Spory s bankou vám pomůže vyřešit finanční arbitr

Blog s články z právní oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Spory s bankou vám pomůže vyřešit finanční arbitr
autor: Otázka na právníka, 14 Nov, 2017
Spory s bankou vám pomůže vyřešit finanční arbitr

Máte problém s Vaší bankou, který se nedaří vyřešit dohodou? Můžete se samozřejmě obrátit na soud s žalobou, ve které vyjádříte svůj nárok a požádáte soud o nezávislé a nestranné rozhodnutí. Pokud se však nákladným soudním sporům chcete vyhnout a přesto potřebujete závazné řešení Vašeho sporu s bankou provedené nezávislým odborníkem, můžete se obrátit na Kancelář finančního arbitra

Kancelář finančního arbitra


Kancelář finančního arbitra sídlí v Legerově ulici v Praze 1 v budově Ministerstva financí ČR, ale jedná se o samostatnou nezávislou organizační složku státu. Finanční arbitr rozhoduje spory mezi spotřebiteli a finančními institucemi. Můžete se na něj obrátit jako klient banky coby soukromá osoba, nikoli coby podnikatel při výkonu své podnikatelské činnosti. 


Co řeší finanční arbitr?


Do kompetence finančního arbitra patří spory týkající se problematiky platebních služeb, úvěrů, cenných papírů, investičních společností nebo stavebního spoření. Stěžovat si u něj můžete kromě banky také na směnárnu či spořitelní a úvěrní družstvo. Co se týče pojištění, zde jsou kompetence finančního arbitra omezené pouze na životní pojištění. 

Zahájení řízení před finančním arbitrem


K zahájení řízení před finančním arbitrem slouží přehledný formulář, který naleznete na webových stránkách Kanceláře finančního arbitra spolu s podrobnou nápovědou a vyplněným vzorem. Důležité je v něm detailně popsat skutkové okolnosti, na které se odvoláváte. Ty je třeba doložit potřebnými důkazy, které budou tvořit přílohu Vašeho podání. Jako důkazy se hodí výpisy z účtů, texty smlouvy uzavřené s bankou, všeobecné obchodní podmínky banky, záznamy e-mailové komunikace nebo cokoli dalšího, co podpoří Váš nárok a přesvědčí arbitra o tom, že Váš nárok je oprávněný. Můžete také navrhnout svědeckou výpověď nebo upozornit na existenci důkazů, o kterých víte, ale nemáte je k dispozici. Formulář obsahuje také kolonku, kde máte napsat, čeho přesně se domáháte, jak chcete, aby arbitr rozhodl. Tuto kolonku nepodceňujte, protože může mít velmi významné následky, budete-li žádat např. prohlášení smlouvy za neplatnou, vyplacení odškodnění apod. Následky mohou ovlivnit Vaši další spolupráci s danou bankou. Nezbytné je především prokázat, že jste se snažili vyřešit spor s příslušnou institucí dohodou, ale nepovedlo se to – např. podáním reklamace nebo e-mailovou komunikací s vedením pobočky banky


Klíčovou informací v návrhu je identifikace stran sporu 

– Vaše osobní údaje jako žadatele a přesné určení finanční instituce, proti které Váš návrh směřuje. Není třeba do formuláře uvádět odkazy na konkrétní paragrafy a ustanovení zákonů. Je ovšem nutné srozumitelně a konkrétně popsat problém a jeho vývoj v čase tak, aby na základě Vašeho podání mohli pracovníci Kanceláře finančního arbitra analyzovat procesní kroky, ke kterým už došlo, a provést právní kvalifikaci a argumentaci

Co musí obsahovat návrh na zahájení?


Pokud podáte návrh v nekompletní nebo nesrozumitelné podobě, pracovníci Kanceláře finančního arbitra Vám poradí, jak návrh doplnit nebo opravit. Nemusíte se bát automatického odmítnutí. Na druhou stranu, arbitr není při rozhodování vázán podaným návrhem a může tedy podle okolností měnit okruh přípustných důkazů nebo i předmět samotného sporu. 


Na arbitra se můžete obrátit jen tehdy, pokud už stejný případ nebyl v minulosti řešen před soudem nebo rozhodčím orgánem. Součástí Vašeho návrhu na zahájení řízení bude i prohlášení o tom, že se uvedení věc ještě u soudu ani před rozhodci neřešila a že dosud nedošlo ani k dohodě s finanční institucí o mimosoudním vyrovnání. Vyplněný formulář s podpisem můžete odeslat poštou nebo donést do podatelny v papírové podobě. Máte-li zřízenou vlastní datovou schránku a elektronický podpis, můžete využít i tuto cestu. 

Řízení před finančním arbitrem


Řízení před finančním arbitrem je zdarma, nepodléhá žádným poplatkům. Protože je podání návrhu k finančnímu arbitrovi v podstatě jednoduché a nevyžaduje právní kvalifikaci, nepotřebujete k němu služby advokáta. Pokud za Vás návrh podává advokát nebo jiný zástupce na základě plné moci, je to samozřejmě možné, nemůžete ovšem počítat s tím, že byste v případě vyhraného sporu měli nárok na náhradu nákladů řízení tak jako před soudem. Finanční arbitr ve svém rozhodnutí náhradu nákladů řízení vůbec neřeší. 

Jak dlouho bude řízení před finančním arbitrem trvat, záleží na okolnostech konkrétního případu


Podle zákona bude rozhodnuto „bez zbytečných průtahů“, což žádná konkrétní lhůta není. Poté, co má arbitr k dispozici všechny podklady, má rozhodnout do devadesáti dnů, což se může v mimořádně komplikované záležitosti prodloužit na dvojnásobek. Každopádně je třeba počítat s tím, že arbitr během řízení poskytne oběma stranám určitý čas na podání vyjádření ve věci a ten se do celkové lhůty nezapočítává. 

Finanční arbitr rozhoduje vydáním nálezu


Proti tomuto nálezu můžete podat písemné námitky jako opravný prostředek. O námitkách bude rozhodovat znovu finanční arbitr. Druhé rozhodnutí už je konečné a má stejné účinky jako pravomocný rozsudek soudu. Je to poměrně vzácný případ, kdy o podaném opravném prostředku rozhoduje zase ten, kdo původní rozhodnutí vydal, a to z důvodu odborné specializace finančního arbitra. Přesto je zde další instance, která může pravomocné rozhodnutí přezkoumat – můžete podat žalobu o nahrazení rozhodnutí finančního arbitra rozhodnutím soudu. V řízení o žalobě pak máte právo na odvolání, resp. na dovolání jako v každém jiném civilním soudním sporu.  

Autor článku

Otázka na právníka

Inovativní nástroj pro advokáty a uživatele k řešení právních záležitostí on-line. Usnadňuje a zefektivňuje kontakt a komunikaci uživatelů (občanů, podnikatelů a firem) s advokáty a AK.

Další podobné články

Může si obec sama pro sebe stanovit pravidla, kdy může porušovat noční klid?

Všichni to znají, noční klid platí od 22:00 do 6:00. Obec však může obecně závaznou vyhláškou…
Otázka na právníka, 29 Jun, 2016

Může si v České republice registrovaný partner osvojit dítě?

Před Ústavní soud České republiky se dostalo ožehavé téma osvojení dítěte osobou, která žije v …
Otázka na právníka, 6 Jul, 2016

Máte nárok na vrácení plné ceny zájezdu při úpadku cestovní kanceláře?

 Ústavní soud v nálezu ze dne 14. června 2016 potvrdil, že nelze použít omezení…
Otázka na právníka, 14 Jul, 2016

Ústavní stížnost fyzické osoby

Ústavní soud ČR v minulém týdnu zamítl ústavní stížnost Romana Janouška. Pojďme se krátce…
Otázka na právníka, 12 Jul, 2016

Vyhledat další články

PREZENTACE ADVOKÁTNÍCH KANCELÁŘÍ
Právní konzultace
Telefonická konzultace
Poptávka právní služby
...
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavřít