Spor môže vyriešiť mediácia!

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Spor môže vyriešiť mediácia!
autor: Otázka na právnika, 18 Oct, 2016
Spor môže vyriešiť mediácia!

Mediácia je mimosúdne riešenie sporov. Základnou výhodou mediácie je, že na rozdiel od súdneho procesu, kde jedna strana víťazí a druhá prehráva, výsledok mediácie je dohoda, v ktorej sú obe strany spokojné. Mediácia šetrí čas aj peniaze. Zmyslom mediácie je pomôcť ľuďom nájsť spoločné riešenie sporu uspokojivého pre obe strany. Mediácia je rýchla, bezstresujúca, šetrí čas, je dôverná, dobrovoľná a čo je dôležité, oveľa lacnejšia ako súdne konanie


Mediácia ako spôsob ušetrenia súdnych poplatkov

Mediáciu je možné použiť aj vtedy, ak sa už začalo súdne konanie - benefitom je vrátenie časti súdnych poplatkov podľa štádia konania.

 

Čo je výsledkom mediácie?

Na jednom mediačnom stretnutí môže byť uzavretá dohoda záväzná pre obe strany. Dohoda ako výsledok mediácie môže byť spísaná vo forme notárskej zápisnice, alebo schválená ako zmier a je rovnako spôsobilým exekučnými titulom ako právoplatné rozhodnutie súdu.

 

Mediácia sa dá uplatniť vo väčšine sporov 

  1. rodinné spory (rozvod, delenie majetku, výživné, problémy v škole, útek z domu, spolunažívanie, dedičské spory atď.)
  2. obchodné spory (pohľadávky, nedodržiavanie zmlúv, rozviazanie partnerstva, nesplácanie úveru, spory s odberateľmi, dodávateľmi, )
  3. susedské spory (hluk, domáce zvieratá, parkovanie, upratovanie, poškodenie alebo užívanie cudzieho majetku, podmienky a údržba majetku pri spoločenstvách vlastníkov bytov a nebytových priestorov
  4. iné občianske spory (vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, neuhradené pohľadávky, vrátenie daru, spory z nájomných zmlúv, majetková a nemajetková ujma, neoprávnené zásahy do práva na ochranu osobnosti, spotrebiteľské spory, ..)
  5. pracovné spory (medzi zamestnancom a zamestnávateľom, medzi zamestnancami navzájom, manažérske konflikty.

 

Kto môže byť mediátorom?

Spor sa vždy rieši prostredníctvom mediátora, ktorým je odborne kvalifikovaná, nezávislá a nestranná osoba, zapìsaná v Registri mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR.

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Na čo máte ako spotrebiteľ pri reklamácií tovaru právo?

Ako už iste viete záručná doba je v zásade minimálne 24 mesiacov. Ak chcete vec úspešne…
Otázka na právnika, 23 Feb, 2015

Zákaz výpovede! Kedy vás zamestnávateľ zo zamestnania nemôže vyhodiť?

Viete o tom, že existuje obdobie, v ktorom zamestnávateľ nemôže ukončiť s vami pracovný pomer…
Otázka na právnika, 2 Mar, 2015

Kedy vás ani ochranná doba nezachráni pred výpoveďou?

Aj keď v ochrannej dobe platí zákaz výpovede, vo výnimočných prípadoch presne vymedzených…
Otázka na právnika, 4 Mar, 2015

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť