Všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu
autor: Otázka na právnika, 13 Nov, 2017
Všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu

Obecne je možné povedať, že ak zamestnanec spôsobí zamestnávateľovi škodu, tak za ňu zodpovedá. Zákonník práce pritom rozlišuje všeobecnú zodpovednosť zamestnanca za škodu a špeciálne typy zodpovednosti zamestnanca za škodu.

Špeciálna zodpovednosť zamestnanca za škodu


Špeciálnymi typmi zodpovednosti zamestnanca za škodu sú:

 

 • zodpovednosť za nesplnenie povinnosti na odvrátenie škody, 

• zodpovednosť za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať, 

• zodpovednosť za stratu zverených predmetov, 

• zodpovednosť za škodu vyrobením nepodarku. 

 

Všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu 


Zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním. Predpokladmi vzniku zodpovednosti zamestnanca za škodu tedy sú: 

 • existencia pracovnoprávneho vzťahu, 

 • protiprávny úkon, ktorého sa zamestnanec dopustil pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním, 

 • vznik škody, 

 • príčinná súvislosť medzi protiprávnym úkonom a škodou, 

 • zavinenie (pre vznik zodpovednosti postačí nedbalostné zavinenie). 


Zamestnanec postihnutý duševnou poruchou zodpovedá za škodu len ak je schopný ovládnuť svoje konanie a posúdiť následky svojho konania. Zamestnanec, ktorý sa uvedie vlastnou vinou do takého stavu, že nie je schopný ovládnuť svoje konanie alebo posúdiť následky svojho konania (napr. požitím alkoholu), zodpovedá za škodu v tomto stave spôsobenú. Zamestnanec zodpovedá aj za škodu, ktorú spôsobil úmyselným konaním proti dobrým mravom


Do akej výšky zamestnanec škodu hradí? 


Ak zamestnávateľ od zamestnanca, ktorý zodpovedá za škodu, požaduje náhradu škody, tak zamestnanec je povinný nahradiť zamestnávateľovi v peniazoch skutočnú škodu, ak škodu neodstráni uvedením do predchádzajúceho stavu (napr. opravením poškodeného stroja). Ak zamestnanec spôsobil škodu z nedbanlivosti, môže zamestnávateľ požadovať od neho náhradu do výšky štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku pred porušením povinnosti, ktorým spôsobil škodu

Toto obmedzenie neplatí, ak 

a) ide o špeciálny typ zodpovednosti zamestnanca, u ktorého je hranica odškodnenia nastavená inak (viď vyššie), 

b) zamestnanec škodu spôsobil pod vplyvom alkoholu alebo po požití omamných látok či psychotropných látok alebo 

c) zamestnanec spôsobil škodu úmyselne. 


Ak zamestnávateľovi spôsobilo z nedbanlivosti škodu viac zamestnancov, každý z nich je povinný nahradiť pomernú časť škody podľa miery svojho zavinenia. 

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Čo je nové v oblasti pracovného práva od 1.1.2015 ?

Prinášame vám prehľad najdôležitejších zmien v pracovnom práve účinných v roku 2015. 
Otázka na právnika, 21 Jan, 2015

Novinky v legislatíve v r. 2015 - registračné pokladnice pre advokátov?

Novelou zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice sa zavádza…
Otázka na právnika, 26 Jan, 2015

Zmeny v legislatíve 2015 | Dane

Čo je nové v oblasti daňového práva v r. 2015?
Otázka na právnika, 23 Jan, 2015

Zmeny v legislatíve od 1.1.2015 | Príjem študentov do 200 eur bez odvodov

Čo je nové v oblasti zdravotných a sociálnych odvodov v r. 2015?
Otázka na právnika, 23 Jan, 2015

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť