Čo je právny úkon a kedy je neplatný?

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Čo je právny úkon a kedy je neplatný?
autor: Otázka na právnika, 18 Apr, 2018
Čo je právny úkon a kedy je neplatný?

Právnym úkonom je napr. uzatvorenie kúpnej či nájomnej zmluvy. Právny úkon je teda prejav vôle (urobený konaním, teda komisívne, alebo opomenutím, teda omisívne) smerujúci najmä k vzniku, zmene alebo zániku práv alebo povinností. Právne úkony môžu byť realizované výslovne, konkludentne alebo mlčky. Kedy je právny úkon neplatný? 

Právny úkony je neplatný v prípadoch ak: 


• nebol urobený slobodne, 

• nebol urobený vážne, 

• nebol urobený určite alebo 

• nebol urobený zrozumiteľne; 

• je jeho predmetom nemožné plnenie; 

• ten, kto ho urobil, nemá spôsobilosť na právne úkony; 

• je urobený osobou konajúcou v duševnej poruche, ktorá ju robí na tento právny úkon neschopnou; 

• svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom. 


Právny úkon nie je neplatný pre chyby v písaní a počítaní, ak je jeho význam nepochybný. 

Ako sa právne úkony vykladajú?


Zákon predpokladá, že o obsahu právneho úkonu môže vzniknúť pochybnosť z hľadiska jeho určitosti alebo zrozumiteľnosti a pre taký prípad formuluje výkladové pravidlá: 


• Právne úkony vyjadrené slovami je nutné vykladať nielen podľa ich jazykového vyjadrenia (ktoré prebieha prostriedkami gramatickými (z hľadiska možného významu jednotlivých použitých pojmov), logickými (z hľadiska nadväznosti použitých pojmov), či systematickými (z hľadiska zaradenia pojmov v štruktúre celého právneho úkonu)), ale najmä tiež podľa vôle toho, kto právny úkon urobil, ak táto vôľa nie je v rozpore s jazykovým prejavom (je teda napr. nutné posúdiť, aká bola skutočná vôľa strán v čase uzatvárania zmluvy). 


• Právne úkony vyjadrené inak než slovami (teda konkludentne alebo mlčky) je nutné vykladať podľa toho, čo spôsob ich vyjadrenia obvykle znamená. Pritom sa prihliada na vôľu toho, kto právny úkon urobil, a chráni sa dobromyseľnosť toho, komu bol právny úkon určený. 

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Čo je predmetom dane z nehnuteľností?

Nezabudnite, že do 31. januára 2017 je treba podať priznanie dane z nehnuteľnosti podľa stavu k 1.…
Otázka na právnika, 25 Jan, 2017

Môže sa darca domáhať vrátenia svojho daru?

Dostali ste sa do situácie, keď vám váš manžel daroval napríklad bicykel, no po rozvode sa domáha…
Otázka na právnika, 3 Feb, 2017

Upomínacie konanie nahradzujúce konanie o vydanie platobného rozkazu

Dňa 01.02.2017 nadobudol účinnosť zákon o upomínacom konaní, ktorý nahradil doterajší inštitút…
Otázka na právnika, 13 Feb, 2017

Zmeny v evidencii vozidiel oznamované osobne na orgáne Policajného zboru

Predali ste auto, chcete zmeniť farbu auta alebo má auto v držbe iná osoba ako vlastník?…
Otázka na právnika, 21 Feb, 2017

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť