený výkon rozhodnutia – návrh na vykonanie exekúcie. Aktivuje sa tým nižšie uvedený proces: 

 

1. Do 15 dní od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie (resp. od vykonania opravy návrhu alebo jeho doplnenia), je exekútor povinný podať žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie na súd.

2. Súd vydá exekútorovi poverenie do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti o udelenie poverenia.

3. Následne je exekútor povinný vydať uznesenie o začatí exekúcie, na ktorého vydanie zákon neustanovuje žiadnu lehotu. Upovedomenie o začatí exekúcie exekútor doručuje oprávnenému ako i povinnému.

4. Do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie povinnému môže povinný podať námietky proti exekúcii.

5. Námietky sa doručujú exekútorovi, ktorý ich následne do 5 dní od ich doručenia doručuje súdu.

6. Súd má o námietkach proti exekúcii rozhodnúť do 60 dní odo dňa ich doručenia. Ak sa námietkam vyhovie, proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, teda oprávnený sa môže proti uzneseniu, ktorým sa námietkam vyhovelo odvolať.

 

Ak však súd námietky povinného zamietol (odvolanie voči zamietnutiu námietok nie je prípustné), alebo ak námietky neboli vôbec povinným podané, po uplynutí 14 dňovej lehoty na podanie námietok, (resp. po tom ako sa povinný vzdal svojho práva na podanie námietok), exekútor vydá exekučný príkaz, napr. príkaz na vykonanie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke, na základe ktorého banka po jeho doručení vyplatí oprávnenému peňažné prostriedky na účte povinného vo výške vymáhanej pohľadávky.

 

Teda až v tomto štádiu sa oprávnený môže dostať k svojim peniazom, ak povinný nejaký majetok má. POZOR! Ak povinný majetok nemá, exekúcia sa zastaví...

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Ako sa brániť proti začatej exekúcii?

Bola voči Vám začatá exekúcia? Nastali ale okolnosti, ktoré spôsobili zánik vymáhaného nároku alebo…
Otázka na právnika, 17 Mar, 2015

Dlžný manžel? Ako brániť svoj majetok v prípade začatej exekúcie voči nemu?

V SR je povinnosťou druhého manžela zniesť uspokojenie manželovho dlhu zo spoločného majetku…
Otázka na právnika, 30 Mar, 2015

Ako sa vykonávajú zrážky zo mzdy a koľko môžete svojmu zamestnancovi zo mzdy zraziť?

Zrážky zo mzdy sú určitým spôsobom splácania dlžníkovho dlhu. Avšak vzhľadom na životné potreby…
Otázka na právnika, 7 Apr, 2015

Ako vypočítať zrážky zo mzdy?

Zrážky zo mzdy sa vypočítavajú z čistej mzdy zamestnanca.Základná suma, ktorá sa…
Otázka na právnika, 8 Apr, 2015

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť