Vymysleli ste v práci nový počítačový program či aplikáciu?

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Vymysleli ste v práci nový počítačový program či aplikáciu?
autor: Otázka na právnika, 8 Feb, 2016
Vymysleli ste v práci nový počítačový program či aplikáciu?
Ste normálnym zamestnancom vo firme kde podporujete zahraničného globálneho klienta firmy, ktorý si na Slovensko outsourcoval svoje účtovné oddelenie. Vy vymyslíte jednoduchý program, ktorý zlepší prehľad o tom, koľko účtovných položiek bolo zaúčtovaných v danom období. Aj keď sa to celé vypadá ako jednoduchá excelovská tabuľka, firma prišla na to, že použitím tohto "mini programu" ušetrí na svojich nákladoch xxx tisíc USD ročne. Akonáhle to zistíte, vyhlásia Vás vo firme za zamestnanca roku a dúfate, že sa z Vás stane ďalší Mark Zuckerberg akonáhle Vám vyplatia nejakú "odplatu" za Váš "nápad". Máte sa ale na čo tešiť?

Na úpravu takýchto vzťahov a prípadov sa použije § 90 Autorského zákona, ktorý upravuje zamestnanecké dielo o ktoré sa v taktomto prípade bude jednať.

 

Vysvetlíme si, čo zamestnanecké dielo je a kto je jeho "majiteľom":

 

Zamestnaneckým dielom je:

  1. dielo vytvorené autorom na splnenie povinností vyplávajúcich mu z pracovnoprávneho vzťahu alebo z obdobného pracovného vzťahu,
  2. dielo vytvorené autorom, ktorý je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánv právnickej osoby alebo štatutárnym orgánom právnickej osoby, alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby, na splnenie povinností vyplývajúcich mu z členstva v orgáne tejto právnickej osoby, ktorá sa v tomto prípade považuje za zamestnávateľa,
  3. dielo vytvorené autorom, ktorý je zamestnancom dočasne prideleným k zamestnávateľovi na výkon práce.

 

MAJETKOVÉ PRÁVA PATRIA ZAMESTNÁVATEĽOVI

Ak aj budete autorom aplikácie (diela), majetkové práva (rozširovanie diela, spracovanie diela, rozmnožovanie diela a pod.) vykonáva vo svojom mene a na svoj účet zamestnávateľ, ktorý je oprávnený toto právo výkonu majetkových práv postúpiť tretej osobe. Platí, že autor udelil súhlas aj na zverejnenie diela a na označenie diela menom zamestnávateľa či na dokončenie diela, jeho zmenu či iný zásah. Toto všetko však platí iba, ak nie je dohodnuté inak. Čo máte uvedené v pracovnej zmluve?

 

AUTOR MUSÍ STRPIEŤ VÝKON MAJETKOVÝCH PRÁV K DIELU ZAMESTNÁVETĽOM

Aj keď ste aplikáciu v rámci pracovného pomeru vymysleli, nemôžete ju používať pre osobné účely, Autor nemôže udeliť tretej osobe súhlas na použitie tohto diela a sám sa je povinný zdržať použitia tohto diela.

 

TRVANIE VÝKONU MAJETKOVÝCH PRÁV K DIELU ZAMESTNÁVATEĽOM

Právo výkonu majetkových práv zamestnávateľa zaniká a majetkové práva k dielu je oprávnený vykonávať autor, ak zamestnávateľ (fyzická osoba) zomrel alebo zamestnávateľ (právnická osoba) zanikol bez právneho nástupcu. Zánikom pracovnoprávneho vzťahu či obdobného pracovného vzťahu k zamestnávateľovi či zánikom funkcie však zostávajú majetkové práva zamestnávateľa k dielu nedotknuté.

 

AK ZAMESTNÁVATEĽ NEVYKONÁVA MAJETKOVÉ PRÁVA ALEBO ICH NEVYKONÁVA DOSTATOČNE?

Ak však zamestnávateľ nevykonáva majetkové práva k dielu vôbec alebo ich nevykonáva dostatočne, má autor právo požadovať, aby mu zamestnávateľ za obvyklých podmienok udelil licenciu na použitie zamestnaneckého diela. Ak je to však v rozpore s jeho oprávnenými záujmami alebo je na strane zamestnávateľa iný závažný dôvod na odmietnutie udelenia takejto licencie, zamestnávateľ nie je povinný takúto licenciu udeliť.

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Na čo máte ako spotrebiteľ pri reklamácií tovaru právo?

Ako už iste viete záručná doba je v zásade minimálne 24 mesiacov. Ak chcete vec úspešne…
Otázka na právnika, 23 Feb, 2015

Zákaz výpovede! Kedy vás zamestnávateľ zo zamestnania nemôže vyhodiť?

Viete o tom, že existuje obdobie, v ktorom zamestnávateľ nemôže ukončiť s vami pracovný pomer…
Otázka na právnika, 2 Mar, 2015

Kedy vás ani ochranná doba nezachráni pred výpoveďou?

Aj keď v ochrannej dobe platí zákaz výpovede, vo výnimočných prípadoch presne vymedzených…
Otázka na právnika, 4 Mar, 2015

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť