Novela exekučného poriadku prináša rozsiahle zmeny

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Novela exekučného poriadku prináša rozsiahle zmeny
autor: Otázka na právnika, 28 Feb, 2017
Novela exekučného poriadku prináša rozsiahle zmeny

Koncom minulého roka sa prijala rozsiahla novela Exekučného poriadku, ktorá má urýchliť zabezpečenie nároku oprávneného ako i konanie zrýchliť a zhospodárniť. Nižšie uvádzame najzásadnejšie zmeny dotknuté novelou. 

Príslušnosť na konanie

Po novom je jediným súdom príslušným na konanie vo veciach exekučných Okresný súd Banská Bystrica


Návrh na vykonanie exekúcie 


Samotný návrh na vykonanie exekúcie spolu so všetkými listinami sa po novom podáva priamo Okresnému súdu Banská Bystrica elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu, prostredníctvom na to určeného elektronického formulára uverejneného na stránke Ministerstva spravodlivosti SR. 

Návrh musí byť autorizovaný zaručeným elektronickým podpisom, inak sa naň neprihliada. Ak oprávnený nemá aktivovanú elektronickú schránku, návrh na vykonanie exekúcie môže podať prostredníctvom ktoréhokoľvek súdneho exekútora. 


Zastavenie exekúcie vedenej voči fyzickej osobe po 5 rokoch! 


Rozšíril sa okruh dôvodov, pre ktoré môže byť exekúcia zastavená. Po novom sa exekúcia vedená na majetok fyzickej osoby zastaví, ak sa do piatich rokov od začatia exekúcie alebo od posledného zexekvovania majetku nepodarí exekútorovi zistiť majetok alebo príjmy, ktoré by mohli byť postihnuté exekúciou. Toto ustanovenie značne zhoršuje postavenie oprávneného. Zákonodarca prijatie tohto ustanovenia odôvodnil tým, že povinní sú často exekútormi prenasledovaní aj do dôchodku, no práve dôchodok bol často jediným príjmom povinného, z ktorého mohol byť oprávnený uspokojený, keďže povinný úmyselne všetok majetok písali na iné osoby alebo ho darovali. 


Poverenie na vykonanie exekúcie a náhodné pridelenie exekúcie


Exekútor po novom dostane od súdu poverenie na vykonanie exekúcie hneď. Odpadne preto doteraz často zdĺhavý proces, v ktorom exekútor žiadal príslušný súd o udelenie poverenia. Súd prideľuje veci vydaním poverenia na vykonanie exekúcie rovnomerne jednotlivým exekútorom náhodným výberom pomocou technických prostriedkov a programových prostriedkov schválených ministerstvom tak, aby bola vylúčená možnosť ovplyvňovania pridelenia vecí, a to najmä exekútorom vymenovaným pre územný obvod krajského súdu, v ktorom sa nachádza miesto, na ktorom je adresa trvalého pobytu alebo pobytu povinného, ak je povinný fyzickou osobou. Teda zanikla možnosť oprávneného vybrať si svojho exekútora. 


Plnenie povinného v splátkach 


Po novom môže povinný exekútora žiadať, aby mu bolo povolené splniť vymáhaný nárok na peňažné plnenie v splátkach


Lehoty k podaniu správ exekútora oprávnenému o vykonaných úkonov na zistenie majetku povinného


O svojich zisteniach o majetku povinného exekútor informuje oprávneného s uvedením vykonaných úkonov na zistenie majetku povinného, ktorý možno postihnúť alebo ktorý postihol, a to v nasledovných lehotách: 

a) prvú správu podá exekútor oprávnenému najneskôr do troch mesiacov od začatia exekúcie

b) ďalšie správy podá exekútor oprávnenému po 180 dňoch od uplynutia lehoty na podanie predchádzajúcej správy. Exekučný poriadok je obohatený o množstvo ďalších v článku nepriblížených zmien, ktoré je najvhodnejšie si pozrieť v samotnom Exekučnom poriadku.  

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

K vzorom zmlúv na internete

Iste ste už aj Vy niekedy riešili právnu záležitosť, ktorú bolo treba upraviť zmluvne. Aké…
Otázka na právnika, 15 Jan, 2015

Aký je rozdel medzi právnikom a advokátom a ako správne vyberať právne služby?

Pravdepodobne aj Vy ste už riešili situáciu, kedy ste zvažovali využitie právnika - profesionála.…
Otázka na právnika, 15 Jan, 2015

Uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotnom poistení už len do 25.1.2015!

Zamestnanci POZOR! Už len do 25.1.2015 máte čas na predloženie Oznámenia zamestnanca na uplatnenie…
Otázka na právnika, 19 Jan, 2015

Čo je nové v oblasti pracovného práva od 1.1.2015 ?

Prinášame vám prehľad najdôležitejších zmien v pracovnom práve účinných v roku 2015. 
Otázka na právnika, 21 Jan, 2015

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť