Mali ste pracovný úraz v zamestnaní?

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Mali ste pracovný úraz v zamestnaní?
autor: Otázka na právnika, 16 Mar, 2017
Mali ste pracovný úraz v zamestnaní?

Ak u zamestnanca došlo pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním k poškodeniu zdravia alebo k jeho smrti úrazom (pracovný úraz), zodpovedá za škodu tým vzniknutú zamestnávateľ, u ktorého bol zamestnanec v čase pracovného úrazu v pracovnom pomere. Ide o objektívnu zodpovednosť, nezávislú od zavinenia zamestnávateľa, ktorej sa môže zamestnávateľ zbaviť len ak preukáže, naplnenie jedinej z okolností pripúšťajúcich liberáciu zamestnávateľa (napr. že pracovný úraz si spôsobil zamestnanec sám vplyvom alkoholu, omamných látok). Vtedy za škodu zamestnancovi zamestnávateľ nezodpovedá.

Čo sa považuje za pracovný úraz ?


Pracovný úraz možno v zmysle zákona definovať ako poškodenie zdravia zamestnanca alebo smrť zamestnanca v dôsledku úrazu pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním. Za pracovný úraz sa považuje aj taký úraz, ktorý zamestnanec utrpel pre plnenie pracovných úloh. K poškodeniu zdravia, t.j. k škodovej udalosti musí pritom dôjsť nezávisle od vôle zamestnanca, alebo pôsobením vonkajších vplyvov a toto pôsobenie musí byť buď krátkodobé, náhle a násilné. Môže spočívať v poškodení telesného zdravia alebo v poškodení psychiky. Pracovný úraz nie je úraz, ktorý zamestnanec utrpel na ceste do zamestnania a späť. 


Predpoklady zodpovednosti zamestnávateľa za škodu spôsobenú pracovným úrazom 


Takými predpokladmi sú:

A) Existencia pracovnoprávneho vzťahu, teda existencia pracovného pomeru, založeného pracovnou zmluvou resp. dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru v čase úrazu. Ak však zamestnanec reálne vykonával prácu pre zamestnávateľa bez zmluvy, toto mu nemôže byť na škodu, a preto aj na takúto osobu sa vzťahuje zodpovednosť zamestnávateľa za škodu spôsobenú pracovným úrazom 


 B) Vznik újmy v dôsledku škodovej udalosti pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním. Plnenie pracovných úloh je výkon pracovných povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu, iná činnosť vykonávaná na príkaz zamestnávateľa a činnosť, ktorá je predmetom pracovnej cesty. V priamej súvislosti s plnením pracovných úloh sú úkony potrebné na výkon práce a úkony počas práce zvyčajné alebo potrebné pred začiatkom práce alebo po jej skončení. Takými úkonmi nie je cesta do zamestnania a späť, stravovanie, ošetrenie alebo vyšetrenie v zdravotníckom zariadení, ani cesta na ne a späť. Vyšetrenie v zdravotníckom zariadení vykonávané na príkaz zamestnávateľa alebo ošetrenie pri prvej pomoci a cesta na ne a späť sú úkony v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh. 


 C) Príčinná súvislosť medzi ujmou na zdraví a okolnosťami, ktoré nastali pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s nimi. Povinnosť zamestnanca oznámiť pracovný úraz Zamestnanec je povinný oznámiť vznik pracovného úrazu osobe a spôsobom určeným vnútorným predpisom. Zamestnávateľ je následne povinný po prijatí oznámenia zamestnanca bezodkladne vykonať potrebné opatrenia, aby nedošlo k ďalšiemu ohrozeniu života a zdravia. 

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Čo je nové v oblasti pracovného práva od 1.1.2015 ?

Prinášame vám prehľad najdôležitejších zmien v pracovnom práve účinných v roku 2015. 
Otázka na právnika, 21 Jan, 2015

Novinky v legislatíve v r. 2015 - registračné pokladnice pre advokátov?

Novelou zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice sa zavádza…
Otázka na právnika, 26 Jan, 2015

Zmeny v legislatíve 2015 | Dane

Čo je nové v oblasti daňového práva v r. 2015?
Otázka na právnika, 23 Jan, 2015

Zmeny v legislatíve od 1.1.2015 | Príjem študentov do 200 eur bez odvodov

Čo je nové v oblasti zdravotných a sociálnych odvodov v r. 2015?
Otázka na právnika, 23 Jan, 2015

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť