Uvedli jste do smluvních dokumentů špatné číslo účtu, na které měl dlužník platit svůj dluh?

Blog s články z právní oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Uvedli jste do smluvních dokumentů špatné číslo účtu, na které měl dlužník platit svůj dluh?
autor: Otázka na právníka, 16 Jul, 2016
Uvedli jste do smluvních dokumentů špatné číslo účtu, na které měl dlužník platit svůj dluh?
Nejvyšší soud České republiky řešil případ, kdy bylo v notářském zápise s doložkou přímé vykonatelnosti (tj. jedná se o notářský zápis, kdy pokud dlužník svůj závazek věřiteli neplní řádně tak, jak bylo sjednáno, je možné se splnění závazku ihned domáhat návrhem na nařízení exekuce) bylo uvedeno neexistující bankovní spojení.

Dlužník nevěděl jak závazek splnit, domáhal se proto neplatnosti notářského zápisu

S ohledem na tuto skutečnost dlužník tvrdil, že nemohl svůj závazek splnit, protože vlastně nevěděl, na jaký účet má plnit – domáhal se tak neplatnosti notářského zápisu, v daném případě už navrhoval zastavení exekuce, protože věřitel přistoupil k podání návrhu na nařízení exekuce.

 

Krajský soud dospoěl k závěru, že návrh na zastavení exekuce je důvodný! 

Krajský soud oproti soudu prvního stupně dospěl k závěru, že návrh na zastavení exekuce je důvodný, protože pokud je zřejmě jen v důsledku písařské chyby, v notářském zápisu uvedeno nesprávné číslo účtu, na který mělo být plněno, a zároveň bylo sjednáno, že splátka se považuje za uhrazenou dnem připsání na tento účet, a k žádné písemné změně této dohody nedošlo, nemohli se dlužníci dostat do prodlení s úhradou svého dluhu a proto nelze přistoupit k exekučnímu vymáhání tohoto notářského zápisu.

 

Obligatorní náležitostí notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti není ale místo plnění

Je to jen lhůta pro plnění (srovnej § 71a odst. 1 zákona č. 358/1992 Sb.). Nesprávné bankovní spojení oprávněné, ani jeho případná absence, tak nemůže mít vliv na jeho materiální vykonatelnost, neovlivní ani existenci závazku povinného vůči oprávněnému, ani se plnění nestává nemožným ve smyslu § 575 a násl. obč. zák.

 

Dlužník musí plnit i když neví kam

Věc se tak dostala až k Nejvyššímu soudu ČR, který konstatoval, že v případě uvedení nesprávného či neexistujícího účtu banky, jako místa plnění, nezpůsobuje nemožnost plnění, tato skutečnost nemá vliv na na trvání povinnosti dlužníka svůj závazek plnit.

 

Dohodnou-li se strany v notářském zápise se svolením k vykonatelnosti na místě plnění, měl by dlužník přednostně plnit na takto dohodnutém místě, v případě, že dohoda o místě plnění bude v notářském zápise scházet, nebude to mít vliv na možnost exekučně vymáhat povinnost uloženou notářským zápisem (nejde o povinnou náležitost), jen se použijí další zákonná kritéria pro stanovení místa plnění. Stejně musí být postupováno i v případě, kdy se sice účastníci pokusili určit místo plnění dohodou, avšak neúspěšně (dohoda je neurčitá, neplatná atd.) a výsledkem tak je, že místo plnění nebylo určeno.

 

Dlužník se nemůže vymlouvat na neexistující číslo účtu kam má plnit!

Platí tedy, že skutečnost, že ve smlouvě, notářském zápise, apod., je uvedeno neexistující číslo účtu (neurčité), pak to pro dlužníka neznamená možnost se na toto vymlouvat, s tím, že nemohl plnit, naopak dlužník je povinen věřiteli plnit.

 

Zdroj: Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.3.2016, sp. zn.: 26 Cdo 3982/2015

-

Autor článku

Otázka na právníka

Inovativní nástroj pro advokáty a uživatele k řešení právních záležitostí on-line. Usnadňuje a zefektivňuje kontakt a komunikaci uživatelů (občanů, podnikatelů a firem) s advokáty a AK.

Další podobné články

Může si obec sama pro sebe stanovit pravidla, kdy může porušovat noční klid?

Všichni to znají, noční klid platí od 22:00 do 6:00. Obec však může obecně závaznou vyhláškou…
Otázka na právníka, 29 Jun, 2016

Může si v České republice registrovaný partner osvojit dítě?

Před Ústavní soud České republiky se dostalo ožehavé téma osvojení dítěte osobou, která žije v …
Otázka na právníka, 6 Jul, 2016

S nabytím zletilosti přichází dluhy za popelnice i za mobil

Veřejná ochránkyně práv řeší situace, kdy na čerstvě zletilé osoby přijde exekuce. Důvodem je dluh,…
Otázka na právníka, 8 Jul, 2016

Máte nárok na vrácení plné ceny zájezdu při úpadku cestovní kanceláře?

 Ústavní soud v nálezu ze dne 14. června 2016 potvrdil, že nelze použít omezení…
Otázka na právníka, 14 Jul, 2016

Vyhledat další články

PREZENTACE ADVOKÁTNÍCH KANCELÁŘÍ
Právní konzultace
Telefonická konzultace
Poptávka právní služby
...
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavřít