Disciplinárne previnenie advokáta

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Disciplinárne previnenie advokáta
autor: Otázka na právnika, 2 Apr, 2020
Disciplinárne previnenie advokáta

Disciplinárnym previnením advokáta je zavinené porušenie povinnosti vyplývajúcej zo zákona o advokácii alebo z predpisu Slovenskej advokátskej komory. Aký trest advokátovi hrozí a ako prebieha disciplinárne konanie sme bližšie vysvetlili v článku.


Disciplinárne previnenie advokáta

Disciplinárnym previnením advokáta je zavinené porušenie povinnosti vyplývajúcej zo zákona o advokácii alebo z predpisu Slovenskej advokátskej komory. Aký trest advokátovi hrozí a ako prebieha disciplinárne konanie sme bližšie vysvetlili v článku.


Aký trest advokátovi hrozí?

Za disciplinárne previnenie môže disciplinárny senát vymenovaný predsedom disciplinárnej komisie spomedzi jej členov uložiť advokátovi ako disciplinárne opatrenie 

 - písomné napomenutie (ktoré však nie je možné uložiť spolu s peňažnou pokutou) 

 - verejné napomenutie (ktoré tiež nie je možné uložiť spolu s peňažnou pokutou) 

 - peňažnú pokutu až do výšky stonásobku minimálnej mesačnej mzdy ustanovenej osobitným predpisom (Výnos pokuty je pritom príjmom Slovenskej advokátskej komory.) 

 - pozastavenie výkonu advokácie uložené od 6 mesiacov do 3 rokov - vyčiarknutie zo zoznamu advokátov


Disciplinárne konanie

Disciplinárne konanie sa začína na návrh predsedu revíznej komisie alebo ministra spravodlivosti SR. Návrh na začatie disciplinárneho konania možno podať do 9 mesiacov odo dňa, keď sa navrhovateľ dozvedel o disciplinárnom previnení, najneskôr však do 2 rokov odo dňa, keď k disciplinárnemu previneniu došlo.

Disciplinárne obvinený advokát má právo brániť sa a vyjadrovať sa ku všetkým skutočnostiam, z ktorých je obvinený. Má tiež právo navrhovať dôkazy. Disciplinárne obvinený advokát si môže v disciplinárnom konaní zvoliť obhajcu spomedzi advokátov okrem advokáta, ktorý je v tej istej veci tiež disciplinárne obvinený.

Proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu môže disciplinárne obvinený advokát alebo navrhovateľ (predseda revíznej komisie alebo minister spravodlivosti SR) podať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia odvolanie. Odvolanie sa podáva disciplinárnej komisii a má odkladný účinok. O odvolaní rozhoduje trojčlenný odvolací disciplinárny senát, ktorý napadnuté rozhodnutie potvrdí, zmení alebo zruší. Ak trojčlenný odvolací disciplinárny senát napadnuté rozhodnutie zruší, vráti vec disciplinárnemu senátu na nové konanie. Disciplinárny senát je jeho právnym názorom viazaný.


Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Zaručená konverzia dokumentov - AK JUDr. Lucia Luptáková

Dostali ste dokument v elektronickej podobe a chcete aby bol použiteľný na právne úkony? …
Otázka na právnika, 13 Nov, 2017

Nevymenovanie kandidátov na sudcov Ústavného súdu

Ústavný súd zrušil rozhodnutia prezidenta o nevymenovaní M. Duriša, E. Fulcovej, J. Sopoligu a J.…
Otázka na právnika, 15 Dec, 2017

Vznikla Rada pre štátnu službu

Dňa 2. 1. 2018 vznikla Rada pre štátnu službu. Zriadená bola na základe zákona č. 55/2017 Z. z. o…
Otázka na právnika, 5 Feb, 2018

Zodpovednosť advokáta za škodu

Advokát zodpovedá klientovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s výkonom advokácie, teda v…
Otázka na právnika, 14 Aug, 2018

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť