Smlouva o dílo nebo příkazní smlouva?

Blog s články z právní oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Smlouva o dílo nebo příkazní smlouva?
autor: Otázka na právníka, 13 Jun, 2017
Smlouva o dílo nebo příkazní smlouva?

Potřebujete posekat zahradu, opravit vodovodní kohoutek či třeba jen pravidelně obstarat nákup? Máte-li takovou činnost zastřešit smlouvou, je potřeba vědět, v jakém případě zvolit smlouvu o dílo, a v jakém případě naopak zvolit příkazní smlouvu. Smlouvu o dílo i příkazní smlouvu upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Jaký je však mezi nimi rozdíl?

Smlouva o dílo


Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. Dílem se zde zpravidla rozumí zhotovení určité věci, dále údržba věci, oprava nebo úprava věci. Jelikož u smlouvy o dílo jde v první řadě o výsledek činnosti, zhotovitel má možnost dílo provést buď osobně, anebo pověří jeho provedením někoho jiného. Jde-li však, příkladně, o umělecké dílo, kde je provedení díla vázáno pouze a jenom na schopnosti a znalosti konkrétního zhotovitele, je možnost zastoupení jinou osobou vyloučena. Významným znakem smlouvy o dílo je pak skutečnost, že za výsledek odpovídá zhotovitel. 


Příkazní smlouva


Příkazní smlouvou se příkazník zavazuje obstarat pro příkazce určitou záležitost. Jelikož si příkazce příkazníka povětšinou volí dle jeho osobních schopností a znalostí, měl by příkazník provést příkaz osobně; nicméně i příkazník má možnost nechat se v činnosti, jež je předmětem smlouvy, zastoupit jinou osobou. Od skutečnosti, zda se příkazník nechá jinou osobou zastoupit či nikoliv, se odvíjí povaha odpovědnostních vztahů v případě vzniku škody související s provedením příkazu. Významnou je pak skutečnost, že za výsledek provedení příkazu neodpovídá příkazník, ale riziko za výsledek nese příkazce sám. Je tedy zcela zásadní, jakou osobu si příkazce jako příkazníka zvolí. 

 

Rozdíl mezi smlouvou o dílo a smlouvou příkazní

 

Zásadním rozdílem mezi smlouvou o dílo a příkazní smlouvou je tedy skutečnost, že u smlouvy o dílo jde primárně o výsledek činnosti, zatímco u smlouvy příkazní jde o činnost samotnou. V případě smlouvy o dílo odpovídá za výsledek činnosti zhotovitel, kdežto v případě příkazní smlouvy nese riziko za výsledek činnosti samotný příkazce. Dalším významným rozdílem mezi smlouvou o dílo a příkazní smlouvou je, že smlouva o dílo je smlouvou úplatnou, kdežto příkazní smlouvu lze sjednat jak úplatně, tak i bezúplatně.


Jak uzavřít smlouvu?


U obou smluvních typů lze smlouvu uzavřít jak v písemné, tak i v ústní formě. Pokud však smlouvu uzavřete v ústní formě, bude se v případě sporu jak samotná existence smluvního vztahu, tak i ujednání mezi spornými stranami dokazovat velmi obtížně. V zájmu právní jistoty tedy doporučujeme volit písemnou formu smlouvy. Praktický příklad: 


Nejlépe si rozdíly mezi výše uvedenými smluvními typy ukážeme na praktickém příkladu: Potřebujete-li pravidelně, například jednou týdně, sekat trávník, bude pro vás vhodnější smlouva příkazní. Potřebujete-li však jednorázově posít zahradu, zhotovit dřevěnou lavici nebo postavit altán, volte smlouvu o dílo. 


Doporučení?


Stejně jak pestrý je život sám, stejně tak mohou být pestré i vztahy upravené příkazní smlouvou nebo smlouvou o dílo. Jelikož občanský zákoník u těchto smluvních typů přiznává smluvním stranám poměrně širokou smluvní volnost, je v konkrétním případě vždy velmi důležité sjednat si přesné smluvní podmínky ve smlouvě samotné. Je tedy vždy dobré obrátit se s úpravou smlouvy na odborníka a vyhnout se tak možným komplikacím, které mohou nastat v případě vzniku škody či v případě ne řádného plnění smlouvy. Požádat o kontrolu nebo přípravu smlouvy advokátem, můžete i na tomto Portálu - TADY      

Autor článku

Otázka na právníka

Inovativní nástroj pro advokáty a uživatele k řešení právních záležitostí on-line. Usnadňuje a zefektivňuje kontakt a komunikaci uživatelů (občanů, podnikatelů a firem) s advokáty a AK.

Další podobné články

Může si obec sama pro sebe stanovit pravidla, kdy může porušovat noční klid?

Všichni to znají, noční klid platí od 22:00 do 6:00. Obec však může obecně závaznou vyhláškou…
Otázka na právníka, 29 Jun, 2016

Může si v České republice registrovaný partner osvojit dítě?

Před Ústavní soud České republiky se dostalo ožehavé téma osvojení dítěte osobou, která žije v …
Otázka na právníka, 6 Jul, 2016

S nabytím zletilosti přichází dluhy za popelnice i za mobil

Veřejná ochránkyně práv řeší situace, kdy na čerstvě zletilé osoby přijde exekuce. Důvodem je dluh,…
Otázka na právníka, 8 Jul, 2016

Máte nárok na vrácení plné ceny zájezdu při úpadku cestovní kanceláře?

 Ústavní soud v nálezu ze dne 14. června 2016 potvrdil, že nelze použít omezení…
Otázka na právníka, 14 Jul, 2016

Vyhledat další články

PREZENTACE ADVOKÁTNÍCH KANCELÁŘÍ
Právní konzultace
Telefonická konzultace
Poptávka právní služby
...
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavřít