Výpovedná doba - pracovné právo

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Výpovedná doba - pracovné právo
autor: Otázka na právnika, 9 Jan, 2019
Výpovedná doba - pracovné právo

Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa neskončí okamžite, ale až uplynutím výpovednej doby. Dĺžka výpovednej doby sa pritom líši podľa toho, z akého dôvodu je výpoveď daná. V určitých prípadoch je dĺžka výpovednej doby závislá od toho, ako dlho pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval. 

Dĺžka výpovednej doby


Výpovedná doba je najmenej 1 mesiac. To však neplatí, ak sa jedná o zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z dôvodov, že sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce alebo sa zamestnanec stane nadbytočný alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu. 


V takom prípade činí výpovedná doba najmenej: 

- 2 mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok a menej ako 5 rokov, 

- 3 mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej 5 rokov. 


Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď (teda nie, ak sám zamestnanec dá výpoveď) z iných dôvodov ako vyššie uvedených, je najmenej 2 mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej 1 rok. 


Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej 1 rok, výpovedná doba je najmenej 2 mesiace. 


Do doby trvania pracovného pomeru sa pritom započítava aj doba trvania opakovane uzatvorených pracovných pomerov na určitú dobu u toho istého zamestnávateľa, ktoré na seba bezprostredne nadväzujú. 


Kedy začína výpovedná doba plynúť?


Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Ako najvýhodnejšie skončiť pracovný pomer so zamestnávateľom, ktorý je platobne neschopný?

Stal sa váš zamestnávateľ platobne neschopný a už nie je schopný splniť vaše nároky z …
Otázka na právnika, 29 Apr, 2016

Uplatnenie nárokov z pracovnoprávneho vzťahu

V minulom článku sme si povedali ako najvýhodnejšie ukončiť pracovný pomer so zamestnávateľom,…
Otázka na právnika, 5 May, 2016

Mali ste pracovný úraz v zamestnaní?

Ak u zamestnanca došlo pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním k poškodeniu…
Otázka na právnika, 16 Mar, 2017

Kedy nemusíte do práce a dostanete zaplatené?

Kedy Vám beží mzda a vy môžete čerpať voľno? Zákonník práce zakotvuje prekážky v práci pri ktorých…
Otázka na právnika, 24 Apr, 2017

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť