Blog s článkami z právnej oblasti

Legislatíva, o advokátskych kanceláriách, aktuálne

Vybrané právne predpisy budú prístupné v jazykoch národnostných menšín

Vybrané právne predpisy budú na portáli SLOV-LEX prístupné v jazykoch národnostných menšín. Predpisy boli preložené do piatich jazykov, a to do maďarského, rómskeho, ukrajinského, rusínskeho a nemeckého jazyka. Obsah týchto právnych predpisov bude priebežne aktualizovaný. Čo je SLOV-LEX? 

Otázka na právnika, 29 Oct, 2018

Obmedzenia reklamy alkoholických nápojov

Každá reklama podlieha určitým zákonným pravidlám, ako sme už písali v predchádzajúcom článku na tému reklama. Aké požiadavky sú kladené na reklamu?

Otázka na právnika, 4 Sep, 2018

Povinnosti a zákazy spojené s nakladaním s odpadmi

Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom povinný sa jej zbaviť. Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom o odpadoch.

Otázka na právnika, 23 Aug, 2018

Aké požiadavky sú kladené na reklamu?

Reklama je podľa zákona predvedenie, prezentácia alebo iné oznámenie v každej podobe súvisiace s obchodnou, podnikateľskou alebo inou zárobkovou činnosťou s cieľom uplatniť produkty na trhu. Každá reklama podlieha určitým zákonným pravidlám.

Otázka na právnika, 23 Aug, 2018

Nové pravidlá ministerstva majú ušetriť peniaza za právne služby advokátov

Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo vláde návrh nových pravidiel upravujúcich transparentné zásady využívania právnych služieb advokátov zo strany štátnych orgánov. Využívať právne služby advokátov bude možné iba v špecifických prípadoch.

Otázka na právnika, 16 Aug, 2018

Inšpektori práce odhalili za posledný polrok takmer 1200 nelegálne zamestnaných osôb

Za 1. polrok 2018 skontrolovali slovenskí inšpektori práce takmer 12.000 subjektov, pričom kontrolovali vyše 28.000 fyzických osôb. Aký zákon najčastejšie porušujú zamestnávatelia?

Otázka na právnika, 16 Aug, 2018

Zodpovednosť advokáta za škodu

Advokát zodpovedá klientovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s výkonom advokácie, teda v súvislosti s poskytovaním právnych služieb (napr. pri zastupovaní v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, poskytovaní právnych rád alebo spracúvaní právnych rozborov). Zodpovedá za škodu aj koncipient alebo iný zamestnanec advokáta?

Otázka na právnika, 14 Aug, 2018

Príprava na zločin je trestná

Zločin je úmyselný trestný čin, za ktorý trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou 5 rokov. Príprava na spáchanie zločinu je trestná. Príprava na spáchanie prečinu trestná nie je. Čo všetko je prípravou na zločin? 

Otázka na právnika, 14 Aug, 2018

V ktorých prípadoch je trestné stíhanie podmienené súhlasom poškodeného?

V niektorých prípadoch (u niektorých trestných činov) je trestné stíhanie podmienené súhlasom poškodeného. Ak je trestné stíhanie podmienené súhlasom poškodenej osoby a takýto súhlas nebol poškodeným daný alebo bol vzatý späť, trestné stíhanie je neprípustné. Nemožno ho teda začať, a ak už bolo začaté, nemožno v ňom pokračovať (musí byť zastavené). Ako súhlas udeliť? 

Otázka na právnika, 1 Aug, 2018

Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR vo veciach správnych

Najvyšší súd SR vydal koncom júna 2018 Zbierku stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky 4/2018 vo veciach správnych. Jedná sa o štvrtú zbierku vydanú Najvyšším súdom SR tento rok. Pre všetkých záujemcov je voľne dostupná na stránkach Najvyššieho súdu SR, prehľady uvádzame nižšie v článku.

Otázka na právnika, 12 Jul, 2018
PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť