Blog s článkami z právnej oblasti

Legislatíva, o advokátskych kanceláriách, aktuálne

Nový azylový zákon

Vláda schválila novelu azylového zákona Vláda schválila dňa 20. 4. 2018 návrh novely zákona o azyle, ktorá transponuje čl. 31 ods. 3 až 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ z 26. 6. 2013 o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany. Novelizovaný zákon by mal nadobudnúť účinnosť 20. 7. 2018. Nižšie uvádzame hlavné zmeny, ktoré novela prinesie. 

Otázka na právnika, 2 May, 2018

Čo je štrajk a kto má na štrajk právo?

Štrajk je nástrojom, ktorí majú zamestnanci k dispozícii na ochranu svojich ekonomických a sociálnych záujmov. Právo na štrajk je zaručené v čl. 37 Ústavy. Štrajk je zastavenie práce zamestnancami, či už úplné alebo čiastočné. Kto nemá právo štrajkovať?

Otázka na právnika, 25 Apr, 2018

Práva a povinnosti zvolávateľa a účastníkov zhromaždenia

V článku Zhromažďovacie právo (https://www.otazkanapravnika.eu/sk/pravny-blog/zhromazdovacie-pravo ) sme sa pozreli na to, čo všetko je zhromaždením, ako zhromaždenie zvolať a kde sú zhromaždenia zakázané. Teraz sa bližšie pozrieme na práva a povinnosti zvolávateľa a účastníkov zhromaždenia. 

Otázka na právnika, 25 Apr, 2018

Právo svedka odoprieť výpoveď

Výpoveď svedka je jedným z kľúčových dôkazných prostriedkov v trestnom konaní. Každá fyzická osoba, bez ohľadu na jej procesné postavenie v trestnom konaní (teda aj svedok), má však právo odoprieť výpoveď, ak by ňou spôsobila nebezpečenstvo trestného stíhania sebe alebo blízkej osobe (čl. 47 Ústavy). Nikoho totiž nie je možné nútiť, aby poskytoval dôkazy (teda aj vypovedal) proti svojej osobe alebo osobe blízkej. Kto konkrétne môže odoprieť výpoveď ako svedok? 

Otázka na právnika, 23 Apr, 2018

Čo je právny úkon a kedy je neplatný?

Právnym úkonom je napr. uzatvorenie kúpnej či nájomnej zmluvy. Právny úkon je teda prejav vôle (urobený konaním, teda komisívne, alebo opomenutím, teda omisívne) smerujúci najmä k vzniku, zmene alebo zániku práv alebo povinností. Právne úkony môžu byť realizované výslovne, konkludentne alebo mlčky. Kedy je právny úkon neplatný? 

Otázka na právnika, 18 Apr, 2018

Zhromažďovacie právo

Právo pokojne sa zhromažďovať je zaručené čl. 28 Ústavy. Účelom daného práva je umožniť využívanie slobody prejavu a ďalších práv a slobôd, výmenu informácií a názorov a účasť na riešení verejných a iných spoločných záležitostí vyjadrením postojov a stanovísk. 

Otázka na právnika, 16 Apr, 2018

Zodpovednosť za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach

Ak je s prevádzkou niektorej činnosti spravidla spojené odkladanie vecí (môže sa teda jednať o reštaurácie, kaviarne, divadlá, kaderníctva, zdravotnícke zariadenia atď.), zodpovedá ten, kto ju vykonáva, každej fyzickej osobe za škodu na veciach odložených na mieste na to určenom alebo na mieste, kde sa obvykle odkladajú. Rovnako aj prevádzkovateľ poskytujúci ubytovacie služby zodpovedá za škodu na veciach, ktoré boli ubytovanými fyzickými osobami alebo pre ne vnesené.

Otázka na právnika, 30 Mar, 2018

K možnosti odmietnuť dedičstvo

Dedič má právo dediť, nie povinnosť. Dedič tak nie je povinný dedičstvo prijať. Nikomu totiž nie je možné nútiť stať sa vlastníkom majetku, ktorý nechce. Dedič tak môže dedičstvo odmietnuť. Musí tak učiniť ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením zaslaným súdu. Zástupca dediča môže za neho dedičstvo odmietnuť len podľa plnomocenstva, ktoré ho na to výslovne oprávňuje. Odmietnutie dedičstva nie je nutné odôvodniť.   

Otázka na právnika, 22 Mar, 2018

Je možné vymáhať výhru zo stávky alebo hry?

Obecne platí, že výhry zo stávok a hier nemožno vymáhať (§ 845 občianskeho zákonníku). Žreb sa pritom posudzuje ako stávka alebo hra. Ide predovšetkým o výhry zo stávok a hier uzavieraných súkromne medzi fyzickými osobami. Ak sa teda s kamarátom stavíte, a on sa vám rozhodne výhru nevyplatiť, nemáte možnosť vymáhať vyplatenie výhry zo stávky súdnou cestou. Štát sa totiž rozhodol takýmto právnym vzťahom vzniknutým z hazardných hier medzi občanmi neposkytovať ochranu.

Otázka na právnika, 19 Mar, 2018

Okolnosti vylučujúce uzavretie manželstva

V určitých prípadoch nie je možné uzavrieť manželstvo, hovoríme o tzv. okolnostiach vylučujúcich uzavretie manželstva. Ak taký prípad nastane, tak buď súd prehlási manželstvo za neplatné alebo podľa zákona manželstvo vôbec nevznikne. Kedy nie je možné manželstvo uzavrieť?

Otázka na právnika, 14 Mar, 2018
PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť