Blog s článkami z právnej oblasti

Legislatíva, o advokátskych kanceláriách, aktuálne

Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu na veciach zamestnancov odložených na pracovisku

V určitých prípadoch zamestnávateľ zodpovedá za škodu na veciach, ktoré si u neho zamestnanec odloží. V ktorých prípadoch to tak býva a do akej výšky zamestnávateľ za takú škodu zodpovedá?

Otázka na právnika, 17 Oct, 2017

NKÚ kontroloval detské domovy

Najvyšší kontrolný úrad vykonal v roku 2015 kontrolu vo vybraných detských domovoch s cieľom zistiť, či dané zariadenia hospodária v súlade so zákonom a či poskytujú, zabezpečujú a vytvárajú podmienky pre deti, ktoré sú v nich umiestňované, v súlade so zákonom o sociálnej kuratele. V druhej polovici septembra 2017 úrad zverejnil výsledky uvedenej kontroly. 

Otázka na právnika, 11 Oct, 2017

Právo párov rovnakého pohlavia na uznanie ich vzťahu

V polovici septembra 2017 vydala verejná ochrankyňa práv stanovisko, v ktorom sa zaoberala právom rovnako pohlavných párov na uznanie ich vzťahu v právnom poriadku SR. Vo svojom stanovisku ochrankyňa vychádzala najmä z posledných rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP). K čomu ochrankyňa práv dospela a ako na tom Slovensko je v oblasti právneho uznania párov osôb rovnakého pohlavia?

Otázka na právnika, 9 Oct, 2017

Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve

Uzavreli ste so zamestnávateľom v pracovnej zmluve konkurenčnú doložku? Ako sa na konkurenčnú doložku a takéto obmedzenia pozerá legislatíva?

Otázka na právnika, 9 Oct, 2017

Stav ochrany osobných údajov na Slovensku

Predsedníčka Úradu na ochranu osobných údajov SR, S. Pőtheová, predniesla v pléne Národnej rady Slovenskej republiky 7. septembra 2017 správu o stave ochrany osobných údajov za roky 2015 a 2016. Správa konštatuje napr. to, aké najvýznamnejšie udalosti  na poli ochrany osobných údajov v posledných dvoch rokoch nastali.

Otázka na právnika, 5 Oct, 2017

Verejná výskumná inštitúcia - v.v.i.

Poslanci NR SR 7. 9. 2017 schválili návrh zákona o verejnej výskumnej inštitúcii. Ako už samotný názov zákona napovedá, zákon do slovenského právneho systému zaviedol nový osobitný typ právnickej osobyverejnú výskumnú inštitúciu (alebo „v. v. i.“). Nižšie sa dočítate, o akú právnickú osobu pôjde, kto ju môže založiť a ako bude fungovať.

Otázka na právnika, 2 Oct, 2017

Posledným júlovým dňom uplynie lehota na zápis do registra partnerov verejného sektora.

Posledný júlový deň uplynie termín, kedy v registri partnerov verejného sektora musia byť zapísané všetky  osoby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť zápisu.

Otázka na právnika, 31 Jul, 2017

Novela Obchodného zákonníka zpať v prípomienkovom konaní

Pripravovaný návrh novely Obchodného zákonníka sa podstatne zmenil a preto sa Ministerstvo spravodlivosti SR rozhodlo vrátiť ho do prípomienkového konania. V čom spočívajú ďalšie zmeny, v ktorej časti zostáva návrh zachovaný  a od kedy má novela platiť ?

Otázka na právnika, 27 Jul, 2017

Podnikanie zahraničných osôb na Slovensku

Zahraničná osoba sa môže podľa ustanovení obchodného zákonníka za účelom podnikania podieľať na založení slovenskej právnickej osoby alebo sa zúčastňovať ako spoločník alebo člen v slovenskej právnickej osobe už založenej. Môže tiež sama slovenskú právnickú osobu založiť alebo sa stať jediným spoločníkom slovenskej právnickej osoby, pokiaľ tento zákon jediného zakladateľa alebo jediného spoločníka pripúšťa. 

Otázka na právnika, 18 Jul, 2017

Povinná aktivácia elektronických schránok v dvoch termínoch

Hoci sa termín povinnej aktivácie elektronických schránok niekoľkokrát presúval, od. 1. júla 2017 sú elektronické schránky definitívne realitou, a teda od 1. júla 2017 je právnickým osobám (aj organizačným zložkám) zapísaným v obchodnom registri so sídlom na území Slovenskej republiky povinne aktivovaná na doručovanie elektronická schránka, prostredníctvom ktorej je možné od orgánov verejnej moci prijímať elektronické rozhodnutia, ktoré majú rovnaký právny účinok ako keby boli doručené v listinnej forme.

Otázka na právnika, 17 Jul, 2017
PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť