Nárok na spätné výživné

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Nárok na spätné výživné
autor: Otázka na právnika, 2 Jul, 2020
Nárok na spätné výživné

Rodičia majú vyživovaciu povinnosť k deťom. Táto ich zákonná povinnosť trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť.


Nárok na spätné výživné

Rodičia majú vyživovaciu povinnosť k deťom. Táto ich zákonná povinnosť trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Ak rodič svoju vyživovaciu povinnosť dobrovoľne neplní, upraví rozsah vyživovacej povinnosti voči dieťaťu súd. V určitých prípadoch tak môže učiniť až tri roky spätne.


Určenie vyživovacej povinnosti súdom

Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. A to až do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov. Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa.

Ak rodič svoju vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu dobrovoľne neplní, upraví rozsah vyživovacej povinnosti voči dieťaťu súd (u neplnoletých detí tak učiní aj bez návrhu, u plnoletých detí len na návrh). Pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliada na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. Ak rodičia žijú spolu, prihliadne súd aj na starostlivosť rodičov o domácnosť.


Nárok na spätné výživné

Právo na výživné sa nepremlčuje. Práva na jednotlivé opakujúce sa plnenia sa však premlčujú.

Výživné je možné priznať len odo dňa začatia súdneho konania. Výživné pre maloleté dieťa možno priznať najdlhšie na dobu troch rokov spätne odo dňa začatia konania, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa.


Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Daň za psa

Viete kedy a za akých podmienok ste povinný platiť daň za psa a v akej výške?
Otázka na právnika, 12 Jul, 2017

Poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Právo na informácie je zaručené čl. 26 Ústavy SR. Toto právo pomáha občanom v kontrole činnosti…
Otázka na právnika, 22 Jan, 2018

K otázke zavedenia nového poplatku za cirkevný sobáš

Novelou zákona o správnych poplatkoch bol od 1. 1. 2018 zavedený nový poplatok vo výške 10 EUR za…
Otázka na právnika, 30 Jan, 2018

Nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie

Pacient má právo poznať všetky informácie, ktoré obsahuje zdravotná dokumentácia vedená o jeho…
Otázka na právnika, 19 Feb, 2018

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť