Nadobudnutie vlastníckeho práva vydržaním

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Nadobudnutie vlastníckeho práva vydržaním
autor: Otázka na právnika, 6 Aug, 2016
Nadobudnutie vlastníckeho práva vydržaním
Vydržanie je osobitným spôsobom nadobudnutia vlastníckeho práva. Prostredníctvom vydržania dochádza k transformácii dlhotrvajúcich vzťahov oprávnenej držby na vlastnícke právo. V článku si prečítate, kto môže hnuteľnú alebo nehnuteľnú vec ktorú má v držbe vydržať a za akých podmienok.

Kto môže vec vydržať?

Subjektom vydržania môže byť tak právnická ako i fyzická osoba. Pri pluralite subjektov vydržania, ak sú splnené predpoklady vydržania u všetkých osôb, tieto vec vydržaním nadobudnú spoločne do podielového spoluvlastníctva. Ak nadobudne vec vydržaním niektorý z manželov, táto sa stáva predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

 

Predpokladmi nadobudnutia vlastníckeho práva vydržaním sú:

  1. predmetom vydržania je vec, ktorá môže byť predmetom vlastníckeho práva, nemôže ňou byť vec, ktorá môže byť len vo vlastníctve štátu či zákonom určených právnických osôb
  2. držba veci nadobúdateľom veci je oprávnená
  3. držba trvá nepretržite po zákonom ustanovenú doba, ktorá je pri hnuteľných veciach 3 rokynehnuteľných veciach 10 rokov, pričom do plynutia tejto doby sa započítava i doba, po ktorú mal v držbe túto vec jej predchodca.

 

Splnením vyššie uvedených podmienok sa nadobúda vlastnícke právo k vydržanej veci, t.j. tým že nadobúdateľ má nepretržite počas zákonom stanovenej doby v oprávnenej držbe predmet spôsobilý na vydržanie.

 

Okamihom nadobudnutia vlastníckeho práva k veci je uplynutie vydržacej doby.

 

Verejné preukázanie, osvedčenie a deklarovanie vydžania

V niektorých prípadoch však v záujme právnej istoty, vo vzťahoch, ktorých predmetom sú nehnuteľnosti, sa musí vydržanie verejne preukázať, osvedčiť a deklarovať. Skutočnosť nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti vydržaním osvedčuje notár vo forme notárskej zápisnice, ktorú notár zasiela príslušnému okresnému úradu, katastrálnemu odboru. Tento úrad následne vlastnícke právo nadobúdateľa zapíše do katastra nehnuteľností záznamom. Notárska zápisnica o nadobudnutí vlastníckeho práva vydržaním obsahuje vyhlásenie účastníka k zákonom ustanoveným podmienkam vydržania, vyjadrenie ďalších subjektov uvedených v zákone, že k vzniku vlastníckeho práva účastníka k uvedenej nehnuteľnosti nemajú výhrady, dôkazy, ktoré boli notárovi predložené na potvrdenie osvedčovaných skutočností.

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

K vzorom zmlúv na internete

Iste ste už aj Vy niekedy riešili právnu záležitosť, ktorú bolo treba upraviť zmluvne. Aké…
Otázka na právnika, 15 Jan, 2015

Aký je rozdel medzi právnikom a advokátom a ako správne vyberať právne služby?

Pravdepodobne aj Vy ste už riešili situáciu, kedy ste zvažovali využitie právnika - profesionála.…
Otázka na právnika, 15 Jan, 2015

Čo je nové v oblasti pracovného práva od 1.1.2015 ?

Prinášame vám prehľad najdôležitejších zmien v pracovnom práve účinných v roku 2015. 
Otázka na právnika, 21 Jan, 2015

Novinky v legislatíve v r. 2015 - registračné pokladnice pre advokátov?

Novelou zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice sa zavádza…
Otázka na právnika, 26 Jan, 2015

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť