Usmrtenie človeka pri dopravnej nehode a právo na náhradu nemajetkovej ujmy

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Usmrtenie človeka pri dopravnej nehode a právo na náhradu nemajetkovej ujmy
autor: Otázka na právnika, 23 Aug, 2016
Usmrtenie človeka pri dopravnej nehode a právo na náhradu nemajetkovej ujmy
Usmrtenie človeka pri dopravnej nehode zakladá právo aj na náhradu nemajetkovej ujmy s priamym nárokom proti poisťovateľovi. V slovenskej právnej a poistnej praxi naďalej pretrváva polemika, či právo pozostalých blízkych osôb po obetiach dopravných nehôd na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch spadá do rozsahu poistného krytia povinného zmluvného poistenia za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Pohľad slovenského práva

Podľa slovenského zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby poisťovateľ za neho nahradil poškodenému uplatnené preukázané nároky na náhradu škody na zdraví a nákladov pri usmrtení.

 

Pokrýva náhrada škody na zdraví aj nemajetkovú újmu?

rámci náhrady škody na zdraví sa nahrádza náhrada za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia. Je však sporné, či pod pojem škoda na zdraví v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia zákona, je možné zahrnúť aj náhradu nemajetkovej ujmy osôb na osobnostných právach, t.j. akúkoľvek ujmu, ktorá pre poškodeného neznamená priamu stratu na majetku, čiže nie je vyjadriteľná v peniazoch.

 

Krajský súd sa v podobnej veci obrátil na Súdny dvor EU

Keďže táto otázka bola sporná aj pre slovenský Krajský súd v Prešove v rámci riešenia právnej veci "Hassová", v ktorej súd okrem iného riešil i priznanie náhrady nemajetkovej ujmy spôsobenej pozostalým po obetiach dopravnej nehody, ktorá bola spôsobená prevádzkou motorového vozidla. Krajský súd v Prešove sa preto obrátil na Súdny dvor EÚ.

 

Názor Súdneho dvora EU znel takto

V rozsudku súd uviedol, že: „ povinné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla má pokrývať aj náhradu nemajetkovej ujmy spôsobenej blízkym osobám obetí usmrtených pri dopravnej nehode, ak jej náhradu na základe zodpovednosti poisteného za škodu upravuje vnútroštátne právo uplatniteľné v spore vo veci samej.“

 

Ako vidíme Súdny dvor EÚ pritom v rozsudku nevyložil, či v rámci slovenskej právnej úpravy poistného krytia povinného zmluvného poistenia („PZP“) je zahrnutá aj náhrada nemajetkovej ujmy spôsobenej blízkym osobám obetí usmrtených pri dopravnej nehode alebo nie. Súdny dvor EÚ iba uviedol, ako by úprava tejto otázky mala vo vnútroštátnom práve v súlade s komunitárnou úpravou vyzerať.

 

Do úvahy prichádzajú alternatívne výklady rozsudku súdneho dvora EÚ 

Keďže slovenské právo náhradu nemajetkovej ujmy blízkych osôb obetí usmrtených pri dopravnej nehode nezhŕňa do PZP, je vzhľadom na závery rozsudku (analogicky aplikovateľné aj na slovenskú právnu úpravu) potrebné zamyslieť sa nad tým, či ho zahŕňať malo.

 

Prvá alternatíva

Vzhľadom na právnu vetu rozsudku možno dôvodiť, že keďže slovenské právo neupravuje náhradu nemajetkovej ujmy spôsobenej blízkym osobám obetí usmrtených pri dopravnej nehode v rámci úpravy zodpovednosti poisteného za škodu, poškodený NEMÁ voči poisťovni nárok na náhradu nemajetkovej ujmy spôsobenej usmrtením blízkej osoby pri dopravnej nehode.

 

Druhá alternatíva

Na druhej strane, keďže slovenské právo nárok na náhradu nemajetkovej ujmy priznáva, iba nie je zahrnutý do poistného krytia PZP, vzmiká druhá alternatíva výkladu rozsudku súdneho dvora EÚ a síce, že poškodený MÁ voči poisťovni nárok na náhradu nemajetkovej ujmy spôsobenej usmrtením blízkej osoby pri dopravnej nehode.

 

Záver

Je zrejmé, že z rozsudku vyplývajú dva možné (protikladné) výklady týkajúce sa potreby zahrnutia náhrady nemajetkovej ujmy spôsobenej blízkym osobám obetí usmrtených pri dopravnej nehode do poistného krytia PZP.

 

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Čo je nové v oblasti pracovného práva od 1.1.2015 ?

Prinášame vám prehľad najdôležitejších zmien v pracovnom práve účinných v roku 2015. 
Otázka na právnika, 21 Jan, 2015

Novinky v legislatíve v r. 2015 - registračné pokladnice pre advokátov?

Novelou zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice sa zavádza…
Otázka na právnika, 26 Jan, 2015

Zmeny v legislatíve 2015 | Dane

Čo je nové v oblasti daňového práva v r. 2015?
Otázka na právnika, 23 Jan, 2015

Zmeny v legislatíve od 1.1.2015 | Príjem študentov do 200 eur bez odvodov

Čo je nové v oblasti zdravotných a sociálnych odvodov v r. 2015?
Otázka na právnika, 23 Jan, 2015

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť