GDPR - výmaz osobných údajov

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek GDPR -  výmaz osobných údajov
autor: Otázka na právnika, 19 Jun, 2018
GDPR - výmaz osobných údajov

Kúpili ste si niečo na eshope kde ste v objednávke vyplňovali svoje osobné údaje, ktoré sú teraz v databáze eshopu. Pracovali ste u zamestnávateľa, ktorý o vás má tiež veľa informácií. Po prevádzkovateľovi može dotknutá fyzická oosba požadovať výmaz svojich osobných údajov. Právo na výmaz však nie je absolútnym právom. Pre výmaz musia byť splnené určité podmienky.  Aké sú to a kedy prevádzkovateľ vaše osobné údaje vymaže a kedy nie?

Kedy prevádzkovateľ vyhovie žiadosti o vymazanie vašich osobných údajov?


Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže, pokiaľ je splnená aspoň jedna z nasledujúcich podmienok:


- osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali, 

- dotknutá osoba odvolá súhlas podľa § 13 ods. 1 písm. a) alebo § 16 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, 

- dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov, 

- osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, 

- je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná, alebo 

- sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov. 


Kedy prevádzkovateľ vašej žiadosti nemusí vyhovieť?


Navzdory splneniu niektorej z vyššie uvedených podmienok k výmazu nedôjde, pokiaľ je spracovanie nevyhnutné: 

- na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie, 

- na splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, 

- z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s § 16 ods. 2 písm. h) až j) zákona o ochrane osobných údajov, 

- na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8 zákona o ochrane osobných údajov, ak je pravdepodobné, že právo podľa odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo 

- na uplatnenie právneho nároku


Ako prevádzkovateľ naloží so žiadosťou o výmaz osobných údajov?


Prevádzkovateľ musí žiadosť žiadateľa vybaviť bez zbytočného odkladu, max. do 1 mesiaca od prijatia žiadosti (vo výnimočných prípadoch je možné lehotu predĺžiť o 2 mesiace, o čom musí byť dotknutá osoba informovaná, vrátane dôvodu predĺženia). Vybavenie žiadosti musí byť spravidla bezplatné (výnimkou je, pokiaľ sa napr. žiadosti bezdôvodne opakujú). 


Neviete čo do žiadosti napísať? Inšpirujte sa VZOROM Židadosti o výmaz osobných údajov - TU.

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Zmeny v evidencii vozidiel oznamované osobne na orgáne Policajného zboru

Predali ste auto, chcete zmeniť farbu auta alebo má auto v držbe iná osoba ako vlastník?…
Otázka na právnika, 21 Feb, 2017

Potrebujete zistiť pobyt určitej fyzickej osoby?

Potrebujete zistiť pobyt určitej fyzickej osoby? Počuli ste už o Registri obyvateľov Slovenskej…
Otázka na právnika, 23 Feb, 2017

Termín aktivácie elektronických schránok sa blíži!

Štatutári nezabudnite, že koniec termínu na aktiváciu elektronických schránok sa blíži. Ak si…
Otázka na právnika, 10 Apr, 2017

Nemáte povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora?

Register partnerov verejného sektora je rovnako ako Obchodný register či Živnostenský register…
Otázka na právnika, 10 Apr, 2017

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť