Základní povinnosti policistů

Blog s články z právní oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Základní povinnosti policistů
autor: Otázka na právníka, 1 Nov, 2018
Základní povinnosti policistů

Policie slouží veřejnosti. Úkolem policie je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti. Víte že policisté jsou při výkonu výše uvedených činností vázáni několika základními pravidly (např. zdvořilost, poučování, přiměřenost postupu či prokazování totožnosti)?

Zdvořilost a prokazování příslušnosti


Policista a stejně tak i zaměstnanec policie jsou při plnění úkolů policie povinni dodržovat pravidla zdvořilosti a dbát cti, vážnosti a důstojnosti jiných osob i své vlastní. 

Policista je při provádění úkonu povinen prokázat svou příslušnost k policii 

 - služebním stejnokrojem, 

- služebním průkazem nebo 

- odznakem policie, na kterých musí být zřetelně viditelné identifikační číslo. 


Pokud povaha nebo okolnosti úkonu neumožňují prokázat příslušnost výše uvedeným způsobem, policista je povinen prokázat svou příslušnost k policii ústním prohlášením „policie“. To však neplatí, brání-li povaha nebo okolnosti úkonu také ústnímu prohlášení. Zaměstnanec policie je při provádění úkonu povinen prokázat svou příslušnost k policii průkazem zaměstnance policie se zřetelně viditelným identifikačním číslem. 

Poučování


Policista je povinen před provedením úkonu poučit osobu dotčenou úkonem o právních důvodech provedení úkonu. Jedná-li se o úkon spojený se zásahem do práv nebo svobod osoby, je policista povinen tuto osobu poučit také o jejích právech a povinnostech. Pokud poučení brání povaha a okolnosti úkonu, policista poučí nebo zajistí toto poučení ihned, jakmile to okolnosti dovolí. 


Přiměřenost postupu


Policista a zaměstnanec policie jsou povinni 

- dbát, aby žádné osobě v důsledku jejich postupu nevznikla bezdůvodná újma, 

- dbát, aby jejich rozhodnutím neprovést úkon nevznikla osobám, jejichž bezpečnost je ohrožena, bezdůvodná újma, 

- postupovat tak, aby případný zásah do práv a svobod osob, vůči nimž směřuje úkon, nebo osob nezúčastněných nepřekročil míru nezbytnou k dosažení účelu sledovaného úkonem. 

Autor článku

Otázka na právníka

Inovativní nástroj pro advokáty a uživatele k řešení právních záležitostí on-line. Usnadňuje a zefektivňuje kontakt a komunikaci uživatelů (občanů, podnikatelů a firem) s advokáty a AK.

Další podobné články

Může si obec sama pro sebe stanovit pravidla, kdy může porušovat noční klid?

Všichni to znají, noční klid platí od 22:00 do 6:00. Obec však může obecně závaznou vyhláškou…
Otázka na právníka, 29 Jun, 2016

Může si v České republice registrovaný partner osvojit dítě?

Před Ústavní soud České republiky se dostalo ožehavé téma osvojení dítěte osobou, která žije v …
Otázka na právníka, 6 Jul, 2016

S nabytím zletilosti přichází dluhy za popelnice i za mobil

Veřejná ochránkyně práv řeší situace, kdy na čerstvě zletilé osoby přijde exekuce. Důvodem je dluh,…
Otázka na právníka, 8 Jul, 2016

Máte nárok na vrácení plné ceny zájezdu při úpadku cestovní kanceláře?

 Ústavní soud v nálezu ze dne 14. června 2016 potvrdil, že nelze použít omezení…
Otázka na právníka, 14 Jul, 2016

Vyhledat další články

PREZENTACE ADVOKÁTNÍCH KANCELÁŘÍ
Právní konzultace
Telefonická konzultace
Poptávka právní služby
...
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavřít