Otázka na právnika - Blog -Články z právnej oblasti

Zodpovednosť zamestnanca za nesplnenie povinnosti na odvrátenie škody

Zamestnanec má povinnosť upozorniť vedúceho zamestnanca na hroziacu škodu, alebo zakročiť proti hroziacej škode, ak by sa týmto krokom dalo zabrániť bezprostrednému vzniku škody.

Otázka na právnika, 14 Nov, 2017

Zaručená konverzia dokumentov - AK JUDr. Lucia Luptáková

Dostali ste dokument v elektronickej podobe a chcete aby bol použiteľný na právne úkonyAdvokátska kancelária JUDr. Lucie Luptákovej vykonáva zaručenú konverziu dokumentov z listinnej podoby do elektronickej podoby, ako aj zaručenú konverziu dokumentov z elektronickej podoby do listinnej podoby.

Otázka na právnika, 13 Nov, 2017

Všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu

Obecne je možné povedať, že ak zamestnanec spôsobí zamestnávateľovi škodu, tak za ňu zodpovedá. Zákonník práce pritom rozlišuje všeobecnú zodpovednosť zamestnanca za škodu a špeciálne typy zodpovednosti zamestnanca za škodu.

Otázka na právnika, 13 Nov, 2017

Poslanci schválili návrh zákona o obetiach trestných činov

Poslanci NR SR schválili dňa 12. 10. 2017 návrh zákona o obetiach trestných činov. Nový zákon, ktorý zlepší prístup k spravodlivosti obetiam trestných činov, bude účinný od 1. 1. 2018. Nový zákon zároveň k uvedenému dňu ruší zákon o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi, ktorý neriešil problematiku obetí trestných činov komplexne. 

Otázka na právnika, 19 Oct, 2017

Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu na veciach zamestnancov odložených na pracovisku

V určitých prípadoch zamestnávateľ zodpovedá za škodu na veciach, ktoré si u neho zamestnanec odloží. V ktorých prípadoch to tak býva a do akej výšky zamestnávateľ za takú škodu zodpovedá?

Otázka na právnika, 17 Oct, 2017

NKÚ kontroloval detské domovy

Najvyšší kontrolný úrad vykonal v roku 2015 kontrolu vo vybraných detských domovoch s cieľom zistiť, či dané zariadenia hospodária v súlade so zákonom a či poskytujú, zabezpečujú a vytvárajú podmienky pre deti, ktoré sú v nich umiestňované, v súlade so zákonom o sociálnej kuratele. V druhej polovici septembra 2017 úrad zverejnil výsledky uvedenej kontroly. 

Otázka na právnika, 11 Oct, 2017

Právo párov rovnakého pohlavia na uznanie ich vzťahu

V polovici septembra 2017 vydala verejná ochrankyňa práv stanovisko, v ktorom sa zaoberala právom rovnako pohlavných párov na uznanie ich vzťahu v právnom poriadku SR. Vo svojom stanovisku ochrankyňa vychádzala najmä z posledných rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP). K čomu ochrankyňa práv dospela a ako na tom Slovensko je v oblasti právneho uznania párov osôb rovnakého pohlavia?

Otázka na právnika, 9 Oct, 2017

Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve

Uzavreli ste so zamestnávateľom v pracovnej zmluve konkurenčnú doložku? Ako sa na konkurenčnú doložku a takéto obmedzenia pozerá legislatíva?

Otázka na právnika, 9 Oct, 2017

Stav ochrany osobných údajov na Slovensku

Predsedníčka Úradu na ochranu osobných údajov SR, S. Pőtheová, predniesla v pléne Národnej rady Slovenskej republiky 7. septembra 2017 správu o stave ochrany osobných údajov za roky 2015 a 2016. Správa konštatuje napr. to, aké najvýznamnejšie udalosti  na poli ochrany osobných údajov v posledných dvoch rokoch nastali.

Otázka na právnika, 5 Oct, 2017

Verejná výskumná inštitúcia - v.v.i.

Poslanci NR SR 7. 9. 2017 schválili návrh zákona o verejnej výskumnej inštitúcii. Ako už samotný názov zákona napovedá, zákon do slovenského právneho systému zaviedol nový osobitný typ právnickej osobyverejnú výskumnú inštitúciu (alebo „v. v. i.“). Nižšie sa dočítate, o akú právnickú osobu pôjde, kto ju môže založiť a ako bude fungovať.

Otázka na právnika, 2 Oct, 2017
PREZENTÁCIA ADVOKÁTOV
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť