Prodej padělků na VINTED (VotočVohoz) aneb diskriminace uživatelek provozovatelem portálu?

Blog s články z právní oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Prodej padělků na VINTED (VotočVohoz) aneb diskriminace uživatelek provozovatelem portálu?
autor: Otázka na právníka, 24 Apr, 2019
Prodej padělků na VINTED (VotočVohoz) aneb diskriminace uživatelek provozovatelem portálu?

Nakupujete a prodáváte věci ze svého šatníku na portálu Vinted? Zablokoval vám portál Vinted (VotočVohoz) váš uživatelský účet pro prodej padělků? Obvinil vás Vinted z prodeje padělků neoprávněně? Můžete se bránit! Jaký pohled na takové jednání má české právo?

Vinted obviňuje své uživatelky z prodeje padělků a poškozuje tak práva uživatelek


Vinted je online marketplace, který se specializuje na zprostředkování nošeného nebo nenošeného osobního módního zboží mezi kupujícími a prodávajícími, kteří jsou soukromé osoby, nikoliv podnikateléJedná se o globální platformu, kterou provozuje zainvestovaná společnost z Litvy a která působí i v Česku. 


Na blogech influencerů, na youtube i na samotném foru VINTED se ale množí hlasy nespokojených uživatelek, které VINTED obvinil z prodeje padělků, nebo jim ze stejného důvodu zablokoval účet, aniž by měl k tomu důvod


Na internetu jsou k vidění různé názory uživatelek, například: 

 “Člověk si musí dát pozor a být patřičně obrněný. Jsou tam holky podvodnice, vyměňovačky, slevové žebračky nebo tázačky neodpovídačky. Ale to je jen menšina, většina uživatelů je v pohodě a domluva s nimi je príma.” 

Zdroj: https://primadonnarealness.blogspot.com/2015/03/perlicky-z-vinted-forum-spol-1-dil.html 

“Vinted, pod původním názvem VotočVohoz, používám snad od jeho prvních týdnů. Přesně totiž vykryl moji potřebu zbavit se nenošeného oblečení v dobrém stavu + nakupovat věci z druhé ruky, bez nutnosti probírat se hromadou hadrů v klasickém sekáči.” 

Zdroj: https://www.modnipeklo.cz/clanky/vinted-kecy/ 

 “Pro ty co neznají, Vinted.cz je bazarový portál, kde lidé, převážně ženy mohou prodat své oblečení, doplňky a kosmetiku, cena i dohoda s kupujícími je na jejich uvážení. Web si žádný poplatek neúčtuje. “ 

Zdroj: https://christine-blog.webnode.cz/l/vinted-moje-zkusenosti-a-pocity/ 

Koupě a prodej na portálu VINTED


Pokud si mezi sebou uživatelky dojednají obchod, defacto dojde prostřednictvím portálu k uzavření kupní smlouvy mezi prodávající a mezi kupující. Předmětem kupní smlouvy je věc na které prodeji /koupě se domluvily. K placení zboží dochází přímo mezi uživatelkami, tzn. platforma platby nezprostředkuje. 

Po zaplacení a doručení zboží mohou nastat dvě situace. 

1. Prodávající má štěstí na kupující, která je s nákupem spokojena, nebo naopak, 

2. má "smůlu" na kupující která spokojena není – věc se jí subjektivně nelíbí, nebo věc chce prostě bezdůvodně vrátit, nebo tvrdí, že nejde o věc, kterou si objednala nebo, že věc má vadu, anebo si vadu i sama způsobí, případně vymyslí, aby se mohla věci zbavit – vrátit ji, nebo získat další slevu. Co s tím? 

Uplatnění práv z vad na portálu VINTED


Kupující typicky kontaktuje prodávající přes zprávy a pokusí se spolu na něčem domluvit. Pokud kupující tvrdí, že věc má vadu, technicky uplatňuje práva z vad. Prodávající, pokud si je vědomá a uzná, že jí prodaný produkt vadu měl, může toto akceptovat a domluvit si s kupující jak problém vyřeší, např. vrácením věci a/nebo peněz, anebo cokoliv, na čem se dohodnou. 


Co se ale stane, pokud prodávající ví, že odeslala věc bez vady a natrefí třeba na „podvodnici“, která si problém úmyslně vymyslí, třeba za účelem získání dalších slev? Případně věc nedbalostně sama poškodí, ale pokusí se ze situace vybruslit tak, že se to bude snažit hodit na prodávající? 

Prodávající tedy nárok kupující odmítne. Kdo věc řeší dál a jak?


Pokud strany kupní smlouvy nenajdou shodu na řešení dané situace, pak právně konformní cestou přicházející v úvahu je, aby se kupující obrátila na soud, který by rozhodl, a to na základě znaleckých posudků, která ze smluvních stran je v právu


Při jednání mezi soukromými osobami nelze do věci zapojit Českou obchodní inspekci. Smluvní strany se však mohou dohodnout na tom, že věc postoupí k vyřešení mediátorovi, takové řešení je rychlejší a také levnější, než standardní soudní řízení.

Je jednání s uživatelkou VINTED komplikované až neslušné?


Pokud se uživatelka v online prostředí vyjadřuje neslušně, jiné vyhrožuje, napíše čistě lživé hodnocení, vyjádření nebo hodnocení s úmyslem poškodit jinou uživatelku, taková komunikace se dá obecně považovat za hatespeach. Pokud jinou uživatelku navíc z něčeho křivě obviní a to například i uvede do hodnocení, které má dosah na celou komunitu, pak může jít o zásah do osobnostních práv uživatelky, šíření pomluvy nebo křivé obvinění. I na jednání v online prostředí se vztahují pravidla, uživatelé, i když anonymizovaní, se v určitých případech dají vždy identifikovat. 

Jak problémy mezi uživatelkami řeší VINTED?


Uživatelky (smluvní strany a strany sporu) mají možnost kontaktovat Vinted a reportovat problém. Vinted pak vstupuje do „hry“ a typicky vyzývá strany „sporu“, aby dodaly doklady vztahující se k prodávanému zboží

Na tom základě (a ze zkušeností některých uživatelek) někdy i bez jakéhokoliv základu, VINTED dojde k nějakému závěru. Třeba, k takovému, že i když problém mezi dvěma uživatelkami (smluvními stranami) je řešení nároků z vad, tak VINTED oběma uživatelkám oznámí, bez toho, aby si daný problém pořádně ověřil, anebo zboží viděl, že prodané zboží je PADĚLEK. (!!) a aniž by toto svoje stanovisko jakkoliv zdůvodnil

VINTED hrubě zasahuje do práv uživatelek


Provozovatel Portálu Vinted, bez toho, aniž by měl zboží fyzicky k dispozici, vůbec není oprávněn činit závěry o tom, jestli věc nabízená na jeho portálu je padělek a prezentovat je vůči třetím stranám. 

Z fotografie to není mnohdy poznat, neboť zdařilé padělky musí být podrobeny znaleckému zkoumání

Pokud takto VINTED jedná a některou uživatelku takto nařkne, pak provozovatel Portálu VINTED hrubě zasahuje do práv takové uživatelky, neboť strohým vyjádřením svoje závěry nijak neodůvodňuje

Kdo rozhodne o tom, jestli je předmět padělek?


Závěry o tom, zda-li je určitý výrobek padělkem či nikoliv, může činit výlučně vlastník ochranné známky, případně třetí osoba dle návodu vlastníka OZ, jehož práva by mohla být dotčena, případně soudní znalec a v nalézacím řízení také soud na základě znaleckého posudku


V žádném případě takovéto závěry nemůže činit provozovatel Portálu, který nemá ani dotčený výrobek k dispozici a maximálně mohl vidět fotografii výrobku, kterou zaslala jedna ze stran smlouvy.

Diskriminuje VINTED uživatelky?


Dle zkušeností uživatelek se lze domnívat, že provozovatel Portálu VINTED používá jakousi univerzální odpověď, a to, že prodávaná věc je padělek, na jakýkoliv doručený podnět od kupujících, aniž by věc jakkoliv dále zkoumal a i když má doručené originální účtenky na dané produkty, které jednoznačně prokazovaly, že zboží bylo zakoupeno v obchodech provozovaných držiteli příslušných ochranných známek a nemohlo se jednat v žádném případě o padělky


Je známý i případ, kde VINTED na „dummy“ podnět některé uživatelky zablokoval účet jiné uživatelky neoprávněně dvakrát a to i když v tom prvním případě prověřoval a „ověril“ ten samý předmět, o kterém pak po 3 měsících tvrdil, že je padělek (s originální účtenkou)

Podmínky provozu portálu VINTED mají dobrý záměr, ale realita je jiná! Poškozují majitele VINTED jeho zaměstnanci?


VOP VINTED potvrzují dobrý záměr, ale realita je jiná, poškozující uživatelky. Ustanovení VOP VINTED provozovatel Portálu fakticky tvrdí, že provozovatel Portálu není a nemůže být držitelem práv umožňujících rozhodovat o tom, zda je daný výrobek, který byl předmětem prodeje na Portálu, padělkem či nikoliv


Podle ustanovení čl. 2.3. Všeobecných obchodních podmínek Vinted (dále jen „VOP“) „Společnost Vinted neprovádí předběžnou kontrolu předmětů, které jsou nabízeny prostřednictvím Stránek, ani osob, se kterými může Uživatel na Stránkách jednat. Společnost Vinted není povinna vstupovat do žádných sporů mezi kupujícími a prodávajícími, případně mezi stranami výměny či darování. Sám Uživatel je odpovědný za řádnou kontrolu subjektů, se kterými jedná.“ 


V realitě to je ale VINTED - provozovatel Portálu a jeho administrátoři, kdo bez jakéhokoliv oprávnění deklarují, že zboží je padělek a navíc takové informace šíří přes portál dalším uživatelkám. Tímto způsobem se mohou dopouštět diskriminaci vlastních uživatelek, protože namísto toho, aby vycházeli z faktů a dle těchto faktů činil závěry, tak činí závěry bez bližšího zkoumání věci, nebo, a to je ještě horší, nezkoumají nic a použijí svoji automatickou odpověď „na všechno“ a to že věc je padělek

Máte podobnou zkušenost s VINTED? Zrušili vám účet, diskriminovali vás proti jiné uživatelce, ignorovali vaše požadavky, způsobili vám škodu?


Pokud byl neoprávněně a bez jakéhokoliv odůvodnění zablokován uživatelský účet uživatelky portálem VINTED, lze takové jednání provozovatele Portálu VINTED považovat za naprostou svévoli poškozující uživatelku. Sankční práva nesmějí být uplatňována svévolně a uživatel portálu musí mít vždy srozumitelnou informaci, z jakého důvodu daného OP byly vůči němu sankce uplatněny. 

Sankce nelze uplatňovat na základě uvážení provozovatele Portálu, takové ustanovení OP je svévolné, diskriminační a neplatné, což konkrétně platí pro ustanovení čl. 4.1.3. OP. 

I na provozovatele portálů se vztahují zákony 


Mimo poškození dobrého jména, pověsti a jiných nároků, které mohou přejít do trestně právní roviny, může takovou neoprávněnou blokací účtu vzniknout dotčeným uživatelkám škoda, případně i ušlý zisk, které si může případně u Provozovatele portálu nárokovat. Je vhodné zvolit poradu s právníkem v místě bydliště dotčené uživatelky a zanalyzovat konkrétní situaci a dál ji řešit vhodnou cestou.  

Autor článku

Otázka na právníka

Inovativní nástroj pro advokáty a uživatele k řešení právních záležitostí on-line. Usnadňuje a zefektivňuje kontakt a komunikaci uživatelů (občanů, podnikatelů a firem) s advokáty a AK.

Další podobné články

Může si obec sama pro sebe stanovit pravidla, kdy může porušovat noční klid?

Všichni to znají, noční klid platí od 22:00 do 6:00. Obec však může obecně závaznou vyhláškou…
Otázka na právníka, 29 Jun, 2016

Může si v České republice registrovaný partner osvojit dítě?

Před Ústavní soud České republiky se dostalo ožehavé téma osvojení dítěte osobou, která žije v …
Otázka na právníka, 6 Jul, 2016

S nabytím zletilosti přichází dluhy za popelnice i za mobil

Veřejná ochránkyně práv řeší situace, kdy na čerstvě zletilé osoby přijde exekuce. Důvodem je dluh,…
Otázka na právníka, 8 Jul, 2016

Máte nárok na vrácení plné ceny zájezdu při úpadku cestovní kanceláře?

 Ústavní soud v nálezu ze dne 14. června 2016 potvrdil, že nelze použít omezení…
Otázka na právníka, 14 Jul, 2016

Vyhledat další články

PREZENTACE ADVOKÁTNÍCH KANCELÁŘÍ
Právní konzultace
Telefonická konzultace
Poptávka právní služby
...
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavřít