Vznikla Rada pre štátnu službu

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Vznikla Rada pre štátnu službu
autor: Otázka na právnika, 5 Feb, 2018
Vznikla Rada pre štátnu službu

Dňa 2. 1. 2018 vznikla Rada pre štátnu službu. Zriadená bola na základe zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe. Rada má pôsobiť ako nezávislý koordinačný a monitorovací orgán na ochranu princípov štátnej služby.

Aké je zloženie Rady?


Rada pre štátnu službu má 5 členov, ktorých volí Národná rada SR na funkčné obdobie 7 rokov. Prvými členmi Rady boli zvolení: 

- JUDr. Pavol Tkáč, 

- Mgr. Anna Ištoková, 

 - doc. Ing. Daniela Zemanovičová, CSc., 

 - Mgr. Ctibor Košťál a 

 - Ing. Ľuboš Pastor


Predsedom Rady bol zvolený JUDr. Pavol Tkáč. 


Aká je pôsobnosť Rady? 


Rada pre štátnu službu funguje nasledovne: 


- vykonáva dohľad nad dodržiavaním princípov štátnej služby a Etického kódexu štátneho zamestnanca

- vyjadruje sa k výsledku kontroly dodržiavania tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie alebo služobných predpisov, proti ktorému bola vznesená námietka, 

- vypracúva a predkladá národnej rade správu o stave a vývoji štátnej služby každoročne do 30. apríla za predchádzajúci kalendárny rok, 

- vypracúva návrh Etického kódexu štátneho zamestnanca a predkladá ho Úradu vlády SR, 

- vypracúva odborné štúdie k aplikovaniu princípov štátnej služby a ustanovení obsiahnutých v Etickom kódexe štátneho zamestnanca, 

- môže predkladať úradu vlády návrhy na zmenu alebo doplnenie právnych predpisov upravujúcich výkon štátnej služby

- vybavuje písomné podnety občanov alebo štátnych zamestnancov o porušení princípov štátnej služby služobným úradom, 

- odporučí služobnému úradu prijatie nápravného opatrenia, ak zistí z vlastného podnetu alebo na základe podnetu občana alebo na základe podnetu štátneho zamestnanca porušenie princípov štátnej služby; o tejto skutočnosti bezodkladne písomne upovedomí úrad vlády, 

- prešetruje výpoveď štátneho zamestnanca najvyššieho služobného úradu


Rada môže pri výkone svojej pôsobnosti vyžadovať súčinnosť od orgánov verejnej správy a služobných úradov. Rada za svoju činnosť zodpovedá Národnej rade SR.  

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Zmeny v evidencii vozidiel oznamované osobne na orgáne Policajného zboru

Predali ste auto, chcete zmeniť farbu auta alebo má auto v držbe iná osoba ako vlastník?…
Otázka na právnika, 21 Feb, 2017

Potrebujete zistiť pobyt určitej fyzickej osoby?

Potrebujete zistiť pobyt určitej fyzickej osoby? Počuli ste už o Registri obyvateľov Slovenskej…
Otázka na právnika, 23 Feb, 2017

Termín aktivácie elektronických schránok sa blíži!

Štatutári nezabudnite, že koniec termínu na aktiváciu elektronických schránok sa blíži. Ak si…
Otázka na právnika, 10 Apr, 2017

Nemáte povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora?

Register partnerov verejného sektora je rovnako ako Obchodný register či Živnostenský register…
Otázka na právnika, 10 Apr, 2017

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť