Založte si spolek. Víte jaké to má výhody?

Blog s články z právní oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Založte si spolek. Víte jaké to má výhody?
autor: Otázka na právníka, 29 May, 2017
Založte si spolek. Víte jaké to má výhody?

Máte s přáteli či spoluobčany společný zájem či koníček, máte společensky prospěšný nápad? Založte spolek. Právní úprava spolku je zakotvena v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, konkrétně v ustanoveních § 214 až 302. Spolek, dříve občanské sdružení, je nejrozšířenější formou neziskové organizace. Zjistěte, jak spolek založit, jak ho nazvat a co obsahují stanovy spolku.

Hlavním účelem spolku je naplňování společného zájmu jeho členů a je proto ideální formou právnické osoby pro ty, kteří se chtějí sdružovat na základě určité zájmové činnosti. Typicky se mezi spolky řadí sportovní oddíly, divadelní spolky, místní dětské kluby, kluby důchodců, myslivecké spolky, včelařské spolky a další. Možná namítnete, že zájmovou činnost lze provozovat i bez jakékoliv oficiální formy, nicméně pokud zájmovou činnost zastřešíte právní formou, může vám to přinést mnohé výhody. 


Založení a vznik spolku


Aby mohl spolek vzniknout, musí být nejprve založen. Spolek lze založit dvěma způsoby: 


• přijetím stanov minimálně třemi zakladateli; 

usnesením ustavující schůze spolku. 


První z těchto způsobů je formálně jednodušší a vyžaduje pouze shodu zakladatelů na obsahu stanov. Druhý z těchto způsobů je formálně náročnější a je vhodný pro spolky, u nichž se již předem počítá s širokou členskou základnou. V tomto případě svolavatel schůze vypracuje návrh stanov a zároveň svolá zájemce o založení spolku k ustavující schůzi. 


A opět, v souladu s římskoprávní zásadou „tři tvoří spolek“, mohou být na ustavující schůzi stanovy schváleny, účastní-li se schůze minimálně tři osoby. 

Když je spolek některým z výše uvedených způsobů založen, může vzniknout


Spolek vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. Právní úpravu spolkového rejstříku nacházíme v zákoně č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických osob. Samotný spolkový rejstřík pak vede rejstříkový soud, jímž je místně příslušný krajský soud


Stanovy 


Stanovy spolku jsou zakladatelským právním jednáním vyžadujícím písemnou formu. Jelikož stanovy jsou zvláštní formou smlouvy, je třeba, aby se na jejich obsahu shodli zakladatelé spolku nebo aby byly schváleny na ustavující schůzi spolku. 


Povinným obsahem stanov je:

- název a sídlo spolku, 

- účel spolku, 

- práva a povinnosti členů vůči spolku, popřípadě určení způsobu, jak jim budou práva a povinnosti vznikat a určení statutárního orgánu spolku. 


Název spolku 


V názvu spolku musí být obsaženo slovo „spolek“, sousloví „zapsaný spolek“ či zkratka „z. s.“. Při volbě názvu spolku také pamatujte na to, že název nesmí být klamavý a nesmí se shodovat s názvem jiné právnické osoby. 


A jaké výhody založení spolku přináší? 


Za prvé, nebudete na uskutečňování svých zájmů sami. A za druhé, spolek má právní subjektivitu, může tudíž nabývat majetek, může přijímat dary, žádat o dotace či granty. Jako spolek budete rovněž atraktivní pro sponzory, neboť ti si mohou sponzorským příspěvkem snížit základ daně.      

Autor článku

Otázka na právníka

Inovativní nástroj pro advokáty a uživatele k řešení právních záležitostí on-line. Usnadňuje a zefektivňuje kontakt a komunikaci uživatelů (občanů, podnikatelů a firem) s advokáty a AK.

Další podobné články

Může si obec sama pro sebe stanovit pravidla, kdy může porušovat noční klid?

Všichni to znají, noční klid platí od 22:00 do 6:00. Obec však může obecně závaznou vyhláškou…
Otázka na právníka, 29 Jun, 2016

Může si v České republice registrovaný partner osvojit dítě?

Před Ústavní soud České republiky se dostalo ožehavé téma osvojení dítěte osobou, která žije v …
Otázka na právníka, 6 Jul, 2016

S nabytím zletilosti přichází dluhy za popelnice i za mobil

Veřejná ochránkyně práv řeší situace, kdy na čerstvě zletilé osoby přijde exekuce. Důvodem je dluh,…
Otázka na právníka, 8 Jul, 2016

Máte nárok na vrácení plné ceny zájezdu při úpadku cestovní kanceláře?

 Ústavní soud v nálezu ze dne 14. června 2016 potvrdil, že nelze použít omezení…
Otázka na právníka, 14 Jul, 2016

Vyhledat další články

PREZENTACE ADVOKÁTNÍCH KANCELÁŘÍ
Právní konzultace
Telefonická konzultace
Poptávka právní služby
...
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavřít