Poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám
autor: Otázka na právnika, 22 Jan, 2018
Poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Právo na informácie je zaručené čl. 26 Ústavy SR. Toto právo pomáha občanom v kontrole činnosti verejnej správy. Umožňuje im kvalifikovane sa podieľať na správe vecí verejných. Kto má právo na prístup k informáciám?

Právo na prístup k informáciám má každá fyzická a právnická osoba, pričom žiadateľ nie je povinný preukazovať dôvod, pre ktorý informácie požaduje. 

Ako podať žiadosť o podanie informácie?


Žiadosť možno podať písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom. Zo žiadosti musí byť zrejmé, komu je určená, meno, priezvisko, názov či obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje. 


Vzor žiadosti o sprístupnenie informácie nájdete TU.

Kto musí informácie poskytnúť?


Informácie musia poskytovať: 

- štátne orgány, 

obce

- vyššie územné celky,

- právnické a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy (avšak iba v rozsahu tejto ich rozhodovacej činnosti), 

- právnické osoby zriadené zákonom a právnické osoby zriadené štátnym orgánom, vyšším územným celkom alebo obcou podľa osobitného zákona, 

- právnické osoby založené vyššie vymenovanými subjektami. 

Dokedy musí byť žiadaná informácia poskytnutá?


Žiadosť musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. Zo závažných dôvodov môže povinná osoba danú lehotu predĺžiť (§ 17 ods. 2 zákona o slobode informácií). 


Ako postupovať, ak povinná osoba informáciu neposkytne?


Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie do 15 dní od doručenia rozhodnutia. Ak o žiadosti nie je rozhodnuté v lehote, žiadateľ môže podať odvolanie do 15 dní od uplynutia lehoty. Odvolanie sa podáva osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať. O odvolaní rozhoduje nadriadený povinnej osoby, ktorá vo veci rozhodla alebo mala rozhodnúť. Odvolací orgán rozhodne do 15 dní od doručenia odvolania povinnou osobou. 

Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil. 

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Zmeny v evidencii vozidiel oznamované osobne na orgáne Policajného zboru

Predali ste auto, chcete zmeniť farbu auta alebo má auto v držbe iná osoba ako vlastník?…
Otázka na právnika, 21 Feb, 2017

Potrebujete zistiť pobyt určitej fyzickej osoby?

Potrebujete zistiť pobyt určitej fyzickej osoby? Počuli ste už o Registri obyvateľov Slovenskej…
Otázka na právnika, 23 Feb, 2017

Termín aktivácie elektronických schránok sa blíži!

Štatutári nezabudnite, že koniec termínu na aktiváciu elektronických schránok sa blíži. Ak si…
Otázka na právnika, 10 Apr, 2017

Nemáte povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora?

Register partnerov verejného sektora je rovnako ako Obchodný register či Živnostenský register…
Otázka na právnika, 10 Apr, 2017

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť