Ochranná výchova mladistvého

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Ochranná výchova mladistvého
autor: Otázka na právnika, 5 May, 2020
Ochranná výchova mladistvého

Mladistvému je možné okrem trestu a výchovného opatrenia uložiť aj ochranné opatrenie. Ochranná výchova je druhom ochranného opatrenia.

Ochranná výchova mladistvého

Mladistvému je možné okrem trestu a výchovného opatrenia uložiť aj ochranné opatrenie. Ochranná výchova je druhom ochranného opatrenia. Vykonáva sa v osobitných výchovných zariadeniach alebo v profesionálnej náhradnej rodine či v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti (ak to vyžaduje zdravotný stav mladistvého).


Kedy môže súd uložiť mladistvému ochrannú výchovu?

Ak súd odsudzuje mladistvého, môže mu uložiť ochrannú výchovu v prípade, že

- o výchovu mladistvého nie je náležite postarané a tento nedostatok nemožno odstrániť v rodine, v ktorej žije,

- doterajšia výchova mladistvého bola zanedbaná, alebo

- prostredie, v ktorom mladistvý žije, neposkytuje záruku jeho riadnej výchovy.

Pri ukladaní ochrannej výchovy je treba prihliadať na osobnosť mladistvého, jeho vek, rozumovú a mravnú vyspelosť, zdravotný stav, na jeho osobné, rodinné a sociálne pomery. Musí byť primeraná povahe a závažnosti spáchaného činu a má viesť k začleneniu mladistvého do rodinného a sociálneho prostredia.


Aký je účel ochrannej výchovy?

Účelom každého ochranného opatrenia u mladistvého, teda aj ochrannej výchovy, je kladne ovplyvniť duševný, mravný a sociálny vývoj mladistvého so zreteľom na dosiahnutý stupeň jeho rozumového a mravného vývoja, na jeho osobné vlastnosti, rodinnú výchovu a prostredie, z ktorého pochádza, a tým mladistvého zároveň chrániť pred škodlivými vplyvmi a spoločnosť pred páchaním trestnej činnosti.


Ako dlho ochranná výchova potrvá?

Ochranná výchova potrvá, kým to vyžaduje jej účel, najdlhšie však do dovŕšenia osemnásteho roku veku mladistvého. Ak to však vyžaduje záujem mladistvého, môže ju súd predĺžiť až do dovŕšenia devätnásteho roku mladistvého. Od výkonu ochrannej výchovy súd upustí, ak zaniknú pred jej začatím okolnosti, pre ktoré bola uložená.

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Daň za psa

Viete kedy a za akých podmienok ste povinný platiť daň za psa a v akej výške?
Otázka na právnika, 12 Jul, 2017

Poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Právo na informácie je zaručené čl. 26 Ústavy SR. Toto právo pomáha občanom v kontrole činnosti…
Otázka na právnika, 22 Jan, 2018

K otázke zavedenia nového poplatku za cirkevný sobáš

Novelou zákona o správnych poplatkoch bol od 1. 1. 2018 zavedený nový poplatok vo výške 10 EUR za…
Otázka na právnika, 30 Jan, 2018

Nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie

Pacient má právo poznať všetky informácie, ktoré obsahuje zdravotná dokumentácia vedená o jeho…
Otázka na právnika, 19 Feb, 2018

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť