Vyvlastnenie - expropriácia

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Vyvlastnenie - expropriácia
autor: Otázka na právnika, 15 May, 2018
Vyvlastnenie - expropriácia

Vyvlastnenie (expropriácia) je odňatie vlastníctva určitej veci štátom. Vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva je podľa čl. 20 ods. 4 Ústavy možné iba v prípade splnenia štyroch podmienok: a) v nevyhnutnej miere, b) vo verejnom záujme, c) na základe zákona a d) za primeranú náhradu. Z akého dôvodu je možné vyvlastniť?

Vyvlastniť možno len vo verejnom záujme


Verejný záujem napr. pre 

 • verejnoprospešné stavby podľa schválenej územnoplánovacej dokumentácie, 

• vytvorenie hygienických, bezpečnostných a iných ochranných pásem a chránených území a pre zabezpečenie podmienok ich ochrany, 

• vykonanie asanácie sídelného útvaru alebo jeho asanačných úprav podľa schválenej územnoplánovacej dokumentácie, 

• vytvorenie podmienok pre nevyhnutný prístup k pozemku a stavbe, 

• vytvorenie podmienok pre umiestnenie alebo riadnu prevádzku zariadenia štátnej pozorovacej siete, ktorou sa zisťuje stav životného prostredia... 

Príp. ďalšie dôvody je možné nájsť v § 108 ods. 2 stavebného zákona. 


Ako prebieha vyvlastňovacie konanie?


Verejný záujem (viď vyššie) sa musí preukázať vo vyvlastňovacom konaní, v ktorom rozhoduje stavebný úrad. Vyvlastňovacie konanie sa začína na návrh orgánu štátnej správy, právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má predmet vyvlastnenia využiť na účel, na ktorý sa vyvlastňuje. Proti rozhodnutiu o vyvlastnení je možné sa odvolať, pričom odkladný účinok odvolania proti rozhodnutiu o vyvlastnení nemožno vylúčiť. Užívanie vyvlastneného pozemku a stavby Vyvlastnený pozemok a stavbu možno užívať len na účely, na ktoré boli vyvlastnené. Na žiadosť účastníka alebo jeho právneho nástupcu zruší stavebný úrad úplne alebo čiastočne rozhodnutie o vyvlastnení práv k pozemkom a stavbám, ak sa v lehote určenej v rozhodnutí o vyvlastnení (lehota nesmie byť dlhšia ako 2 roky) nezačalo s ich užívaním na účel, na ktorý sa vyvlastnili. 

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Čo je nové v oblasti pracovného práva od 1.1.2015 ?

Prinášame vám prehľad najdôležitejších zmien v pracovnom práve účinných v roku 2015. 
Otázka na právnika, 21 Jan, 2015

Novinky v legislatíve v r. 2015 - registračné pokladnice pre advokátov?

Novelou zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice sa zavádza…
Otázka na právnika, 26 Jan, 2015

Zmeny v legislatíve 2015 | Dane

Čo je nové v oblasti daňového práva v r. 2015?
Otázka na právnika, 23 Jan, 2015

Zmeny v legislatíve od 1.1.2015 | Príjem študentov do 200 eur bez odvodov

Čo je nové v oblasti zdravotných a sociálnych odvodov v r. 2015?
Otázka na právnika, 23 Jan, 2015

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť