Může nezletilý uzavřít smlouvu?

Blog s články z právní oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Může nezletilý uzavřít smlouvu?
autor: Otázka na právníka, 19 Feb, 2018
Může nezletilý uzavřít smlouvu?

Svéprávnost, tedy způsobilost právně jednat (např. uzavírat smlouvy) nabývají nezletilý postupně s ohledem na svou vyspělost (rozumovou a volní). Částečnou svéprávnost má tedy v různém rozsahu již i nezletilý. 

Jak posuzovat rozumovou a volní vyspělost? 


Rozumová a volní vyspělost nezletilého se posuzuje na základě rozumové a volní vyspělosti průměrného nezletilého v daném věku. Předpokládá se tedy, že nezletilý má svéprávnost odpovídající vyspělosti průměrného nezletilého v daném věku. S ohledem na individualitu konkrétního nezletilého je však možné přinést tzv. důkaz opaku, tedy důkaz, že konkrétní nezletilý nedosahuje vyspělosti průměrného nezletilého v daném věku. 

 

K jakému jednání je nezletilý (ne)způsobilý dle soudů?


Z judikatury Nejvyššího a Ústavního soudu plyne, že: 

• nezletilý je způsobilý k právnímu jednání spočívajícímu v přijetí daru, je-li schopen pochopit podstatu darovací smlouvy a znamená-li pro něj darování zároveň finanční prospěch, a to i vyšších hodnot (např. k přijetí pravidelných plateb rodičů na účet vedený u stavební spořitelny, nebo přijetí peněz ukládaných na vkladní knížku rodiči nebo jinými osobami), 

• třináctiletá nezletilá osoba je zpravidla způsobilá k uzavření smlouvy o přepravě osob v městské hromadné dopravě, z níž pro ni vyplývá povinnost zaplatit stanovené jízdné. Avšak tato nezletilá osoba již nemá způsobilost samostatně jednat ve sporu o nároky vyplývající z takové smlouvy o přepravě. 


K jakému jednání je nezletilý (ne)způsobilý dle zákona?


 • nezletilý mladší než patnáct let nebo nezletilý, který neukončil povinnou školní docházku nemůže vykonávat závislou práci (pracovní poměr, dohody o provedení práce a pracovní činnosti), s určitou výjimkou u umělecké, kulturní, reklamní nebo sportovní činnosti (z uvedeného plyne, že není způsobilý k uzavření pracovní smlouvy.), 

• nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, není nikdy způsobilý jednat samostatně v těch záležitostech, k nimž by i jeho zákonný zástupce potřeboval přivolení soudu, 

• nezletilý, který není plně svéprávný, je způsobilý udělit souhlas k zákroku na svém těle, je-li to přiměřené rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku, jenom pokud se jedná o zákrok nezanechávající trvalé nebo závažné následky.   

Autor článku

Otázka na právníka

Inovativní nástroj pro advokáty a uživatele k řešení právních záležitostí on-line. Usnadňuje a zefektivňuje kontakt a komunikaci uživatelů (občanů, podnikatelů a firem) s advokáty a AK.

Další podobné články

Může si obec sama pro sebe stanovit pravidla, kdy může porušovat noční klid?

Všichni to znají, noční klid platí od 22:00 do 6:00. Obec však může obecně závaznou vyhláškou…
Otázka na právníka, 29 Jun, 2016

Může si v České republice registrovaný partner osvojit dítě?

Před Ústavní soud České republiky se dostalo ožehavé téma osvojení dítěte osobou, která žije v …
Otázka na právníka, 6 Jul, 2016

S nabytím zletilosti přichází dluhy za popelnice i za mobil

Veřejná ochránkyně práv řeší situace, kdy na čerstvě zletilé osoby přijde exekuce. Důvodem je dluh,…
Otázka na právníka, 8 Jul, 2016

Máte nárok na vrácení plné ceny zájezdu při úpadku cestovní kanceláře?

 Ústavní soud v nálezu ze dne 14. června 2016 potvrdil, že nelze použít omezení…
Otázka na právníka, 14 Jul, 2016

Vyhledat další články

PREZENTACE ADVOKÁTNÍCH KANCELÁŘÍ
Právní konzultace
Telefonická konzultace
Poptávka právní služby
...
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavřít