Blog s článkami z právnej oblasti

Legislatíva, o advokátskych kanceláriách, aktuálne

Národná rada SR schválila nový zákon o ochrane osobných údajov

Národná rada SR schválila na svojej 23. schôdzi v stredu 29. 11. 2017 nový zákon o ochrane osobných údajov. V treťom čítaní hlasovalo za zákon 78 poslancov z 135 hlasujúcich. Účelom nového zákona je dosiahnuť súlad s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 29. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. 

Otázka na právnika, 4 Dec, 2017

Prípad Mansour - deti slovenskej matky patria do Írska

Európsky súd pre ľudské práva vydal dňa 21. novembra 2017 rozsudok vo veci Mansour proti Slovenskej republike (č. sťažnosti 60399/15), v ktorom dospel k záveru, že Slovenská republika porušila článok 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Európsky súd pre ľudské práva priznal sťažovateľovi R. Mansourovi náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 10.000 eur a náhradu trov konania vo výške 5.400 eur. 

Otázka na právnika, 28 Nov, 2017

Zodpovednosť zamestnanca za stratu zverených predmetov

Zamestnanec zodpovedá za stratu nástrojov, ochranných pracovných prostriedkov a iných podobných predmetov, ktoré mu zamestnávateľ zveril na základe písomného potvrdenia. 

Otázka na právnika, 23 Nov, 2017

Ústavný súd zamietol návrh prezidenta SR

Ústavný súd zamietol dňa 15. novembra 2017 návrh prezidenta Slovenskej republiky na začatie konania o súlade § 3 ods. 4 zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti s právom na ochranu zdravia a princípmi právneho štátu (teda konkrétne s čl. 1 ods. 1 a čl. 40 Ústavy SR).

Otázka na právnika, 20 Nov, 2017

Od roku 2018 sa mesačná minimálna mzda zvýši na 480 eur

Predseda vlády SR Robert Fico podpísal spoločne s ministrom práce Jánom Richterom dňa 26. októbra 2017 na Úrade vlády SR nariadenie vlády SR, ktoré zvyšuje mesačnú minimálnu mzdu pre rok 2018. Od roku 2018 sa mesačná minimálna mzda zvýši na 480 eur.

Otázka na právnika, 15 Nov, 2017

Zodpovednosť zamestnanca za nesplnenie povinnosti na odvrátenie škody

Zamestnanec má povinnosť upozorniť vedúceho zamestnanca na hroziacu škodu, alebo zakročiť proti hroziacej škode, ak by sa týmto krokom dalo zabrániť bezprostrednému vzniku škody.

Otázka na právnika, 14 Nov, 2017

Zaručená konverzia dokumentov - AK JUDr. Lucia Luptáková

Dostali ste dokument v elektronickej podobe a chcete aby bol použiteľný na právne úkonyAdvokátska kancelária JUDr. Lucie Luptákovej vykonáva zaručenú konverziu dokumentov z listinnej podoby do elektronickej podoby, ako aj zaručenú konverziu dokumentov z elektronickej podoby do listinnej podoby.

Otázka na právnika, 13 Nov, 2017

Všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu

Obecne je možné povedať, že ak zamestnanec spôsobí zamestnávateľovi škodu, tak za ňu zodpovedá. Zákonník práce pritom rozlišuje všeobecnú zodpovednosť zamestnanca za škodu a špeciálne typy zodpovednosti zamestnanca za škodu.

Otázka na právnika, 13 Nov, 2017

Poslanci schválili návrh zákona o obetiach trestných činov

Poslanci NR SR schválili dňa 12. 10. 2017 návrh zákona o obetiach trestných činov. Nový zákon, ktorý zlepší prístup k spravodlivosti obetiam trestných činov, bude účinný od 1. 1. 2018. Nový zákon zároveň k uvedenému dňu ruší zákon o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi, ktorý neriešil problematiku obetí trestných činov komplexne. 

Otázka na právnika, 19 Oct, 2017

Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu na veciach zamestnancov odložených na pracovisku

V určitých prípadoch zamestnávateľ zodpovedá za škodu na veciach, ktoré si u neho zamestnanec odloží. V ktorých prípadoch to tak býva a do akej výšky zamestnávateľ za takú škodu zodpovedá?

Otázka na právnika, 17 Oct, 2017
PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť