Blog s článkami z právnej oblasti

Legislatíva, o advokátskych kanceláriách, aktuálne

Porušili ste zákaz státia či zastavenia a našli ste si predvolanie od mestskej polície za stieračom?

Možno aj vy ste už zastali kvôli nedostatku parkovacích miest na zákaze státia či zákaze zastavenia, či prešvihli parkovaciu dobu na zakúpenom lístku, čo sa neobišlo bez predvolania na políciu pre spáchanie priestupku, ktoré ste si našli za stieračom. Môžete toto predvolanie zahodiť do koša s tým, že sa budete tváriť, že blok odfúkol vietor?

Čo však ak mestská polícia vytiahne fotografiu vášho vozidla?
Otázka na právnika, 25 Nov, 2015

Diskriminačná legislatíva Zákona o advokácii?

Slovenská advokátska komora po novele zákona o advokácii započítava do 5-ročnej praxe advokátskeho koncipienta len prax sudcu, asistenta sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, justičného čakateľa, prokurátora, právneho čakateľa prokuratúry a notársku prax. V tomto výpočte však chýba prax vyššieho súdneho úradníka. Prečo sa práve prax vyššieho súdneho úradníka do praxe advokátskeho koncipienta nezapočítava a napr. notárska prax áno?


Otázka na právnika, 20 Nov, 2015

Zákon o odpadoch na Ústavnom súde SR

V apríli tohto roku sme vás v článku „Monopol na výkup kovového odpadu? Likvidácia zberní kovového odpadu?“ informovali, že parlament schválil novelu zákona o odpadoch, ktorou sa s účinnosťou od 1.januára 2016 zavádza 19% daň z odpadu, povinnosť monitorovať priestor s umiestneným kovovým odpadom kamerovým systémom, zhromažďovať prevzatý kovový odpad aspoň sedem dní odo dňa jeho prevzatia, používať pri zisťovaní hmotnosti preberaného kovového odpad výlučne ciachované a certifikované váhy a ďalšie zmeny. Zámer nastaviť úplne nové pravidlá v tejto oblasti priniesol odpor z mnohých strán.

K návrhu zákona prišlo v rámci medzirezortného pripomienkového konania 2665 pripomienok.
Otázka na právnika, 18 Nov, 2015

Aké zmeny sa chystajú v našom Trestnom poriadku?

Výbory Národnej rady SR v súčasnosti rokujú o novele zákona o prokuratúre, ktorou by malo dôjsť i k zmene zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry, zákona o sudcoch a Trestného poriadku. 

Aké zmeny by mala novela v prípade ak bude schválená priniesť?


Otázka na právnika, 19 Nov, 2015

Ako upraviť vzťahy medzi konateľom, ktorý nie je zamestnancom a spoločnosťou?

Ako sme si povedali v predchádzajúcom článku, konateľ nie je zamestnancom spoločnosti, teda vzťahy medzi konateľom a spoločnosťou nemožno upraviť pracovnou zmluvou, tieto vzťahy nemajú charakter pracovnoprávnych vzťahov ?

Ako teda u konateľa postupovať?
Otázka na právnika, 16 Nov, 2015

OD 1.11. 2015 výpis a odpis z registra trestov na prokuratúre nedostanete!

Od 01.11.2015 nie je možné podať žiadosť o výpis alebo odpis z registra trestov na žiadnej prokuratúre Slovenskej republiky, s výnimkou Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky sídliacej na adrese: Kvetná 13, Bratislava.
Otázka na právnika, 13 Nov, 2015

Zníženie vymožiteľnosti práva na Slovensku?

Nedávno sme vás v článku s názvom „Pri výkone exekúcie zrážkami zo mzdy vám od novembra zostane viac!“ informovali, že dlžníkom od novembra zostane viac a to takmer o 80 €, keďže suma nepodliehajúca exekúcii, ktorá musí povinnému (dlžníkovi) vždy zostať sa zvýšila zo 60 % zo sumy životného minima na 100 % sumy životného minima (198,09 €).
Otázka na právnika, 11 Nov, 2015

Je konateľ spoločnosti jej zamestnancom?

Konateľ je štatutárnym orgánom konajúcim v mene spoločnosti. Je však konateľ zamestnancom takejto spoločnosti, v mene ktorej koná?

Podľa Zákonníka práce je zamestnancom fyzická osoba, ktorá v pracovnoprávnych vzťahoch, a ak to ustanovuje osobitný predpis, aj v obdobných pracovných vzťahoch, vykonáva pre zamestnávateľa závislú prácu.


Otázka na právnika, 9 Nov, 2015

Ako je u nás chránený počítačový program (softwér)? Je to vynález či autorské dielo?

Žijeme v digitálnom veku. Náš každodenný život ovplyvňujú technológie a internet. Webové stránky, nástroje, mobilné technológie, firemné systémy, to všetko sú produkty na ktoré sa vzťahuje legislatíva.
Ako sa tá pozerá napríklad na počítačový program? Je tento v našej právnej úprave ponímaný ako literárne, iné umelecké dielo či vedecké dielo, ktoré je výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora alebo ako vynález z oblasti techniky?
Otázka na právnika, 7 Nov, 2015

Môže sa pojednávania na súde zúčastniť ktokoľvek?

Idete sa rozvádzať a považujete riešenie vašich problémov na súde pred inými ľuďmi než zákonným sudcom a protistranou- manželom/manželkou za nežiadúce? Potom je pre vás určená informácia, že všetky pojednávania, s výnimkou pojednávaní vykonávaných notármi ako súdnymi komisármi, sú verejné, a teda môže sa ich v zásade ako verejnosť zúčastniť ktokoľvek!

Na zabezpečenie nerušeného priebehu pojednávania však môže súd vykonať opatrenia na usmernenie správania sa prítomných osôb na pojednávaní, a to tak, že súd:

Otázka na právnika, 2 Nov, 2015
PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť