Základní povinnosti policistů

Otázka na právníka - Blog -Články z právní oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Základní povinnosti policistů
autor: Otázka na právníka, 1 Nov, 2018
Základní povinnosti policistů

Policie slouží veřejnosti. Úkolem policie je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti. Víte že policisté jsou při výkonu výše uvedených činností vázáni několika základními pravidly (např. zdvořilost, poučování, přiměřenost postupu či prokazování totožnosti)?

Zdvořilost a prokazování příslušnosti


Policista a stejně tak i zaměstnanec policie jsou při plnění úkolů policie povinni dodržovat pravidla zdvořilosti a dbát cti, vážnosti a důstojnosti jiných osob i své vlastní. 

Policista je při provádění úkonu povinen prokázat svou příslušnost k policii 

 - služebním stejnokrojem, 

- služebním průkazem nebo 

- odznakem policie, na kterých musí být zřetelně viditelné identifikační číslo. 


Pokud povaha nebo okolnosti úkonu neumožňují prokázat příslušnost výše uvedeným způsobem, policista je povinen prokázat svou příslušnost k policii ústním prohlášením „policie“. To však neplatí, brání-li povaha nebo okolnosti úkonu také ústnímu prohlášení. Zaměstnanec policie je při provádění úkonu povinen prokázat svou příslušnost k policii průkazem zaměstnance policie se zřetelně viditelným identifikačním číslem. 

Poučování


Policista je povinen před provedením úkonu poučit osobu dotčenou úkonem o právních důvodech provedení úkonu. Jedná-li se o úkon spojený se zásahem do práv nebo svobod osoby, je policista povinen tuto osobu poučit také o jejích právech a povinnostech. Pokud poučení brání povaha a okolnosti úkonu, policista poučí nebo zajistí toto poučení ihned, jakmile to okolnosti dovolí. 


Přiměřenost postupu


Policista a zaměstnanec policie jsou povinni 

- dbát, aby žádné osobě v důsledku jejich postupu nevznikla bezdůvodná újma, 

- dbát, aby jejich rozhodnutím neprovést úkon nevznikla osobám, jejichž bezpečnost je ohrožena, bezdůvodná újma, 

- postupovat tak, aby případný zásah do práv a svobod osob, vůči nimž směřuje úkon, nebo osob nezúčastněných nepřekročil míru nezbytnou k dosažení účelu sledovaného úkonem. 

Autor článku

Otázka na právníka

Inovativní nástroj pro advokáty a uživatele k řešení právních záležitostí on-line. Usnadňuje a zefektivňuje kontakt a komunikaci uživatelů (občanů, podnikatelů a firem) s advokáty a AK.

Další podobné články

Může si obec sama pro sebe stanovit pravidla, kdy může porušovat noční klid?

Všichni to znají, noční klid platí od 22:00 do 6:00. Obec však může obecně závaznou vyhláškou…
Otázka na právníka, 29 Jun, 2016

Může si v České republice registrovaný partner osvojit dítě?

Před Ústavní soud České republiky se dostalo ožehavé téma osvojení dítěte osobou, která žije v …
Otázka na právníka, 6 Jul, 2016

S nabytím zletilosti přichází dluhy za popelnice i za mobil

Veřejná ochránkyně práv řeší situace, kdy na čerstvě zletilé osoby přijde exekuce. Důvodem je dluh,…
Otázka na právníka, 8 Jul, 2016

Máte nárok na vrácení plné ceny zájezdu při úpadku cestovní kanceláře?

 Ústavní soud v nálezu ze dne 14. června 2016 potvrdil, že nelze použít omezení…
Otázka na právníka, 14 Jul, 2016

Vyhledat další články

REGISTRACE ADVOKÁTů
...
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavřít