Blog s článkami z právnej oblasti

Legislatíva, o advokátskych kanceláriách, aktuálne

Ako rýchlo rozhodujú slovenské súdy?

Správa k stavu justície (CEPEJ) sa venuje aj priemerným dĺžkam súdneho konania.  Ministerka spravodlivosti predstavila koncom februára spolu so zástupcami CEPEJ (The European Commission for efficiency of Justice) Správu k stavu justície, ktorá mapuje stav súdnictva, vyberá oblasti, na ktoré je vhodné sa zamerať a ukazuje možnosti pre zlepšenie (ako napr. opatrenia, ktoré majú smerovať k spravodlivému a efektívnemu rozdeľovaniu zdrojov pre justíciu, k nastaveniu pravidiel špecializácie súdov a sudcov, k nastaveniu súdnej mapy, či nastavovaniu časových rámcov pre rozhodovanie vo veciach). Správa sa venuje aj priemerným dĺžkam súdneho konania.   

Otázka na právnika, 12 Mar, 2018

V Rimavskej Sobote bude nová väznica

Vláda odsúhlasila dňa 27. februára 2018 projekt výstavby novej väznice v Rimavskej Sobote. Učinila tak na svojom výjazdovom rokovaní v rimavskosobotskom okrese. Prečo potrebujeme ďalšiu väznicu?  

Otázka na právnika, 8 Mar, 2018

Sirotský dôchodok

Sirotský dôchodok je dôchodková dávka, ktorej účelom je zabezpečiť príjem sirote v prípade úmrtia jej rodiča alebo osvojiteľa. Žiadosť o priznanie dôchodku spisuje pobočka Sociálnej poisťovne príslušná podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. O priznaní sirotského dôchodku tiež rozhoduje Sociálna poisťovňa. Pozrime sa v článku, aká je výška sirotského dôchodku a ako oň požiadať.

Otázka na právnika, 6 Mar, 2018

Darovacia zmluva

Darovacou zmluvou darca niečo (čokoľvek, čo môže byť predmetom občianskoprávneho vzťahu, teda najmä vec, právo, alebo inú majetkovú hodnotu) bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému. Darovacou zmluvou zároveň obdarovaný daný dar alebo sľub prijíma. Aké sú základné znaky darovacej zmluvy, musí byť písomná  a dá sa dar vrátiť?

Otázka na právnika, 1 Mar, 2018

Nadržuje zákon spotrebiteľom?

Ústavný súd dospel v rozhodnutí zo dňa 7. februára 2018, sp. zn. PL. ÚS 11/2016, k záveru, že ustanovenie § 5b zákona o ochrane spotrebiteľa nie je v súlade s Ústavou SR. Pre spotrebiteľov to bude znamenať, že budú musieť sami sledovať (zisťovať), či došlo k uplynutiu premlčacej lehoty. Už sa viac nebudú môcť spoliehať na pomoc súdu.

Otázka na právnika, 26 Feb, 2018

Nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie

Pacient má právo poznať všetky informácie, ktoré obsahuje zdravotná dokumentácia vedená o jeho liečbe. Toto právo môže uplatniť buď nahliadnutím do zdravotnej dokumentácie alebo podaním žiadosti o výpis zo zdravotnej dokumentácie. 

Otázka na právnika, 19 Feb, 2018

Zmeny zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu

Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu bude od marca prísnejší.  Dňa 1. 2. 2018 bol Národnou radou SR schválený návrh novely zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. 

Otázka na právnika, 13 Feb, 2018

ESĽP revidoval rozsudok v prípade Silášová a ďalší proti SR

Európsky súd pre ľudské práva revidoval rozsudok v prípade Silášová a ďalší proti Slovenskej republike. Súd pristúpil k vyhláseniu revidovaného rozsudku na návrh vlády z dôvodu smrti jednej zo sťažovateliek ešte pred prijatím a vyhlásením pôvodného rozsudku. Sťažovatelia boli vlastníkmi pozemkov nachádzajúcich sa na území mesta Žiliny.   

Otázka na právnika, 7 Feb, 2018

Vznikla Rada pre štátnu službu

Dňa 2. 1. 2018 vznikla Rada pre štátnu službu. Zriadená bola na základe zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe. Rada má pôsobiť ako nezávislý koordinačný a monitorovací orgán na ochranu princípov štátnej služby.

Otázka na právnika, 5 Feb, 2018

K otázke zavedenia nového poplatku za cirkevný sobáš

Novelou zákona o správnych poplatkoch bol od 1. 1. 2018 zavedený nový poplatok vo výške 10 EUR za prípravu podkladov k uzavretiu manželstva pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti (tzv. cirkevný sobáš). Poplatok bol zavedený novelizáciou zákona o e-Governmente realizovanou Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a do novely bol vložený na základe pripomienky Združenia miest a obcí Slovenska. 

Otázka na právnika, 30 Jan, 2018
PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť