Orgány Slovenskej advokátskej komory

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Orgány Slovenskej advokátskej komory
autor: Otázka na právnika, 10 Jun, 2020
Orgány Slovenskej advokátskej komory

Komora vydáva v súlade so zákonom o advokácii predpisy komory. Aké orgány má komora a akú plnia úlohu?

Orgány Slovenskej advokátskej komory

Slovenská advokátska komora je samosprávna stavovská organizácia, ktorá združuje všetkých advokátov zapísaných v zozname advokátov vedenom komorou. Jej sídlom je Bratislava. Komora vydáva v súlade so zákonom o advokácii predpisy komory. Aké orgány má komora a akú plnia úlohu?


Konferencia advokátov a predsedníctvo komory

Konferencia advokátov je najvyšší orgán komory. Volí ostatné orgány komory (na obdobie 4 rokov) a rozhoduje o všetkých základných otázkach advokátov, najmä volí a odvoláva členov predsedníctva komory a členov ostatných orgánov komory, schvaľuje predpisy komory, ktorými sú najmä advokátsky poriadok, organizačný poriadok, rokovací poriadok, volebný poriadok a disciplinárny poriadok, môže zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie predsedníctva komory, zriaďuje sociálny fond, prípadne iné fondy a schvaľuje pravidlá ich tvorby a zásady použitia, schvaľuje výšku náhrady za stratu času pri výkone funkcií v orgánoch komory.

Predsedníctvo komory, ktoré má 9 členov a 3 náhradníkov, riadi činnosť komory medzi konferenciami advokátov. Predsedníctvo napr. spravuje majetok komory, zastupuje, chráni a presadzuje záujmy advokátov vo všetkých oblastiach, hospodári so sociálnym fondom komory, zvoláva konferenciu advokátov atď.


Revízna komisia

Revízna komisia 9 členov a 3 náhradníkov; zo svojich členov volí predsedu, ktorý riadi jej činnosť. Komisia má za úlohu kontrolovať plnenie uznesení konferencie advokátov a činnosť predsedníctva komory a dohliadať na riadny výkon advokácie.


Disciplinárna komisia a odvolacia disciplinárna komisia

Disciplinárna komisia 31 členov a 10 náhradníkov; zo svojich členov volí predsedu, ktorý riadi jej činnosť. Jej úlohou je rozhodovať v disciplinárnych senátoch o disciplinárnych previneniach advokátov, euroadvokátov, advokátskych koncipientov, zahraničných advokátov a medzinárodných advokátov.

Odvolacia disciplinárna komisia 10 členov a 3 náhradníkov; zo svojich členov volí predsedu, ktorý riadi jej činnosť. Jej úlohou je rozhodovať v trojčlenných odvolacích disciplinárnych senátoch o odvolaniach v disciplinárnych konaniach.


Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Zaručená konverzia dokumentov - AK JUDr. Lucia Luptáková

Dostali ste dokument v elektronickej podobe a chcete aby bol použiteľný na právne úkony? …
Otázka na právnika, 13 Nov, 2017

Nevymenovanie kandidátov na sudcov Ústavného súdu

Ústavný súd zrušil rozhodnutia prezidenta o nevymenovaní M. Duriša, E. Fulcovej, J. Sopoligu a J.…
Otázka na právnika, 15 Dec, 2017

Vznikla Rada pre štátnu službu

Dňa 2. 1. 2018 vznikla Rada pre štátnu službu. Zriadená bola na základe zákona č. 55/2017 Z. z. o…
Otázka na právnika, 5 Feb, 2018

Zodpovednosť advokáta za škodu

Advokát zodpovedá klientovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s výkonom advokácie, teda v…
Otázka na právnika, 14 Aug, 2018

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť