Může nezletilý uzavřít smlouvu?

Otázka na právníka - Blog -Články z právní oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Může nezletilý uzavřít smlouvu?
autor: Otázka na právníka, 19 Feb, 2018
Může nezletilý uzavřít smlouvu?

Svéprávnost, tedy způsobilost právně jednat (např. uzavírat smlouvy) nabývají nezletilý postupně s ohledem na svou vyspělost (rozumovou a volní). Částečnou svéprávnost má tedy v různém rozsahu již i nezletilý. 

Jak posuzovat rozumovou a volní vyspělost? 


Rozumová a volní vyspělost nezletilého se posuzuje na základě rozumové a volní vyspělosti průměrného nezletilého v daném věku. Předpokládá se tedy, že nezletilý má svéprávnost odpovídající vyspělosti průměrného nezletilého v daném věku. S ohledem na individualitu konkrétního nezletilého je však možné přinést tzv. důkaz opaku, tedy důkaz, že konkrétní nezletilý nedosahuje vyspělosti průměrného nezletilého v daném věku. 

 

K jakému jednání je nezletilý (ne)způsobilý dle soudů?


Z judikatury Nejvyššího a Ústavního soudu plyne, že: 

• nezletilý je způsobilý k právnímu jednání spočívajícímu v přijetí daru, je-li schopen pochopit podstatu darovací smlouvy a znamená-li pro něj darování zároveň finanční prospěch, a to i vyšších hodnot (např. k přijetí pravidelných plateb rodičů na účet vedený u stavební spořitelny, nebo přijetí peněz ukládaných na vkladní knížku rodiči nebo jinými osobami), 

• třináctiletá nezletilá osoba je zpravidla způsobilá k uzavření smlouvy o přepravě osob v městské hromadné dopravě, z níž pro ni vyplývá povinnost zaplatit stanovené jízdné. Avšak tato nezletilá osoba již nemá způsobilost samostatně jednat ve sporu o nároky vyplývající z takové smlouvy o přepravě. 


K jakému jednání je nezletilý (ne)způsobilý dle zákona?


 • nezletilý mladší než patnáct let nebo nezletilý, který neukončil povinnou školní docházku nemůže vykonávat závislou práci (pracovní poměr, dohody o provedení práce a pracovní činnosti), s určitou výjimkou u umělecké, kulturní, reklamní nebo sportovní činnosti (z uvedeného plyne, že není způsobilý k uzavření pracovní smlouvy.), 

• nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, není nikdy způsobilý jednat samostatně v těch záležitostech, k nimž by i jeho zákonný zástupce potřeboval přivolení soudu, 

• nezletilý, který není plně svéprávný, je způsobilý udělit souhlas k zákroku na svém těle, je-li to přiměřené rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku, jenom pokud se jedná o zákrok nezanechávající trvalé nebo závažné následky.   

Autor článku

Otázka na právníka

Inovativní nástroj pro advokáty a uživatele k řešení právních záležitostí on-line. Usnadňuje a zefektivňuje kontakt a komunikaci uživatelů (občanů, podnikatelů a firem) s advokáty a AK.

Další podobné články

Může si obec sama pro sebe stanovit pravidla, kdy může porušovat noční klid?

Všichni to znají, noční klid platí od 22:00 do 6:00. Obec však může obecně závaznou vyhláškou…
Otázka na právníka, 29 Jun, 2016

Může si v České republice registrovaný partner osvojit dítě?

Před Ústavní soud České republiky se dostalo ožehavé téma osvojení dítěte osobou, která žije v …
Otázka na právníka, 6 Jul, 2016

S nabytím zletilosti přichází dluhy za popelnice i za mobil

Veřejná ochránkyně práv řeší situace, kdy na čerstvě zletilé osoby přijde exekuce. Důvodem je dluh,…
Otázka na právníka, 8 Jul, 2016

Máte nárok na vrácení plné ceny zájezdu při úpadku cestovní kanceláře?

 Ústavní soud v nálezu ze dne 14. června 2016 potvrdil, že nelze použít omezení…
Otázka na právníka, 14 Jul, 2016

Vyhledat další články

REGISTRACE ADVOKÁTů
...
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavřít