Postup řešení nesplacených dlužných částek

Blog s články z právní oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Postup řešení nesplacených dlužných částek
autor: Otázka na právníka, 10 Nov, 2017
Postup řešení nesplacených dlužných částek

Jak při podnikání, tak v běžném osobním životě se každý z nás může setkat s tím, že je věřitelem finanční pohledávky. Podnikatelé vystavují svým odběratelům faktury za poskytnuté zboží a služby, soukromé osoby mohou uzavřít např. smlouvu o výpůjčce finančních prostředků. Jak řešit situaci, že náš dlužník svůj závazek řádně a včas nesplní? Tento stručný článek nastíní možnosti, jež nám český právní řád dává k dispozici, abychom se domohli plnění, na které máme nárok. 

Soudy


Klasickou cestou je řešení prostřednictvím nezávislého soudu, a to soudu v místě bydliště dlužníka. Je třeba podat žalobu na soud, kde budou jasně popsány všechny skutkové okolnosti a doloženy patřičné důkazy. Soud pak na jejich základě rozhodne – pokud je Váš nárok zcela nepochybný, soud může ve zkráceném řízení vydat tzv. platební rozkaz a pak k soudu ani nemusíte. Při obvyklém postupu soud nařídí ústní jednání a rozhodne rozsudkem


Až nabude rozsudek právní moci a vykonatelnosti, tj. pokud se dlužník jako žalovaný neodvolá, můžete podat návrh na zahájení exekučního řízení. Vymožení Vaší pohledávky pak bude věcí exekutora

Předžalobní výzva


Zde je třeba upozornit na to, že už několik let je podle občanského soudního řádu třeba nejprve neformálně, ale určitě písemně, oslovit dlužníka s tzv. předžalobní výzvou, kde jej znovu vyzvete ke splnění dluhu v dodatečné lhůtě a upozorníte ho, že pokud to neudělá, podáte v dané věci žalobu k soudu. 


Náklady řízení


Pokud byste předžalobní výzvu neučinili, soud Vaši následnou žalobu projedná a v případě, že uzná Váš nárok za oprávněný, Vám ho přizná, ovšem pro Vás by to mělo jeden negativní důsledek. Neměli byste právo na přiznání náhrady nákladů řízení. V případě, že u soudu uspějete, Vám totiž soud může přiznat i náhradu nákladů právního zastoupení a dalších nákladů, které jste kvůli soudnímu řízení vynaložili. Zaplatí Vám je dlužník nad rámec dlužné částky. Proto je výhodné podat předžalobní výzvu, alespoň formálně, i když víte, že Vám dlužník stejně dobrovolně nezaplatí. 


Notářský zápis


Pokud se Vám do nákladného a zdlouhavého soudního řízení nechce, máte ještě jiné možnosti, jak věc řešit vyjednáváním mimosoudně. Můžete např. přesvědčit dlužníka, aby s Vámi jako s věřitelem uzavřel u notáře tzv. notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, což je veřejná listina. Bude obsahovat informace o existujícím dluhu a závazek dlužníka jej splatit. Pokud se k tomu dlužník nadále nebude mít, můžete rovnou využít ono svolení k vykonatelnosti a vymáhat dluh exekuční cestou. Nepotřebujete k tomu pravomocný rozsudek soudu, neboť notářský zápis se svolením k vykonatelnosti je sám o sobě tzv. exekučním titulem (tedy listinou, na jejímž základě může být zahájena exekuce). 


Rozhodčí tribunál a mediace


Další možností je pak řešení Vašeho sporu o finanční pohledávku před orgánem alternativního řešení sporů – u rozhodčího tribunálu nebo cestou mediace. Tyto metody mají oproti soudům výhodu ve větší rychlosti a jednoduchosti procesních postupů a také v tom, že asi každý se cítí lépe v méně formálním prostředí kanceláře než v soudní síni. Na druhou stranu, mediace je sama o sobě nezávazná a případnou závaznost jejího výstupu – tzv. mediační dohody – je třeba zvlášť řešit po právní stránce. O mediaci, která je dnes čím dál oblíbenější pro řešení obchodních sporů, jsme zde na blogu publikovali podrobnější článek. 


Uchovávejte písemné smlouvy, faktury a doklady! 


Na závěr si dovolujeme důrazně doporučit uchovávat písemné smlouvy, faktury a doklady o všech Vašich pohledávkách. Jedině tak můžete své právo efektivně uplatnit a prokázat před soudem i před jinou institucí. Pokud byste neměli v ruce písemný důkaz o dlužné částce, žádný soud Vám ji nemůže přiznat, neboť jiné důkazy (např. výpovědi svědků) nemusí být dostatečné pro nepochybné prokázání tvrzených skutečností.  

Autor článku

Otázka na právníka

Inovativní nástroj pro advokáty a uživatele k řešení právních záležitostí on-line. Usnadňuje a zefektivňuje kontakt a komunikaci uživatelů (občanů, podnikatelů a firem) s advokáty a AK.

Další podobné články

Může si obec sama pro sebe stanovit pravidla, kdy může porušovat noční klid?

Všichni to znají, noční klid platí od 22:00 do 6:00. Obec však může obecně závaznou vyhláškou…
Otázka na právníka, 29 Jun, 2016

Může si v České republice registrovaný partner osvojit dítě?

Před Ústavní soud České republiky se dostalo ožehavé téma osvojení dítěte osobou, která žije v …
Otázka na právníka, 6 Jul, 2016

S nabytím zletilosti přichází dluhy za popelnice i za mobil

Veřejná ochránkyně práv řeší situace, kdy na čerstvě zletilé osoby přijde exekuce. Důvodem je dluh,…
Otázka na právníka, 8 Jul, 2016

Máte nárok na vrácení plné ceny zájezdu při úpadku cestovní kanceláře?

 Ústavní soud v nálezu ze dne 14. června 2016 potvrdil, že nelze použít omezení…
Otázka na právníka, 14 Jul, 2016

Vyhledat další články

PREZENTACE ADVOKÁTNÍCH KANCELÁŘÍ
Právní konzultace
Telefonická konzultace
Poptávka právní služby
...
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavřít