Čo je predmetom dane z nehnuteľností?

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Čo je predmetom dane z nehnuteľností?
autor: Otázka na právnika, 25 Jan, 2017
Čo je predmetom dane z nehnuteľností?

Nezabudnite, že do 31. januára 2017 je treba podať priznanie dane z nehnuteľnosti podľa stavu k 1. januáru 2017. Ide o špecifický druh dane platený ročne popredu.

Máte povinnosť podať daňové priznanie?


Ak ste v minulom roku nadobudli nehnuteľnosť, ktorej ste vlastníkom i 1. januára nasledujúceho roka treba ju na obci priznať. Obec Vám následne vyrúbi daň. Ak ste však počas minulého roka prestali byť vlastníkom určitej nehnuteľnosti, za ktorú platíte daň, nezabudnite to tiež obci oznámiť. Ak ste už raz v rámci jednej obce podávali priznanie a následne ste nadobudli novú nehnuteľnosť alebo ste inú predali, obci sa to oznamuje prostredníctvom čiastkového priznania do 31. Januára roku nasledujúceho po tom čo ste nehnuteľnosť nadobudli alebo predali. 


Čo je predmetom dane z nehnuteľností? 


a) daň z pozemkov 

b) daň zo stavieb 

c) daň z bytov. 


Daň z pozemkov 


Predmetom tejto sú pozemky na území Slovenskej republiky v tomto členení: 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty, 

b) záhrady, 

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, 

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 

e) stavebné pozemky. 


Daň zo stavieb


Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území Slovenskej republiky v tomto členení: 

f) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu, 

g) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 

h) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu, 

i) samostatne stojace garáže, 

j) stavby hromadných garáží, 

k) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou, 

l) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 

m) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou, n) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h). 


Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom alebo ukotvené pilótami. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že stavba sa prestala užívať. 

Daň z bytov


Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby. 

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Čo je nové v oblasti pracovného práva od 1.1.2015 ?

Prinášame vám prehľad najdôležitejších zmien v pracovnom práve účinných v roku 2015. 
Otázka na právnika, 21 Jan, 2015

Novinky v legislatíve v r. 2015 - registračné pokladnice pre advokátov?

Novelou zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice sa zavádza…
Otázka na právnika, 26 Jan, 2015

Zmeny v legislatíve 2015 | Dane

Čo je nové v oblasti daňového práva v r. 2015?
Otázka na právnika, 23 Jan, 2015

Zmeny v legislatíve od 1.1.2015 | Príjem študentov do 200 eur bez odvodov

Čo je nové v oblasti zdravotných a sociálnych odvodov v r. 2015?
Otázka na právnika, 23 Jan, 2015

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť