Blog s článkami z právnej oblasti

Legislatíva, o advokátskych kanceláriách, aktuálne

Vyvlastnenie - expropriácia

Vyvlastnenie (expropriácia) je odňatie vlastníctva určitej veci štátom. Vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva je podľa čl. 20 ods. 4 Ústavy možné iba v prípade splnenia štyroch podmienok: a) v nevyhnutnej miere, b) vo verejnom záujme, c) na základe zákona a d) za primeranú náhradu. Z akého dôvodu je možné vyvlastniť?

Otázka na právnika, 15 May, 2018

Referendum

Referendum je jednou z foriem priamej demokracie. V SR je inštitút referenda upravený v piatej hlave Ústavy (čl. 93-100). Spôsob vykonania referenda bližšie upravuje zákon č. 180/2014 Z. z. Právo hlasovať v referende má každý občan SR, ktorý má právo voliť do Národnej rady SR. O čom sa rozhoduje v referende? 

Otázka na právnika, 15 May, 2018

Zákaz predaja tabakových výrobkov

Zákon o ochrane nefajčiarov stanovuje, kde, komu a akým spôsobom je zakázané tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, predávať. Daný zákon zároveň stanovuje sankcie, ktoré hrozia za porušenie jednotlivých zákazov. 

Otázka na právnika, 14 May, 2018

Kde je zakázané fajčiť?

Zákon o ochrane nefajčiarov podrobne vymedzuje miesta, kde je zakázané fajčiť. Daný zákon zároveň stanovuje, aké pokuty hrozia za porušenie zákazu fajčenia. Viete kde je podľa zákona zakázané fajčiť?

Otázka na právnika, 10 May, 2018

Počet porušení ľudských práv na Slovensku stúpol takmer dvojnásobne oproti roku 2016

Verejná ochrankyňa práv odprezentovala dňa 24. apríla 2018 členkám a členom Výboru Národnej rady SR pre ľudské práva a národnostné menšiny výročnú správu o svojej činnosti so zisteniami o stave ľudských práv na Slovensku za uplynulý rok, teda za rok 2017. Záver pritom nie je pozitívny. Počet porušení ľudských práv na Slovensku stúpol takmer dvojnásobne oproti roku 2016.

Otázka na právnika, 3 May, 2018

Nový azylový zákon

Vláda schválila novelu azylového zákona Vláda schválila dňa 20. 4. 2018 návrh novely zákona o azyle, ktorá transponuje čl. 31 ods. 3 až 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ z 26. 6. 2013 o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany. Novelizovaný zákon by mal nadobudnúť účinnosť 20. 7. 2018. Nižšie uvádzame hlavné zmeny, ktoré novela prinesie. 

Otázka na právnika, 2 May, 2018

Čo je štrajk a kto má na štrajk právo?

Štrajk je nástrojom, ktorí majú zamestnanci k dispozícii na ochranu svojich ekonomických a sociálnych záujmov. Právo na štrajk je zaručené v čl. 37 Ústavy. Štrajk je zastavenie práce zamestnancami, či už úplné alebo čiastočné. Kto nemá právo štrajkovať?

Otázka na právnika, 25 Apr, 2018

Práva a povinnosti zvolávateľa a účastníkov zhromaždenia

V článku Zhromažďovacie právo (https://www.otazkanapravnika.eu/sk/pravny-blog/zhromazdovacie-pravo ) sme sa pozreli na to, čo všetko je zhromaždením, ako zhromaždenie zvolať a kde sú zhromaždenia zakázané. Teraz sa bližšie pozrieme na práva a povinnosti zvolávateľa a účastníkov zhromaždenia. 

Otázka na právnika, 25 Apr, 2018

Právo svedka odoprieť výpoveď

Výpoveď svedka je jedným z kľúčových dôkazných prostriedkov v trestnom konaní. Každá fyzická osoba, bez ohľadu na jej procesné postavenie v trestnom konaní (teda aj svedok), má však právo odoprieť výpoveď, ak by ňou spôsobila nebezpečenstvo trestného stíhania sebe alebo blízkej osobe (čl. 47 Ústavy). Nikoho totiž nie je možné nútiť, aby poskytoval dôkazy (teda aj vypovedal) proti svojej osobe alebo osobe blízkej. Kto konkrétne môže odoprieť výpoveď ako svedok? 

Otázka na právnika, 23 Apr, 2018

Čo je právny úkon a kedy je neplatný?

Právnym úkonom je napr. uzatvorenie kúpnej či nájomnej zmluvy. Právny úkon je teda prejav vôle (urobený konaním, teda komisívne, alebo opomenutím, teda omisívne) smerujúci najmä k vzniku, zmene alebo zániku práv alebo povinností. Právne úkony môžu byť realizované výslovne, konkludentne alebo mlčky. Kedy je právny úkon neplatný? 

Otázka na právnika, 18 Apr, 2018
PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť