Postup pri nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku. Časť 1.

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Postup pri nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku. Časť 1.
autor: Otázka na právnika, 15 Feb, 2016
Postup pri nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku. Časť 1.
Od roku 2014 nadobudol účinnosť zákon, ktorý upravuje postup pri nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku odplatným či bezodplatným prevodom, prevodom na účely výkonu záložného práva či výkonu zabezpečovacieho prevodu práva. Pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona postačovalo uzavrieť kúpnu zmluvu a podať návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. V súčasnosti je postup nadobudnutia poľnohospodárskeho pozemku oveľa zložitejší.

Čo sa rozumie pod pojmom poľnohospodársky pozemok?

Za poľnohospodársky pozemok sa považuje pôda evidovaná v katastri nehnuteľností ako orná pôda, vinice, trvalé trávnaté porasty, chmeľnice, ovocné sady a teda na jej prevod je potrebné uplatniť postup podľa zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.

 

Chcete predať poľnohospodársky pozemok? Postup pri prevode vlastníctva je nasledovný:

  1. Predávajúci je povinný zverejniť ponuku (ďalej „ponuka“) na prevod vlastníctva pozemku najmenej na 15 dní v Registri zverejňovania ponúk na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a zároveň musí túto ponuku v rovnakom čase zverejniť aj na úradnej tabuli obce,
  2. Osobou oprávnenou nadobudnúť pozemok je osoba s trvalým pobytom v SR alebo sídlom najmenej 10 rokov a vykonávajúca poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej 3 roky pred dňom uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva pozemku v obci susediacej s obcou, v ktorej sa pozemok nachádza alebo bez ohľadu na miesto podnikania,
  3. Záujemca o pozemok z obce, kde sa pozemok nachádza má prednosť pred nadobúdateľom zo susednej obce,
  4. Predávajúci je povinný v registri označiť nadobúdateľa, ktorý prejavil záujem o kúpu pozemku,
  5. Ak osoba podľa bodu 2. neprejaví záujem o kúpu pozemku, môže predávajúci pozemok previesť za cenu uvedenú v ponuke na osobu, ktorá ma v SR trvalý pobyt alebo sídlo najmenej 10 rokov, najneskôr však 6 mesiacov od neúspešného ukončenia ponukového konania,
  6. Splnenie podmienok nadobudnutia vlastníctva pozemku overuje okresný úrad na žiadosť o overenie podmienok nadobudnutia vlastníctva pozemku, ktorá musí obsahovať náležitosti a prílohy vyžadované zákonom, osvedčenie o splnení podmienok okresný úrad vydá do 30 dní.

V druhej časti článku si povieme, kedy sa vyššie uvedený postup podľa zákona pri prevode poľnohospodárskeho pozemku neuplatní. 

 

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Čo je nové v oblasti pracovného práva od 1.1.2015 ?

Prinášame vám prehľad najdôležitejších zmien v pracovnom práve účinných v roku 2015. 
Otázka na právnika, 21 Jan, 2015

Novinky v legislatíve v r. 2015 - registračné pokladnice pre advokátov?

Novelou zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice sa zavádza…
Otázka na právnika, 26 Jan, 2015

Zmeny v legislatíve 2015 | Dane

Čo je nové v oblasti daňového práva v r. 2015?
Otázka na právnika, 23 Jan, 2015

Zmeny v legislatíve od 1.1.2015 | Príjem študentov do 200 eur bez odvodov

Čo je nové v oblasti zdravotných a sociálnych odvodov v r. 2015?
Otázka na právnika, 23 Jan, 2015

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť