Rozdělení nemovitosti v podílovém spoluvlastnictví

Blog s články z právní oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Rozdělení nemovitosti v podílovém spoluvlastnictví
autor: Otázka na právníka, 9 Jan, 2017
Rozdělení nemovitosti v podílovém spoluvlastnictví

Na praktickém příkladu ze soudní praxe se pojďme podívat na rozdělení nemovitosti v případě, že tato nemovitost je v podílovém spoluvlastnictví. Soud prvního stupně nařídil prodej nemovitosti ve veřejné dražbě s tím, že bude dražena jen mezi spoluvlastníky a výtěžek bude rozdělen mezi účastníky v podílu 2/3 a 1/3. Odvolací soud však rozhodl tak, že předmětnou nemovitost přikázal do výlučného vlastnictví jednoho ze spoluvlastníků, přičemž tomuto byla uložena povinnost zaplatit na vypořádacím podílu 500 000 Kč do 2 měsíců od právní moci rozsudku.  

S rozhodnutím soudu nesouhlasil druhý ze spoluvlastníků. Tento vlastnil spoluvlastnický podíl ve výši 2/3 a spoluvlastnický podíl druhého ze spoluvlastníků činil 1/3. Poukazoval na to, že toto kritérium sice není jediné, ale mělo by být zásadní. 

Věc se dostala až k Nejvyššímu soudu ČR


Není-li rozdělení společné věci dobře možné, přikáže ji soud za přiměřenou náhradu jednomu nebo více spoluvlastníkům. To se děje podle § 1147 občanského zákoníku. Nechce-li věc žádný ze spoluvlastníků, nařídí soud prodej věci ve veřejné dražbě; v odůvodněném případě může soud rozhodnout, že věc bude dražena jen mezi spoluvlastníky. 

Primárním způsobem vypořádání spoluvlastnictví je rozdělení společné věci


Není-li rozdělení společné věci dobře možné, je přikázána společná věc za náhradu jednomu nebo více spoluvlastníkům (pokud o to projeví zájem a je solventní). Nejsou-li dány předpoklady pro přikázání společné věci za náhradu jednomu nebo více spoluvlastníkům, pak přichází do úvahy poslední varianta, a sice prodej společné věci ve veřejné dražbě. Přichází-li do úvahy přikázání věci více dosavadním spoluvlastníkům, musí soud rozhodnout o tom, komu společnou věc přikáže, přičemž musí vzít do úvahy veškerá rozhodná kritéria. 


Dle judikatury se soudy musí zabývat nejenom zákonnými kritérii 


Ale také například výší podílů spoluvlastníků a účelným využitím věci, dále je třeba přihlížet i k tomu, který ze spoluvlastníků v nemovitosti bydlel či podnikal, udržoval ji, opravoval, případně do ní investoval a je schopen se o její údržbu nadále starat, k likviditě, tedy schopnosti a včasnosti zaplacení vypořádacího podílu, lze také zohlednit kritérium, že spoluvlastník navrhne zaplacení vyšší finanční náhrady dalším spoluvlastníkům, neboť i to vyjadřuje jeho vztah k věci, k historické rodinné vazbě na společnou věc, apod. 


Jelikož je možné, že shora uvedená kritéria mohou být splněna u více subjektů, je vždy na úvaze soudu, jakým způsobem o vypořádání rozhodne, nicméně své rozhodnutí musí vždy řádně odůvodnit a důvody, kterými se řídí nesmí být zjevně nepřiměřené. 


V předmětné věci odvolací soud dospěl k závěru, že reálné rozdělení předmětné nemovitosti není dobře možné, neboť se jedná o funkční celek, oproti soudu prvního stupně neshledal důvody pro vypořádání spoluvlastnictví předmětné nemovitosti nařízením jejího prodeje v dražbě jen mezi spoluvlastníky, a proto přistoupil k přikázání předmětné nemovitosti za náhradu některému ze spoluvlastníků. Uvedl, že sice žalovaný je menšinovým spoluvlastníkem, avšak v jeho prospěch hovoří silnější vztah k předmětné nemovitosti, jeho dlouhodobější a častější užívání nežli je tomu u žalobkyně. 


"Zdůraznil, že žalovaný předmětnou nemovitost alespoň základním způsobem udržuje, provedl rekonstrukci elektrického vedení ve stavbě, žalobkyně pořídila od stavby chaty dřez a kamna. Jiné zásadní investice nebyly prováděny. Žalovaný pobývá v předmětné nemovitosti podstatně výraznějším způsobem než žalobkyně, která ji zásadně neužívá. Žalobkyně se stala vlastnicí až v roce 2006 a žalovaný již na přelomu 70. a 80. let 20. století, když již od roku 1957 ji užíval se svým otcem. Hledisko účelnějšího využití a obhospodařování nemovitostí svědčí ve prospěch žalovaného, který tak ostatně také výraznějším způsobem oproti žalobkyni dosud činil. Žalovaný má k předmětné nemovitosti silnější vztah a je schopen investic do předmětné nemovitosti a její další údržby. Soud proto přikázal předmětnou nemovitost do výlučného vlastnictví žalovanému, a to za náhradu přesahující obvyklou cenu nemovitosti tak, jak žalovaný sám navrhl.“ 
Nejvyšší soud dospěl k závěru, že shora uvedené závěry nejsou zjevne nepřiměřené


Důležité bylo, že bylo uvedeno, proč v daném případě nebylo možné předmětnou nemovitost rozdělit, vymezena rozhodná kritéria pro posouzení toho, komu společnou věc přikázat, a tato kritéria posouzena ve vzájemné souvislosti. 

 „Byť lze obecně připustit, aby účastníci nabídli vyšší náhradu, než kolik by odpovídalo náhradě podle výše spoluvlastnického podílu z obvyklé ceny společné věci, neznamená to opět, že by absolutní výše takové náhrady byla rozhodujícím kritériem, nýbrž i výši nabídnuté náhrady je třeba posuzovat ve vzájemné souvislosti s dalšími v úvahu přicházejícími kritérii.“ 

Tak se také stalo, a proto bylo rozhodnutí odvolacího soudu zcela v pořádku. 


Zdroj: Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 16.10.2016, sp. zn.: 22 Cdo 2024/2016 

Autor článku

Otázka na právníka

Inovativní nástroj pro advokáty a uživatele k řešení právních záležitostí on-line. Usnadňuje a zefektivňuje kontakt a komunikaci uživatelů (občanů, podnikatelů a firem) s advokáty a AK.

Další podobné články

Může si obec sama pro sebe stanovit pravidla, kdy může porušovat noční klid?

Všichni to znají, noční klid platí od 22:00 do 6:00. Obec však může obecně závaznou vyhláškou…
Otázka na právníka, 29 Jun, 2016

Může si v České republice registrovaný partner osvojit dítě?

Před Ústavní soud České republiky se dostalo ožehavé téma osvojení dítěte osobou, která žije v …
Otázka na právníka, 6 Jul, 2016

S nabytím zletilosti přichází dluhy za popelnice i za mobil

Veřejná ochránkyně práv řeší situace, kdy na čerstvě zletilé osoby přijde exekuce. Důvodem je dluh,…
Otázka na právníka, 8 Jul, 2016

Máte nárok na vrácení plné ceny zájezdu při úpadku cestovní kanceláře?

 Ústavní soud v nálezu ze dne 14. června 2016 potvrdil, že nelze použít omezení…
Otázka na právníka, 14 Jul, 2016

Vyhledat další články

PREZENTACE ADVOKÁTNÍCH KANCELÁŘÍ
Právní konzultace
Telefonická konzultace
Poptávka právní služby
...
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavřít