Nezletilí zaměstnanci aneb od kolika let můžete pracovat?

Blog s články z právní oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Nezletilí zaměstnanci aneb od kolika let můžete pracovat?
autor: Otázka na právníka, 28 Nov, 2017
Nezletilí zaměstnanci aneb od kolika let můžete pracovat?

Z našeho portálu „Otázka na právníka“ určitě už víte, že k 1. lednu 2014 došlo k přelomové změně v českém občanském právu, kdy vstoupil do účinnosti nový občanský zákoník. Po období socialistického zákonodárství znamenal pro nás návrat k evropským demokratickým tradicím soukromého práva. Některé změny, které nový občanský zákoník přinesl, se ale v praxi moc neosvědčily a bylo potřeba je rychle napravit. K tomu posloužila první novela nového občanského zákoníku, která je účinná od 1. ledna 2017. Jednou ze záležitostí, která je dnes upravena stejně jako před přijetím nového občanského zákoníku, je způsobilost k uzavření pracovní smlouvy.

Zaměstnacem se může stát i nezletilý


Stejně jako dříve, i dnes se zaměstnancem může stát i nezletilý, který už ale dovršil věk patnácti let a jeho den nástupu do práce je sjednán k nějakému datu následujícímu až po dni jeho ukončení povinné školní docházky


Pracovní smlouva může být sjednána v předstihu i dříve. Tato úprava se v praxi osvědčila a považují ji za vhodnou všechny zainteresované strany, tedy odbory i zástupci zaměstnavatelských svazů. 


Nový občanský zákoník v roce 2014 přinesl pravidlo, podle kterého mohli rodiče jako zákonní zástupci jednostranným právním jednáním zrušit uzavřenou pracovní smlouvu svého dítěte, pokud měli za to, že mu pracovní povinnosti škodí. A to až do šestnácti let věku dítěte


Právní nejistota spojená s rizikem, že pracovní poměr může být kdykoli zrušen zásahem třetí osoby, vedla k tomu, že zaměstnavatelé nechtěli vůbec přijímat do práce mladé lidi od patnácti do šestnácti let, čímž v důsledku celý jeden populační ročník mladých lidí byl prakticky vyloučen z možnosti získat přivýdělek na prázdninové brigádě nebo odbornou praxi potřebnou pro plnění školních povinností. 


Pozor koho zaměstnáváte na brigády!


Upozorňujeme, že není a nikdy nebylo podle občanského zákoníku možné nabírat na brigádu patnáctileté žáky, kteří ještě neukončili povinnou školní docházku! 


Naopak, žáci učebních oborů a dalších středních škol mohou pracovat v rámci odborného výcviku a další odborné praxe, protože mají už základní školu za sebou. Řada studijních oborů obsahuje povinnou odbornou praxi a i to v případě úplného středního vzdělání s maturitou. To lze hodnotit pozitivně s ohledem na výhody získávání praxe už při studiu při budoucím uplatnění na trhu práce. 

Délka pracovní směny a obsah práce


Délka pracovní směny pro mladistvé studenty je zkrácena až do osmnácti let věku na šest hodin oproti obvyklým osmi hodinám. Mladí pracující do osmnácti let mají právním řádem zaručeny určité výhody oproti dospělým zaměstnancům, které chrání jejich zdravý tělesný a duševní vývoj a zranitelné postavení v důsledku nedostatku zkušeností. Například nesmí pracovat v podzemí při ražbě tunelů a štol (na to se v dřívějších dobách využívaly děti s drobnou postavou). Mladiství také nesmí pracovat přes čas nebo na nočních směnách. Jsou pro ně zakázány všechny práce, které by mohly být škodlivé pro jejich zdraví. Za zvláštních podmínek si však i mladí mohou škodlivé práce vyzkoušet, pokud je to třeba pro jejich vzdělávání a soustavnou přípravu na budoucí povolání. Zákaz dětské práce a zvýšená ochrana mladistvých pracujících jsou znakem společenského pokroku. 


V renesančních Benátkách byla práce dětí do čtrnácti let zakázána už na konci čtrnáctého století. V dřívějších dobách bývala dětská páce bohužel běžná a v některých chudých zemích je tomu tak dosud. Protože děti musí pracovat, aby se podílely na zajištění obživy své rodiny, nemohou se vzdělávat a nemají šanci na získání kvalifikovaného a dobře placeného zaměstnání. Bludný kruh chudoby je možné rozetnout jedině vzděláním. 

I děti mladší patnácti let mohou v ČR pracovat


Mezinárodní organizace práce přijala roku 1973 Úmluvu č. 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání, kterou ratifikovala i Česká republika a naše zákonodárství je s ní plně v souladu, neboť Úmluva uvádí jako nejnižší věk pro nástup do práce patnáct let. I děti mladší patnácti let mohou v České republice pracovat, nesmí se ale jednat o klasické zaměstnání

Možná je pouze umělecká a kulturní činnost, jako např. modeling, natáčení filmů či reklam apod. Ke každému takovému angažmá dítěte, které nesmí nijak narušovat docházku do školy, potřebují rodiče speciální povolení místně příslušného úřadu práce, které bude konkrétně vymezovat, na jakou činnost a na jaké dítě se vztahuje. Tato úprava v zákoně o zaměstnanosti je teprve od roku 2004, i dříve se ovšem děti podílely na kulturních a uměleckých projektech běžně, jen to zákony výslovně neupravovaly.  

Autor článku

Otázka na právníka

Inovativní nástroj pro advokáty a uživatele k řešení právních záležitostí on-line. Usnadňuje a zefektivňuje kontakt a komunikaci uživatelů (občanů, podnikatelů a firem) s advokáty a AK.

Další podobné články

Může si obec sama pro sebe stanovit pravidla, kdy může porušovat noční klid?

Všichni to znají, noční klid platí od 22:00 do 6:00. Obec však může obecně závaznou vyhláškou…
Otázka na právníka, 29 Jun, 2016

Může si v České republice registrovaný partner osvojit dítě?

Před Ústavní soud České republiky se dostalo ožehavé téma osvojení dítěte osobou, která žije v …
Otázka na právníka, 6 Jul, 2016

Máte nárok na vrácení plné ceny zájezdu při úpadku cestovní kanceláře?

 Ústavní soud v nálezu ze dne 14. června 2016 potvrdil, že nelze použít omezení…
Otázka na právníka, 14 Jul, 2016

Ústavní stížnost fyzické osoby

Ústavní soud ČR v minulém týdnu zamítl ústavní stížnost Romana Janouška. Pojďme se krátce…
Otázka na právníka, 12 Jul, 2016

Vyhledat další články

PREZENTACE ADVOKÁTNÍCH KANCELÁŘÍ
Právní konzultace
Telefonická konzultace
Poptávka právní služby
...
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavřít