Otázka na právnika - Blog -Články z právnej oblasti

Elektronický návrh na vklad do katastra. Ako ho podať a ušetriť?

Za podanie návrhu na vklad v papierovej podobe zaplatíte správny poplatok 66 € a v prípade, ak ste spolu s návrhom na vklad podali aj žiadosť o urýchlené rozhodnutie o vklade do 15 dní zaplatíte správyn poplatok vo výške 266 €.

Podajte návrh elektronicky a ušetríte až polovicu, teda za návrh na vklad zaplatíte len 33 € a za návrh na vklad so žiadosťou o urýchlené rozhodnutie o vklade do 15 dní len 130 €.
Otázka na právnika, 15 Oct, 2015

Oslobodenie od súdnych poplatkov. Kedy vás súd zbaví tejto povinnosti?

Stali ste sa účastníkom sporu, ktorý sa nedá vyriešiť mimosúdnou cestou? Nemáte však „počiatočný kapitál“ na to, aby ste sa svojho práva domohli na súde, vzhľadom na vysoké súdne poplatky, ktoré ste ako navrhovateľ povinný zaplatiť, aby vôbec súd vo veci začal konať?

Možno spĺňate predpoklady na oslobodenie od súdnych poplatkov. Aké to sú?
Otázka na právnika, 12 Oct, 2015

Facebook prehral spor desaťročia! Safe Harbor v USA už nie je bezpečný!

Ochrana osobných údajov je všade veľká téma, vrátane regulácie ich prenosu medzi štátmi a kontinentmi. Na túto oblasť sa aplikujú pravidlá, napr. v EU je to Direktíva na ochranu osobných údajov ktorá je implementovaná v členských štátoch a v USA je to tzv. Safe Harbor, tzv. bezpečný prístav, ktorého účelom bolo umožniť voľný prenos informácií (a dát) od rôznych spoločností z Európskej únie do Spojených štátov. Bez týchto pravidiel sa významne sťaží rýchla a pružná výmena údajov po internete.

S touto problematikou musia byť zoznámené predovšetkým korporácie, ktoré fungujú v globálnej rovine, ale napr. aj menší poskytovatelia IT a cloudových služieb, pretože je dôležité kde všade sa dáta nachádzajú a kto k nim má prístup, v neposlednom rade aj tí, ktorých sa ochrana týka, kto dáta zpracúvajú a kto ich kontroluje!


Tento týždeň došlo k prevratnému rozhodnutiu Súdneho dvora EU ktorý rozhodol, že ochrana EU osobných údajov v USA, tzv. Safe Harbor NIE JE dostatočná - USA nezaisťuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov! 

Ako táto kauza vznikla?


Otázka na právnika, 9 Oct, 2015

Zákon zakazujúci lekárom vyberať niektoré poplatky napadnutý prezidentom SR

Prezident SR pred pár dňami na Ústavnom súde SR napadol súlad zákona zakazujúceho lekárom vyberať niektoré poplatky, napr. poplatok za prednostné vyšetrenie. Podľa jeho názoru môže byť tento zákon v rozpore s ústavou garantovaným právom na ochranu zdravia či bezplatnú zdravotnú starostlivosť.


Otázka na právnika, 7 Oct, 2015

Bezplatné právne poradenstvo pre osoby ktoré nemajú finančné prostriedky na advokáta ŠTUDENTMI!

Pred niekoľkými dňami vzájomná spolupráca Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave s Mestom Trnava na stretnutí pani prof. JUDr. Heleny Barancovej, DrSc. a zástupcov vedenia fakulty s primátorom mesta, JUDr. Petrom Bročkom, LL.M, vyústila do uzavretia Zmluvy o spolupráci medzi Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave na jednej strane a Mestom Trnava na druhej strane

Predmetom tejto zmluvy je okrem iného aj :
Otázka na právnika, 5 Oct, 2015

Sládkovičovo príde o akreditáciu v doktorandskom štúdiu!

Od júla 2014 má Vysoká škola Danubius v Sládkovičove pozastavenú akreditáciu v študijnom programe tretieho stupňa v študijnom odbore Obchodné a finančné právo.
Otázka na právnika, 3 Oct, 2015

Už sme zase bližšie k novému Občianskemu zákonníku!

Už v roku 2007, kedy bola zriadená komisia pre rekodifikáciu Občianskeho zákonníka, sa začalo pracovať na novom hmotnoprávnom občianskom kódexe. Prvé výsledky sa dostavili už v roku 2009, kedy sa tejto komisii podarilo predložiť vláde SR legislatívny zámer nového Občianskeho zákonníka, ktorý vláda SR následne aj schválila. Od tohto okamihu sa pracuje na paragrafovom znení nového Občianskeho zákonníka.
Otázka na právnika, 28 Sep, 2015

Ako založiť občianske združenie?

Podľa zákona o združovaní občanov, občania môžu zakladať spolky, spoločnosti, zväzy, hnutia, kluby a iné občianske združenia, ako aj odborové organizácie a združovať sa v nich (ďalej „združenia“).

K založeniu občianskeho združenia bude potrebné splniť nasledovné:
Otázka na právnika, 25 Sep, 2015

Pri výkone exekúcie zrážkami zo mzdy vám od novembra zostane viac!

V nadväznosti na zhoršovanie sa sociálnej situácie osôb v súvislosti s vysokým počtom vykonávaných exekúcií a ako reakcia na tento stav sa v skrátenom medzirezortnom pripomienkovom konaní nachádza návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia, tak, 
Otázka na právnika, 24 Sep, 2015

Vzdelávacie podujatia pre sudcov a advokátov k procesným občianskym kódexom - Justičná akadémia

Od 1. júla 2016 nadobudne účinnosť Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok. Tieto tri kódexy nahradia doteraz platný Občiansky súdny poriadok.

 

V tejto súvislosti Justičná akadémia organizuje regionálne vzdelávacie podujatia, na ktorých lektori, ktorými budú členovia rekodifikačnej komisie oboznámia prítomných so zmenami.
Otázka na právnika, 22 Sep, 2015
PREZENTÁCIA ADVOKÁTOV
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť