Práva subjektů údajů dle GDPR

Blog s články z právní oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Práva subjektů údajů dle GDPR
autor: Otázka na právníka, 2 May, 2018
Práva subjektů údajů dle GDPR

GDPR přineslo rozšíření práv subjektů údajů, které je možné uplatnit u správce. Zpracovatel musí žádost subjektu údajů vyřídit bez zbytečného odkladu, max. do 1 měsíce od obdržení žádosti (ve výjimečných případech lze prodloužit o 2 měsíce, o čemž musí být subjekt údajů informován, včetně důvodů). Vyřízení žádosti musí být zpravidla bezplatné (výjimkou je, pokud se např. žádosti bezdůvodně opakují).

Přístup k osobním údajům


Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda jsou či nejsou jeho údaje zpracovávány a v případě, že jeho údaje jsou zpracovávány, má právo tyto údaje získat. 


Oprava osobních údajů


Správce osobních údajů má povinnost opravit nepřesné údaje, které se subjektu údajů týkají, pokud o to subjekt požádá nebo pokud zjistí, že některé údaje jsou nesprávné či neaktuální. Správce však nemá povinnost aktivně vyhledávat nepřesné údaje. 


Výmaz osobních údajů


Za určitých podmínek má subjekt údajů právo, aby správce jeho údaje smazal


Námitka proti zpracování osobních údajů


Subjekt údajů může vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro: 

 • plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, 

 • účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany. 


Správce údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 


Právo na omezení zpracování


Správce omezí zpracování (údaje nesmí být s výjimkou uložení zpracovávány) pokud: 


• subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů (než dojde k ověření přesnosti), 

• zpracování je protiprávní, ale subjekt údajů odmítá výmaz a žádá o omezení použití, 

• správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, 

• subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování pro jiné účely než přímý marketing, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů. 


Právo na přenositelnost osobních údajů


Subjekt údajů má právo, aby osobní údaje, které poskytl správci: 

• mu byly poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, 

• a/nebo byly předány ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu jinému správci, je-li to technicky proveditelné

Autor článku

Otázka na právníka

Inovativní nástroj pro advokáty a uživatele k řešení právních záležitostí on-line. Usnadňuje a zefektivňuje kontakt a komunikaci uživatelů (občanů, podnikatelů a firem) s advokáty a AK.

Další podobné články

Může si obec sama pro sebe stanovit pravidla, kdy může porušovat noční klid?

Všichni to znají, noční klid platí od 22:00 do 6:00. Obec však může obecně závaznou vyhláškou…
Otázka na právníka, 29 Jun, 2016

Může si v České republice registrovaný partner osvojit dítě?

Před Ústavní soud České republiky se dostalo ožehavé téma osvojení dítěte osobou, která žije v …
Otázka na právníka, 6 Jul, 2016

S nabytím zletilosti přichází dluhy za popelnice i za mobil

Veřejná ochránkyně práv řeší situace, kdy na čerstvě zletilé osoby přijde exekuce. Důvodem je dluh,…
Otázka na právníka, 8 Jul, 2016

Máte nárok na vrácení plné ceny zájezdu při úpadku cestovní kanceláře?

 Ústavní soud v nálezu ze dne 14. června 2016 potvrdil, že nelze použít omezení…
Otázka na právníka, 14 Jul, 2016

Vyhledat další články

PREZENTACE ADVOKÁTNÍCH KANCELÁŘÍ
Právní konzultace
Telefonická konzultace
Poptávka právní služby
...
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavřít