Agenturní zaměstnávání

Blog s články z právní oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Agenturní zaměstnávání
autor: Otázka na právníka, 3 Jul, 2017
Agenturní zaměstnávání

Právní rámec agenturního zaměstnávání vymezuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Přestože zákon stanovuje jasná pravidla, jimiž jsou agentury práce povinny se řídit, mnohé z nich daný právní rámec překračují a své zaměstnance tak poškozují. Nebude tedy na škodu si zákonná práva a povinnosti vztahující se k agenturnímu zaměstnávání jasně definovat. 

Co jsou agentury práce? 

 

Agentury práce jsou fyzické nebo právnické osoby, které jsou na základě zvláštního povolení oprávněny zprostředkovávat zaměstnání. Zaměstnání pak zprostředkovávají jak pro uchazeče o práci, tak i pro zaměstnavatele hledající nové pracovní síly


Jak agentury práce fungují? 


Agentury práce mohou zprostředkovávat zaměstnání dvojím způsobem. Buď vyhledávají zaměstnance pro zaměstnavatele, který hledá nové zaměstnance, anebo přímo zaměstnávají své vlastní zaměstnance, které pak dočasně „půjčují“, neboli přidělují, k výkonu práce jinému zaměstnavateli. Tento jiný zaměstnavatel pak zaměstnanci agentury práci jak přiděluje, tak na její provedení dohlíží. Dále se budeme zabývat již jen touto formou zprostředkování. 


Pracovní smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti 


Agentura práce je se zaměstnancem, kterého dočasně přiděluje k výkonu práce k jinému zaměstnavateli, povinna vždy uzavřít buď pracovní smlouvu, anebo dohodu o pracovní činnosti (v žádném případě nesmí jít o dohodu o provedení práce). Na základě této právní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti pak agentura zaměstnance přiděluje jinému zaměstnavateli, pro kterého zaměstnanec práci vykonává. 


Pro koho agenturní zaměstnanec pracuje? 


Zaměstnanec agentury práce neboli agenturní zaměstnanec, je zaměstnancem agentury, ale práci vykonává pro jiného zaměstnavatele. Agenturní zaměstnanec tedy pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti uzavírá s agenturou práce, ale pracuje pro jiného zaměstnavatele, s nímž již žádnou smlouvu či dohodu neuzavírá. 


Kdo agenturního zaměstnance platí?


Jelikož je agenturní zaměstnanec zaměstnancem agentury práce (na základě pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti), vyplácí mu plat agentura práce. 

Pracovní a mzdové podmínky 


Pracovní a mzdové podmínky agenturního zaměstnance nesmí být horší, nežli jsou podmínky u jiných zaměstnanců zaměstnavatele, ke kterému byl agenturní zaměstnanec dočasně přidělen. V případě, že by však tyto podmínky horší byly, má agenturní zaměstnanec možnost požádat agenturu práce, aby zjednala nápravu a zajistila rovnost těchto podmínek. 

Na jak dlouho?


Agenturní zaměstnanec může být dočasně přidělen k výkonu práce k jednomu totožnému zaměstnavateli maximálně na dobu 12 kalendářních měsíců

Máte pochybnosti o důvěryhodnosti agentury práce?


Všechny agentury práce s povolením ke zprostředkování zaměstnání jsou evidovány u Úřadu práce, který také vede jejich evidenci. V této evidenci lze dohledat veškeré údaje o konkrétní agentuře, včetně seznamu jejích pracovišť, druhů prací, pro něž agentura zaměstnání zprostředkovává nebo doby, po kterou je agentura oprávněna zaměstnávání zprostředkovávat. Úřad práce rovněž eviduje informace o tom, zda není agentuře práce pozastaveno povolení ke zprostředkování zaměstnání. Veřejně přístupná část evidence je k nahlédnutí na webovém portále Ministerstva práce a sociálních věcí.    

Autor článku

Otázka na právníka

Inovativní nástroj pro advokáty a uživatele k řešení právních záležitostí on-line. Usnadňuje a zefektivňuje kontakt a komunikaci uživatelů (občanů, podnikatelů a firem) s advokáty a AK.

Další podobné články

Může si obec sama pro sebe stanovit pravidla, kdy může porušovat noční klid?

Všichni to znají, noční klid platí od 22:00 do 6:00. Obec však může obecně závaznou vyhláškou…
Otázka na právníka, 29 Jun, 2016

Může si v České republice registrovaný partner osvojit dítě?

Před Ústavní soud České republiky se dostalo ožehavé téma osvojení dítěte osobou, která žije v …
Otázka na právníka, 6 Jul, 2016

S nabytím zletilosti přichází dluhy za popelnice i za mobil

Veřejná ochránkyně práv řeší situace, kdy na čerstvě zletilé osoby přijde exekuce. Důvodem je dluh,…
Otázka na právníka, 8 Jul, 2016

Co je to dluhopis?

Zákon na emitenta dluhopisů neklade žádné speciální požadavky. Nestanoví ani dohled České národní…
Otázka na právníka, 1 Aug, 2016

Vyhledat další články

PREZENTACE ADVOKÁTNÍCH KANCELÁŘÍ
Právní konzultace
Telefonická konzultace
Poptávka právní služby
...
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavřít