Blog s článkami z právnej oblasti

Legislatíva, o advokátskych kanceláriách, aktuálne

GDPR - posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov

 • GDPR
 • trestné činy
 • Kedy je nutné vykonať posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov podľa čl. 35 GDPR? Úrad pre ochranu osobných údajov zverejnil na svojich webových stránkach zoznam 13 spracovateľských operácií, ktoré podliehajú požiadavke na posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov podľa čl. 35 ods. 4 všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov (GDPR). 

  Otázka na právnika, 21 Mar, 2019

Petičné právo

 • otázky
 • právo
 • Podľa čl. 27 Ústavy a podľa zákona o petičnom práve má každý právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného záujmu alebo iného spoločného záujmu so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami na štátne orgány, orgány územnej samosprávy a osoby, ktorým zákon zveril rozhodovanie o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach iných osôb. Čo petícia musí obsahovať, čoho sa nesmie týkať a ako sa s podanou petíciou nakladá?

  Otázka na právnika, 18 Mar, 2019

Ako postupovať v prípade neplatného skončenia pracovného pomeru?

 • zamestnanec
 • zamestnávateľ
 • žiadosť
 • pracovný pomer
 • Zákonník práce obsahuje podrobné pravidlá týkajúce sa spôsobov a dôvodov ukončenia pracovného pomeru. Ak tieto pravidlá nie sú dodržané, je skončenie pracovného pomeru neplatné. V takom prípade má zamestnanec a aj zamestnávateľ k dispozícii možnosti, ako sa takému neplatnému skončeniu pracovného pomeru brániť.  

  Otázka na právnika, 11 Mar, 2019

Zamestnávateľ už nemôže zakázať zamestnancovi zverejniť jeho mzdu

 • zamestnanec
 • zamestnávateľ
 • sťažnosť
 • zmluvy
 • právo
 • súd
 • S účinnosťou od 1. januára 2019  zákonník práce zamestnávateľovi zakazuje uložiť zamestnancovi povinnosť zachovávať mlčanlivosť o jeho pracovných podmienkach vrátane mzdových podmienok a o podmienkach zamestnávania. Ako znie predmetné ustanovenie?

  Otázka na právnika, 8 Mar, 2019

Nová oznamovacia povinnosť mimovládnych neziskových organizácií

 • register
 • Na Slovensku bude do 1. januára 2021 vytvorený nový komplexný register mimovládnych neziskových organizácií. Správcom a prevádzkovateľom registra je podľa zákona č. 346/2018 Z. z., o registri mimovládnych neziskových organizácií, Ministerstvo vnútra. V súvislosti s vytvorením registra majú mimovládne neziskové organizácie povinnosť oznámiť ministerstvu určité zákonom stanovené údaje.   

  Otázka na právnika, 25 Feb, 2019

Nelegálne zamestnávanie a odmeňovania zamestnancov

 • zamestnávanie
 • inšpektori
 • kontrola
 • Národný inšpektorát práce zverejnil Plán hlavných úloh na rok 2019, ktorý obsahuje 13 hlavných úloh, ktorým bude v tomto roku venovať zvýšenú pozornosť. Medzi 13 úlohami nájdeme aj kontrolu odmeňovania zamestnancov v pracovnom pomere a v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohôd (bod 12) a kontrolu dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania vo všetkých sektoroch podnikania (bod 13). 

  Otázka na právnika, 19 Feb, 2019

Zákaz nelegálnej práce

 • úrad práce
 • EU
 • zamestnávanie
 • zákaz
 • Fyzickej osobe vykonávajúcej nelegálnu prácu hrozí pokuta až do výšky 331 eur. Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní vymedzuje nelegálnu prácu, ustanovuje zákaz nelegálnej práce, upravuje výkon kontroly, povinnosti kontrolného orgánu a postih za porušenie zákazu nelegálnej práce. Zákaz nelegálnej práce je zakotvený v § 3 uvedeného zákona. 

  Otázka na právnika, 19 Feb, 2019

Metodika súladu spracúvania osobných údajov v prostredí škôl

Úrad pre ochranu osobných údajov (ďalej tiež „ÚOOÚ“) vydal z dôvodu veľkého záujmu a potreby spresniť niektoré spracovateľské operácie s osobnými údajmi v prostredí škôl "Metodiku súladu spracúvania osobných údajov v prostredí škôl". Metodika vydaná koncom januára tohto roku ponúka mnoho užitočných informácií, ktoré by mali spracúvanie osobných údajov školami spresniť a zjednotiť.

Otázka na právnika, 13 Feb, 2019

Právo zamestnávateľa na peňažnú náhradu

Ak je podaná výpoveď (či už zamestnancom alebo zamestnávateľom), pracovný pomer sa neskončí okamžite, ale až uplynutím výpovednej doby. Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, tak v niektorých prípadoch zamestnávateľovi vzniká právo na odškodnenie. Viete kedy? čítajte nižšie v článku.

Otázka na právnika, 4 Feb, 2019

Zánik manželstva smrťou či vyhlásením jedného z manželov za mŕtveho

K zániku manželstva môže dôjsť niekoľkými zákonom stanovenými spôsobmi. Manželstvo môže zaniknúť buď rozvodom (avšak len v odôvodnených prípadoch) alebo smrťou jedného z manželov či vyhlásením jedného z manželov za mŕtveho. Ktorým dňom manželstvo zaniká?

Otázka na právnika, 29 Jan, 2019
PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť