Práva a povinnosti zvolávateľa a účastníkov zhromaždenia

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Práva a povinnosti zvolávateľa a účastníkov zhromaždenia
autor: Otázka na právnika, 25 Apr, 2018
Práva a povinnosti zvolávateľa a účastníkov zhromaždenia

V článku Zhromažďovacie právo (https://www.otazkanapravnika.eu/sk/pravny-blog/zhromazdovacie-pravo ) sme sa pozreli na to, čo všetko je zhromaždením, ako zhromaždenie zvolať a kde sú zhromaždenia zakázané. Teraz sa bližšie pozrieme na práva a povinnosti zvolávateľa a účastníkov zhromaždenia. 

Práva zvolávateľa


Zvolávateľ je oprávnený :


• vydávať priamo alebo s pomocou usporiadateľov účastníkom pokyny na zabezpečenie riadneho priebehu zhromaždenia 

• požadovať, aby pozvanie na zhromaždenie bolo vo vhodnom čase vyhlásené miestnym rozhlasom 

• žiadať pomoc obce a štátnych orgánov a organizácií podľa ich možností a okolností 

• požiadať obec alebo príslušný útvar Policajného zboru, aby bola zhromaždeniu poskytnutá ochrana, ak je dôvodná obava, že zhromaždenie bude rušené 


Povinnosti zvolávateľa


Zvolávateľ je povinný :


• poskytnúť obci na jej žiadosť súčinnosť nevyhnutnú na zabezpečenie riadneho priebehu zhromaždenia a splniť povinnosti ustanovené osobitnými právnymi predpismi 

• zabezpečiť potrebný počet spôsobilých usporiadateľov starších ako 18 rokov 

• riadiť priebeh zhromaždenia tak, aby sa podstatne neodchyľovalo od účelu zhromaždenia uvedeného v oznámení 

• dávať záväzné pokyny usporiadateľom 

• dbať o pokojný priebeh zhromaždenia a robiť opatrenia, aby sa nenarušoval 

• zhromaždenie ukončiť Účastníci zhromaždenia sú povinní 

• dbať na pokyny zvolávateľa a usporiadateľov a zdržať sa všetkého, čo by narušilo riadny a pokojný priebeh zhromaždenia 

• pokojne sa rozísť po ukončení zhromaždenia 

• bez meškania opustiť miesto zhromaždenia, ak je zhromaždenie rozpustené 

• nemať pri sebe strelné zbrane alebo výbušniny alebo iné predmety, ktorými možno ublížiť na zdraví, ak možno z okolností alebo zo správania účastníkov usudzovať, že sa tieto predmety majú použiť na násilie alebo hrozbu násilím 


Kedy hrozí pokuta?


Za porušenie výše uvedených povinností môže byť v niektorých prípadoch udelená pokuta až do výšky 165 €. 

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Čo je predmetom dane z nehnuteľností?

Nezabudnite, že do 31. januára 2017 je treba podať priznanie dane z nehnuteľnosti podľa stavu k 1.…
Otázka na právnika, 25 Jan, 2017

Môže sa darca domáhať vrátenia svojho daru?

Dostali ste sa do situácie, keď vám váš manžel daroval napríklad bicykel, no po rozvode sa domáha…
Otázka na právnika, 3 Feb, 2017

Upomínacie konanie nahradzujúce konanie o vydanie platobného rozkazu

Dňa 01.02.2017 nadobudol účinnosť zákon o upomínacom konaní, ktorý nahradil doterajší inštitút…
Otázka na právnika, 13 Feb, 2017

Zmeny v evidencii vozidiel oznamované osobne na orgáne Policajného zboru

Predali ste auto, chcete zmeniť farbu auta alebo má auto v držbe iná osoba ako vlastník?…
Otázka na právnika, 21 Feb, 2017

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť