Blog s článkami z právnej oblasti

Legislatíva, o advokátskych kanceláriách, aktuálne

Bezplatné právne poradenstvo pre osoby ktoré nemajú finančné prostriedky na advokáta ŠTUDENTMI!

Pred niekoľkými dňami vzájomná spolupráca Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave s Mestom Trnava na stretnutí pani prof. JUDr. Heleny Barancovej, DrSc. a zástupcov vedenia fakulty s primátorom mesta, JUDr. Petrom Bročkom, LL.M, vyústila do uzavretia Zmluvy o spolupráci medzi Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave na jednej strane a Mestom Trnava na druhej strane

Predmetom tejto zmluvy je okrem iného aj :
Otázka na právnika, 5 Oct, 2015

Sládkovičovo príde o akreditáciu v doktorandskom štúdiu!

Od júla 2014 má Vysoká škola Danubius v Sládkovičove pozastavenú akreditáciu v študijnom programe tretieho stupňa v študijnom odbore Obchodné a finančné právo.
Otázka na právnika, 3 Oct, 2015

Už sme zase bližšie k novému Občianskemu zákonníku!

Už v roku 2007, kedy bola zriadená komisia pre rekodifikáciu Občianskeho zákonníka, sa začalo pracovať na novom hmotnoprávnom občianskom kódexe. Prvé výsledky sa dostavili už v roku 2009, kedy sa tejto komisii podarilo predložiť vláde SR legislatívny zámer nového Občianskeho zákonníka, ktorý vláda SR následne aj schválila. Od tohto okamihu sa pracuje na paragrafovom znení nového Občianskeho zákonníka.
Otázka na právnika, 28 Sep, 2015

Ako založiť občianske združenie?

Podľa zákona o združovaní občanov, občania môžu zakladať spolky, spoločnosti, zväzy, hnutia, kluby a iné občianske združenia, ako aj odborové organizácie a združovať sa v nich (ďalej „združenia“).

K založeniu občianskeho združenia bude potrebné splniť nasledovné:
Otázka na právnika, 25 Sep, 2015

Pri výkone exekúcie zrážkami zo mzdy vám od novembra zostane viac!

V nadväznosti na zhoršovanie sa sociálnej situácie osôb v súvislosti s vysokým počtom vykonávaných exekúcií a ako reakcia na tento stav sa v skrátenom medzirezortnom pripomienkovom konaní nachádza návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia, tak, 
Otázka na právnika, 24 Sep, 2015

Vzdelávacie podujatia pre sudcov a advokátov k procesným občianskym kódexom - Justičná akadémia

Od 1. júla 2016 nadobudne účinnosť Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok. Tieto tri kódexy nahradia doteraz platný Občiansky súdny poriadok.

 

V tejto súvislosti Justičná akadémia organizuje regionálne vzdelávacie podujatia, na ktorých lektori, ktorými budú členovia rekodifikačnej komisie oboznámia prítomných so zmenami.
Otázka na právnika, 22 Sep, 2015

Exekúcia? Kedy sa reálne dostanete k svojim peniazom?

Požičali ste peniaze, dlžník dlh nevrátil ani po niekoľkých výzvach, dlh ste teda vymáhali prostredníctvom súdu. Súd vo vašej veci právoplatne rozhodol, ale povinný (dlžník) napriek tomu nesplnil. 

Ako sa dostanete k svojim peniazom keď ich dlžník nechce vrátiť ani na základe rozhodnutia súdu? Čo mu takéto rozhodnutie ukladá v lehote v ňom určenej? 

A koľko to celé bude trvať, ako dlho si na svoje peniaze ešte počkáte?
Otázka na právnika, 16 Sep, 2015

Máte na rodinnom dome kameru, ktorá sníma aj verejné priestranstvo? Musíte sa riadiť príslušnými predpismi!

Súdny dvor EÚ vyniesol rozsudok v spore, v ktorom išlo o posúdenie, či prevádzkovanie kamerového systému na rodinnom dome, ktorý prevádzkuje fyzická osoba - občan - pre vlastnú potrebu (ochrana života, zdravia) a ktorý monitoruje aj verejné priestranstvo, je

(i) vyňatý z pôsobnosti legislatívy na ochranu osobných údajov alebo,

(ii) či bol tento občan povinný pri jeho prevádzkovaní dodržiavať pravidlá uvedené v legislatíve na ochranu osobných údajov.
Otázka na právnika, 15 Sep, 2015

Stravovanie zamestnanca

Jednou z povinností zamestnávateľa v rámci sociálnej politiky je zabezpečovať svojim zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie podľa zásad správnej výživy, a to buď priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti; túto povinnosť má aj zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania voči dočasne pridelenému zamestnancovi, a to za každý deň, v ktorom zamestnanec odpracoval minimálne 4 hodiny.


Otázka na právnika, 11 Sep, 2015

Bratislavské právnické fórum 2015

Dňa 9. a 10. októbra 2015 sa pod záštitou predsedu vlády SR Roberta Fica, uskutoční Bratislavské právnické fórum.

Hlavnou témou konferencie je téma „Právne a spoločenské nástroje na efektívnejšie a dôveryhodnejšie súdnictvo“. Na konferenciu do niektorej zo sekcií je možné prihlásiť sa do 14. 9. 2015 prostredníctvom registračného systému nachádzajúceho sa na webovej stránke www.lawconference.sk/bpf.
Otázka na právnika, 14 Sep, 2015
PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť