GDPR - Výmaz osobních údajů

Blog s články z právní oblasti
Ilustrační obrázek pro článek GDPR - Výmaz osobních údajů
autor: Otázka na právníka, 15 Jun, 2018
GDPR - Výmaz osobních údajů

Kterákoliv fyzická osoba může po zpracovateli osobních údajů požadovat výmaz svých osobních údajů. Právo na výmaz však není absolutním právem. Pro výmaz tedy musí být splněny určité podmínky. Víte jaké?


Správce osobní údaje vymaže, pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek: 


• osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; 

• subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; 

• subjekt údajů vznese námitky proti zpracování osobních údajů pro jiné účely než přímý marketing a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování 

• subjekt údajů vznese námitky proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu; 

• osobní údaje byly zpracovány protiprávně; 

• osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu EU nebo členského státu, které se na správce vztahuje. 


Navzdory splnění některé z výše uvedených podmínek k výmazu nedojde, pokud je zpracování nezbytné: 


• pro výkon práva na svobodu projevu a informace; 

• pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva EU nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen; 

• z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3 GDPR; 

• pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1, pokud je pravděpodobné, že by právo uvedené v odstavci 1 znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování; 

• pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 


Zpracovatel musí žádost žadatele vyřídit bez zbytečného odkladu, max. do 1 měsíce od obdržení žádosti (ve výjimečných případech lze lhůtu prodloužit o 2 měsíce, o čemž musí být subjekt údajů informován, včetně důvodů prodloužení). Vyřízení žádosti musí být zpravidla bezplatné (výjimkou je, pokud se např. žádosti bezdůvodně opakují). 


Hledáte vzor Žádosti o výmaz? Hledejte v sekci Vzory smluv a podání ZDE.

Autor článku

Otázka na právníka

Inovativní nástroj pro advokáty a uživatele k řešení právních záležitostí on-line. Usnadňuje a zefektivňuje kontakt a komunikaci uživatelů (občanů, podnikatelů a firem) s advokáty a AK.

Další podobné články

Může si obec sama pro sebe stanovit pravidla, kdy může porušovat noční klid?

Všichni to znají, noční klid platí od 22:00 do 6:00. Obec však může obecně závaznou vyhláškou…
Otázka na právníka, 29 Jun, 2016

Může si v České republice registrovaný partner osvojit dítě?

Před Ústavní soud České republiky se dostalo ožehavé téma osvojení dítěte osobou, která žije v …
Otázka na právníka, 6 Jul, 2016

S nabytím zletilosti přichází dluhy za popelnice i za mobil

Veřejná ochránkyně práv řeší situace, kdy na čerstvě zletilé osoby přijde exekuce. Důvodem je dluh,…
Otázka na právníka, 8 Jul, 2016

Máte nárok na vrácení plné ceny zájezdu při úpadku cestovní kanceláře?

 Ústavní soud v nálezu ze dne 14. června 2016 potvrdil, že nelze použít omezení…
Otázka na právníka, 14 Jul, 2016

Vyhledat další články

PREZENTACE ADVOKÁTNÍCH KANCELÁŘÍ
Právní konzultace
Telefonická konzultace
Poptávka právní služby
...
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavřít