Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve
autor: Otázka na právnika, 9 Oct, 2017
Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve

Uzavreli ste so zamestnávateľom v pracovnej zmluve konkurenčnú doložku? Ako sa na konkurenčnú doložku a takéto obmedzenia pozerá legislatíva?

Čo je konkurenčná činnosť zamestnanca?


Konkurenčnú činnosť zamestnanca voči zamestnávateľovi je nutné rozdeliť do dvoch kategórií: 

a) konkurenčná činnosť vykonávaná počas trvania pracovnoprávneho vzťahu (zákaz konkurencie plynie zo zákona), 

b) konkurenčná činnosť vykonávaná po skončení pracovnoprávneho vzťahu (zákaz konkurencie môže plynúť z dohody strán). 


Konkurenčná činnosť vykonávaná počas pracovnoprávneho vzťahu

Zamestnanec v pracovnom pomere môže popri svojom zamestnaní vykonávať inú zárobkovú činnosť spôsobilú konkurovať zamestnávateľovi len s predchádzajúcim písomným súhlasom zamestnávateľa. Zamestnanec musí požiadať o povolenie vykonávať konkurenčnú zárobkovú činnosť ešte predtým, než začne s jej výkonom. Súhlas s konkurenčnou zárobkovou činnosťou zamestnanca udelený zamestnávateľom musí byť písomný. Súhlas zamestnávateľa nie je potrebný k vedeckej, pedagogickej, publicistickej, lektorskej, prednášateľskej, literárnej a umeleckej činnosti. Zamestnávateľ môže súhlas z vážnych dôvodov odvolať. Odvolanie súhlasu musí byť tiež písomné. 


Konkurenčná činnosť vykonávaná po ukončení pracovnoprávneho vzťahu


Po skončení pracovného pomeru môže zamestnanec bez odmedzenia konkurovať svojmu bývalému zamestnávateľovi. Zamestnávateľ a zamestnanec však môžu spolu uzatvoriť konkurenčnú doložku, podľa ktorej zamestnanec nebude po určitú dobu, najdlhšie 1 rok, vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá by mohla konkurovať činnosti zamestnávateľa.

Zákaz konkurencie musí byť dohodnutý priamo v pracovnej zmluve, alebo jej dodatku. Konkurenčnú doložku tak nie je možné aplikovať na dohody uzatvárané mimo pracovného pomeru (teda dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti a dohody o brigádnickej práci študentov). 

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi primeranú peňažnú náhradu za každý mesiac plnenia konkurenčnej doložky. Peňažná náhrada činí najmenej 50 % priemerného mesačného zárobku zamestnanca

Konkurenčná doložka zanikne uplynutím času, na ktorý bola zjednaná, odstúpením, výpoveďou, dohodou o skončení záväzku alebo uhradením peňažnej náhrady (zmluvnej pokuty) zamestnancom, ktorý porušil svoj záväzok. 

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Ako najvýhodnejšie skončiť pracovný pomer so zamestnávateľom, ktorý je platobne neschopný?

Stal sa váš zamestnávateľ platobne neschopný a už nie je schopný splniť vaše nároky z …
Otázka na právnika, 29 Apr, 2016

Uplatnenie nárokov z pracovnoprávneho vzťahu

V minulom článku sme si povedali ako najvýhodnejšie ukončiť pracovný pomer so zamestnávateľom,…
Otázka na právnika, 5 May, 2016

Čo je predmetom dane z nehnuteľností?

Nezabudnite, že do 31. januára 2017 je treba podať priznanie dane z nehnuteľnosti podľa stavu k 1.…
Otázka na právnika, 25 Jan, 2017

Môže sa darca domáhať vrátenia svojho daru?

Dostali ste sa do situácie, keď vám váš manžel daroval napríklad bicykel, no po rozvode sa domáha…
Otázka na právnika, 3 Feb, 2017

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť