Dlžíte peniaze? Začala na Vás exekúcia, ktorej výkon však ohrozuje vaše bývanie či výživu?

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Dlžíte peniaze? Začala na Vás exekúcia, ktorej výkon však ohrozuje vaše bývanie či výživu?
autor: Otázka na právnika, 23 Sep, 2016
Dlžíte peniaze? Začala na Vás exekúcia, ktorej výkon však ohrozuje vaše bývanie či výživu?
Ak ste sa ako povinný bez svojej viny ocitli v takom postavení, že by neodkladná exekúcia mohla mať pre vás alebo pre príslušníkov vašej rodiny zvlášť nepriaznivé následky, navrhnite súdu odklad exekúcie.

Súd môže exekúciu odložiť vtedy, ak:

a)      návrh podal povinný, ktorý je fyzickou osobou,

b)     oprávnený by nebol odkladom exekúcie vážne poškodený,

c)     ide o nezavinené prechodné postavenie povinného.

 

Čo je nezavinené postavenie povinného?

Nezavinené postavenie povinného znamená, že povinný ani len z nedbanlivosti nezapríčinil, že nemôže splniť svoj dlh voči oprávnenému. Konkrétne posúdenie, či povinný naozaj zachoval primeranú mieru starostlivosti o splnenie dlhu, závisí od obsahu vynucovanej povinnosti. Súčasne by mal súd pri posudzovaní nedbanlivosti povinného zohľadniť aj spôsob, akým dlh vznikol, napríklad, či jej vznik nebol dôsledkom hazardného alebo podobného konania povinného, či sa povinný nezbavoval majetku bez ohľadu na jeho záväzky a pod.

 

Prechodný charakter sociálneho postavenia povinného

Povolenie odkladu exekúcie prichádza do úvahy len vtedy, ak tento dôvod má prechodný charakter a možno odôvodnene očakávať, že v exekúcii sa bude môcť po určitom čase pokračovať. Trvalý stav zlého sociálneho postavenia povinného, vylučuje povolenie odkladu exekúcie.

 

Obzvlášť nepriaznivé následky

Obzvlášť nepriaznivé následky pre povinného alebo pre príslušníkov jeho rodiny spočívajú v ohrození základných životných istôt (prechodné ohrozenie nevyhnutnej výživy, bývania, prípravy na budúce povolanie a iné uspokojovanie obdobných základných potrieb povinného a jeho rodiny).

 

Rozhodnutie súdu o odklade exekúcie a situácia po uplynutí doby odkladu exekúcie

Rozhodnutie súdu, ktorým sa povolí odklad exekúcie, obsahuje dobu odkladu, ktorá je vymedzená dátumom, počtom mesiacov, prípadne týždňov počítaných odo dňa doručenia rozhodnutia o odklade exekútorovi, alebo inou právnou skutočnosťou, ktorá určite nastane (napr. právoplatné skončenie dedičského konania, v ktorom povinný zdedí majetok). Po uplynutí doby povolenia odkladu exekúcie, exekútor automaticky pokračuje vo vykonávaní exekúcie.

 

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Čo je nové v oblasti pracovného práva od 1.1.2015 ?

Prinášame vám prehľad najdôležitejších zmien v pracovnom práve účinných v roku 2015. 
Otázka na právnika, 21 Jan, 2015

Novinky v legislatíve v r. 2015 - registračné pokladnice pre advokátov?

Novelou zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice sa zavádza…
Otázka na právnika, 26 Jan, 2015

Zmeny v legislatíve 2015 | Dane

Čo je nové v oblasti daňového práva v r. 2015?
Otázka na právnika, 23 Jan, 2015

Zmeny v legislatíve od 1.1.2015 | Príjem študentov do 200 eur bez odvodov

Čo je nové v oblasti zdravotných a sociálnych odvodov v r. 2015?
Otázka na právnika, 23 Jan, 2015

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť