Kdy není trestný čin trestným

Blog s články z právní oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Kdy není trestný čin trestným
autor: Otázka na právníka, 11 Oct, 2017
Kdy není trestný čin trestným

Dnešní článek se podívá na okolnosti vylučující protiprávnost v trestním právu a vysvětlíme, kdy není trestný čin trestným. Trestný čin vymezuje současná platná právní úprava v českém trestním zákoníku jako protiprávní čin, který zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky vymezené zákonem. Oproti dřívější úpravě v trestním zákoně, která byla v účinnosti do konce roku 2009, zmizel výslovný požadavek na společenskou škodlivost trestného činu. To samozřejmě neznamená, že by trestné činy nebyly společensky nebezpečné. Zákon si ovšem vystačí s jednotlivými kritérii trestných činů a nepotřebuje posouzení společenské škodlivosti v konkrétních případech. Trestní zákon samozřejmě počítá s tím, že všechny v něm zakotvené trestné činy jsou společensky škodlivé.

Kdy není trestný čin trestným?


Jednání, které by jinak bylo trestným činem, ale trestné není, pokud k němu přibude nějaká okolnost, kterou trestní zákoník vymezuje jako okolnost vylučující protiprávnost. 


Okolnosti vylučující protiprávnost


Krajní nouze 

Krajní nouze je situace, kdy je nezbytné všemi dostupnými silami odvrátit bezprostředně hrozící nebezpečí, které ohrožuje důležitý zájem chráněný zákonem. V krajní nouzi může jednat nejen ten, kdo je nebezpečím přímo ohrožen, ale i někdo jiný. Musí se jednat o situaci, kdy není možné dané nebezpečí odvrátit jinak. Škodlivý následek, který je jednáním v krajní nouzi způsobený, nesmí být zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější, než následek, který hrozil. Krajní nouzi si můžeme představit jako situaci ohrožení přírodní katastrofou, technickou havárií, útokem ze strany zvířete nebo duševně nemocné osoby, která není způsobilá ovládat své jednání. 


Nutná obrana

Nutná obrana na rozdíl od výše popsané krajní nouze reaguje na cílený útok ze strany člověka. Pro nutnou obranu platí obdobné podmínky jako pro krajní nouzi: obrana musí být přiměřená situaci a musí být namířena proti aktuálně hrozícímu nebo trvajícímu útoku, nemůže jít o reakci o útok již ukončený. Obrana nesmí být zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku, ale na druhou stranu, obrana musí být vždy silnější a údernější než útok, aby splnila svůj účel. 

Soud musí posuzovat přiměřenost nutné obrany velmi obezřetně v každém případě, protože je nutné vzít v úvahu, že ve vypjatých situacích ohrožení člověka nebo jeho majetku je téměř nemožné odhadnout dopředu intenzitu přicházejícího útoku. Je pochopitelné, že člověk přirozeně reaguje tak, aby se co nejlépe ubránil před útočníkem. 


Pokud nejsou podmínky krajní nouze nebo nutné obrany naplněny, bude dotčené jednání posouzeno jako trestný čin, nicméně jednání v omylu ve vztahu k okolnostem vylučujícím protiprávnost může být vyhodnoceno jako polehčující okolnost. Jako příklad můžeme uvést útok ze msty na pachatele, který již své trestné jednání dokončil a nikoho dále neohrožuje. Jiným příkladem je zcela zjevně nepřiměřená obrana – např. útok střelnou zbraní na zloděje, který krade kovový odpad na zahradě. 


Souhlas poškozeného

Člověk může svobodně rozhodnout o záležitostech, které se týkají jen jeho osoby. Není např. možné udělit souhlas s poškozováním životního prostředí, neboť to je zásah do zájmu celé společnosti. Člověk také nemůže dát platný souhlas se smrtí nebo ublížením na zdraví (to se netýká souhlasu k lékařským výkonům, které odpovídají současnému stavu poznání lékařské vědy). Souhlas musí v každém případě být vážný, určitý, srozumitelný a udělený dobrovolně. Důležité je, aby souhlas předcházel daný čin, zpravidla ho nelze udělit následně. To by bylo možné jen v případě, že by se takový souhlas dal důvodně předpokládat. 


Přípustné riziko

Tzv. přípustné riziko se uplatní v oblasti vědeckého výzkumu, lékařství nebo farmacie. Protiprávnost je zaručena, pokud jsou zohledněny poznatky odpovídající aktuálnímu stavu vědeckého poznání a pokud se jedná o společensky prospěšnou činnost vykonávanou v rámci povolání nebo zaměstnání. Tato činnost nesmí být namířena proti lidskosti, dobrým mravům nebo veřejnému zájmu. Oprávnění použití zbraně

Trestní zákoník zná také oprávněné použití zbraně. Konkrétní podmínky použití zbraně vymezují další zákony, např. zákon o Policii ČR, o vězeňské službě a justiční stráži nebo o ozbrojených silách ČR. Na závěr uvádíme, že okolnosti vylučující protiprávnost představují výjimečné situace, kdy díky nim nedojde ke spáchání trestného činu v konkrétním případě. Pro jejich posouzení je klíčové pečlivé vyhodnocení důkazní situace. 

Autor článku

Otázka na právníka

Inovativní nástroj pro advokáty a uživatele k řešení právních záležitostí on-line. Usnadňuje a zefektivňuje kontakt a komunikaci uživatelů (občanů, podnikatelů a firem) s advokáty a AK.

Další podobné články

Může si obec sama pro sebe stanovit pravidla, kdy může porušovat noční klid?

Všichni to znají, noční klid platí od 22:00 do 6:00. Obec však může obecně závaznou vyhláškou…
Otázka na právníka, 29 Jun, 2016

Může si v České republice registrovaný partner osvojit dítě?

Před Ústavní soud České republiky se dostalo ožehavé téma osvojení dítěte osobou, která žije v …
Otázka na právníka, 6 Jul, 2016

S nabytím zletilosti přichází dluhy za popelnice i za mobil

Veřejná ochránkyně práv řeší situace, kdy na čerstvě zletilé osoby přijde exekuce. Důvodem je dluh,…
Otázka na právníka, 8 Jul, 2016

Máte nárok na vrácení plné ceny zájezdu při úpadku cestovní kanceláře?

 Ústavní soud v nálezu ze dne 14. června 2016 potvrdil, že nelze použít omezení…
Otázka na právníka, 14 Jul, 2016

Vyhledat další články

PREZENTACE ADVOKÁTNÍCH KANCELÁŘÍ
Právní konzultace
Telefonická konzultace
Poptávka právní služby
...
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavřít