Blog s článkami z právnej oblasti

Legislatíva, o advokátskych kanceláriách, aktuálne

Diskriminačná legislatíva Zákona o advokácii?

Slovenská advokátska komora po novele zákona o advokácii započítava do 5-ročnej praxe advokátskeho koncipienta len prax sudcu, asistenta sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, justičného čakateľa, prokurátora, právneho čakateľa prokuratúry a notársku prax. V tomto výpočte však chýba prax vyššieho súdneho úradníka. Prečo sa práve prax vyššieho súdneho úradníka do praxe advokátskeho koncipienta nezapočítava a napr. notárska prax áno?


Otázka na právnika, 20 Nov, 2015

Zákon o odpadoch na Ústavnom súde SR

V apríli tohto roku sme vás v článku „Monopol na výkup kovového odpadu? Likvidácia zberní kovového odpadu?“ informovali, že parlament schválil novelu zákona o odpadoch, ktorou sa s účinnosťou od 1.januára 2016 zavádza 19% daň z odpadu, povinnosť monitorovať priestor s umiestneným kovovým odpadom kamerovým systémom, zhromažďovať prevzatý kovový odpad aspoň sedem dní odo dňa jeho prevzatia, používať pri zisťovaní hmotnosti preberaného kovového odpad výlučne ciachované a certifikované váhy a ďalšie zmeny. Zámer nastaviť úplne nové pravidlá v tejto oblasti priniesol odpor z mnohých strán.

K návrhu zákona prišlo v rámci medzirezortného pripomienkového konania 2665 pripomienok.
Otázka na právnika, 18 Nov, 2015

Aké zmeny sa chystajú v našom Trestnom poriadku?

Výbory Národnej rady SR v súčasnosti rokujú o novele zákona o prokuratúre, ktorou by malo dôjsť i k zmene zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry, zákona o sudcoch a Trestného poriadku. 

Aké zmeny by mala novela v prípade ak bude schválená priniesť?


Otázka na právnika, 19 Nov, 2015

Ako upraviť vzťahy medzi konateľom, ktorý nie je zamestnancom a spoločnosťou?

Ako sme si povedali v predchádzajúcom článku, konateľ nie je zamestnancom spoločnosti, teda vzťahy medzi konateľom a spoločnosťou nemožno upraviť pracovnou zmluvou, tieto vzťahy nemajú charakter pracovnoprávnych vzťahov ?

Ako teda u konateľa postupovať?
Otázka na právnika, 16 Nov, 2015

OD 1.11. 2015 výpis a odpis z registra trestov na prokuratúre nedostanete!

Od 01.11.2015 nie je možné podať žiadosť o výpis alebo odpis z registra trestov na žiadnej prokuratúre Slovenskej republiky, s výnimkou Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky sídliacej na adrese: Kvetná 13, Bratislava.
Otázka na právnika, 13 Nov, 2015

Zníženie vymožiteľnosti práva na Slovensku?

Nedávno sme vás v článku s názvom „Pri výkone exekúcie zrážkami zo mzdy vám od novembra zostane viac!“ informovali, že dlžníkom od novembra zostane viac a to takmer o 80 €, keďže suma nepodliehajúca exekúcii, ktorá musí povinnému (dlžníkovi) vždy zostať sa zvýšila zo 60 % zo sumy životného minima na 100 % sumy životného minima (198,09 €).
Otázka na právnika, 11 Nov, 2015

Je konateľ spoločnosti jej zamestnancom?

Konateľ je štatutárnym orgánom konajúcim v mene spoločnosti. Je však konateľ zamestnancom takejto spoločnosti, v mene ktorej koná?

Podľa Zákonníka práce je zamestnancom fyzická osoba, ktorá v pracovnoprávnych vzťahoch, a ak to ustanovuje osobitný predpis, aj v obdobných pracovných vzťahoch, vykonáva pre zamestnávateľa závislú prácu.


Otázka na právnika, 9 Nov, 2015

Ako je u nás chránený počítačový program (softwér)? Je to vynález či autorské dielo?

Žijeme v digitálnom veku. Náš každodenný život ovplyvňujú technológie a internet. Webové stránky, nástroje, mobilné technológie, firemné systémy, to všetko sú produkty na ktoré sa vzťahuje legislatíva.
Ako sa tá pozerá napríklad na počítačový program? Je tento v našej právnej úprave ponímaný ako literárne, iné umelecké dielo či vedecké dielo, ktoré je výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora alebo ako vynález z oblasti techniky?
Otázka na právnika, 7 Nov, 2015

Môže sa pojednávania na súde zúčastniť ktokoľvek?

Idete sa rozvádzať a považujete riešenie vašich problémov na súde pred inými ľuďmi než zákonným sudcom a protistranou- manželom/manželkou za nežiadúce? Potom je pre vás určená informácia, že všetky pojednávania, s výnimkou pojednávaní vykonávaných notármi ako súdnymi komisármi, sú verejné, a teda môže sa ich v zásade ako verejnosť zúčastniť ktokoľvek!

Na zabezpečenie nerušeného priebehu pojednávania však môže súd vykonať opatrenia na usmernenie správania sa prítomných osôb na pojednávaní, a to tak, že súd:

Otázka na právnika, 2 Nov, 2015

Zruší sa päťročná koncipientská prax ?

Kontroverzná novela Zákona o advokácii, ktorá predĺžila koncipientskú prax z troch na päť rokov, ktorej potrebu prijatia Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky odôvodňovalo najmä potrebou zvýšiť kvalitu výkonu advokátskeho povolania a ktorá na Slovensku platí už skoro dva roky sa už od počiatku nestretla s pozitívnymi ohlasmi a v súčasnosti v praxi sa už aj preukázali jej „nečakané“ negatívne dôsledky ako sme uviedli v predchádzajúcom článku.


Otázka na právnika, 30 Oct, 2015
PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť