Nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie
autor: Otázka na právnika, 19 Feb, 2018
Nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie

Pacient má právo poznať všetky informácie, ktoré obsahuje zdravotná dokumentácia vedená o jeho liečbe. Toto právo môže uplatniť buď nahliadnutím do zdravotnej dokumentácie alebo podaním žiadosti o výpis zo zdravotnej dokumentácie. 

Čo všetko spadá pod "zdravotnú dokumentáciu"?


Zdravotnou dokumentáciou sa rozumie súbor údajov o zdravotnom stave osoby, o zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti tejto osobe (teda napr. lekárske správy, výsledky vyšetrení). 

Kto môže nahliadnuť do zdravotnej dokumentácie?Právo nahliadať do dokumentácie v celom rozsahu má:

 

• osoba, ktorej sa dokumentácia týka, 

• zákonný zástupca osoby, ktorej sa dokumentácia týka, 

• manžel alebo manželka, dieťa alebo rodič alebo ich zákonný zástupca, avšak len po smrti osoby, ktorej sa dokumentácia týka, 

• ak neexistujú osoby vymenované v predošlom bode, tak osoba plnoletá, ktorá žila s osobou, ktorej sa dokumentácia týka v čase smrti v domácnosti, blízka osoba alebo ich zákonný zástupca, 

• osoba písomne splnomocnená niektorou z vyššie vymenovaných osôb (podpis musí byť osvedčený). 


Ďalej môže do dokumentácie nahliadnuť: 


subjekt verejného sektora (ministerstvo zdravotníctva, lekár samosprávneho kraja, všeobecný lekár ministerstva vnútra, posudkový lekár ozbrojených síl SR), 

znalec (napr. ak sa vedie trestné konanie), • Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Je nutné si uvedomiť, že počet "tretích" subjektov, ktoré môžu požiadať o výpis zdravotnej dokumentácie určitej osoby je ešte väčší než počet subjektov, ktoré majú právo do dokumentácie nahliadnuť. 


Môže zdravotnícky pracovník odmietnuť nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie?


Zdravotnícky pracovník môže odmietnuť nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie iba tej osobe, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore psychiatria alebo v špecializačnom odbore klinická psychológia, ak by nahliadnutie negatívne ovplyvnilo jej liečbu. 

Ako sa brániť odmietnutiu nahliadnutiu do zdravotnej dokumentácie ?


Ak sa niekto domnieva, že nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie mu bolo odmietnuté neprávom, má právo obrátiť sa na súd s žalobou

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Čo je predmetom dane z nehnuteľností?

Nezabudnite, že do 31. januára 2017 je treba podať priznanie dane z nehnuteľnosti podľa stavu k 1.…
Otázka na právnika, 25 Jan, 2017

Môže sa darca domáhať vrátenia svojho daru?

Dostali ste sa do situácie, keď vám váš manžel daroval napríklad bicykel, no po rozvode sa domáha…
Otázka na právnika, 3 Feb, 2017

Upomínacie konanie nahradzujúce konanie o vydanie platobného rozkazu

Dňa 01.02.2017 nadobudol účinnosť zákon o upomínacom konaní, ktorý nahradil doterajší inštitút…
Otázka na právnika, 13 Feb, 2017

Zmeny v evidencii vozidiel oznamované osobne na orgáne Policajného zboru

Predali ste auto, chcete zmeniť farbu auta alebo má auto v držbe iná osoba ako vlastník?…
Otázka na právnika, 21 Feb, 2017

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť