Zánik účasti v spoločnosti bez prevodu podielu

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Zánik účasti v spoločnosti bez prevodu podielu
autor: Otázka na právnika, 26 Feb, 2016
Zánik účasti v spoločnosti bez prevodu podielu

Bez toho aby sa obchodný podiel spoločníka prevádzal, účasť spoločníka v spoločnosti zanikne:


  1. zrušením účasti spoločníka súdom,
  2. vylúčením spoločníka na základe rozhodnutia valného zhromaždenia alebo rozhodnutia súdu,
  3. vyhlásením konkurzu na majetok spoločníka alebo zastavením konkurzného konania pre nedostatok majetku alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok jeho majetku,
  4. exekúciou na obchodný podiel (doručením exekučného príkazu), ak spoločenská zmluva prevod obchodného podielu zakazuje alebo ak je prevod možný len so súhlasom valného zhromaždenia,
  5. dohodou spoločníkov.

   

  Zrušenie účasti spoločníka súdom

  Spoločník však nemôže zo spoločnosti len tak svojvoľne vystúpiť na základe jednostranného prejavu jeho vôle. Ak sa spoločníkovi, ktorý stratil záujem zotrvať v spoločnosti, nepodarí uzavrieť zmluvu o prevode obchodného podielu ani dohodu s ostatnými spoločníkmi môže sa obrátiť na súd, aby zrušil jeho účasť v spoločnosti z dôvodu, že od neho nemožno spravodlivo požadovať, aby v spoločnosti zotrval. Ak niektorí zo spoločníkov spoločnosti založil inú spoločnosť, môže to v spoločnosti narušiť vzťah medzi spoločníkmi a vyvolať takú nedôveru spoločníkov, ktorí sa na založení novej spoločnosti nepodieľajú, že od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby v spoločnosti ďalej zotrvali (R 110/2001). Túto možnosť však zákon neumožňuje spoločníkovi, ktorý je jediným spoločníkom spoločnosti.

   

  Vylúčenie spoločníka na základe rozhodnutia valného zhromaždenia 

  Vylúčenie spoločníka na základe rozhodnutia valného zhromaždenia prichádza do úvahy, ak je spoločník s platením vkladu v omeškaní a ani na výzvu spoločnosti v dodatočnej lehote si túto svoju vkladovú povinnosť nesplní.

   

  Vylúčenie spoločníka na základe rozhodnutia súdu

  Vylúčenie spoločníka na základe rozhodnutia súdu prichádza do úvahy, ak sa spoločnosť domáha na súde zrušenia účasti spoločníka v spoločnosti, pretože spoločník porušuje závažným spôsobom svoje povinnosti, hoci na ich plnenie bol vyzvaný a na možnosť vylúčenia písomne upozornený.

   

  Autor článku

  Otázka na právnika

  Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

  Ďalšie podobné články

  Na čo máte ako spotrebiteľ pri reklamácií tovaru právo?

  Ako už iste viete záručná doba je v zásade minimálne 24 mesiacov. Ak chcete vec úspešne…
  Otázka na právnika, 23 Feb, 2015

  Zákaz výpovede! Kedy vás zamestnávateľ zo zamestnania nemôže vyhodiť?

  Viete o tom, že existuje obdobie, v ktorom zamestnávateľ nemôže ukončiť s vami pracovný pomer…
  Otázka na právnika, 2 Mar, 2015

  Kedy vás ani ochranná doba nezachráni pred výpoveďou?

  Aj keď v ochrannej dobe platí zákaz výpovede, vo výnimočných prípadoch presne vymedzených…
  Otázka na právnika, 4 Mar, 2015

  Vyhľadať ďalšie články

  PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
  Právna konzultácia
  Telefonická konzultácia
  Požiadajte o ponuku služby
  ...
  Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
  zatvoriť