Odškodnění za nepřiměřeně dlouhé řízení

Blog s články z právní oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Odškodnění za nepřiměřeně dlouhé řízení
autor: Otázka na právníka, 25 Apr, 2018
Odškodnění za nepřiměřeně dlouhé řízení

V případě, že soudní řízení trvá nepřiměřeně dlouho dobu, mají jeho účastníci nárok na odškodnění jak materiální, tak nemateriální újmy. Jak se posoudí přiměřenost délky řízení, jak odškodnění získat a jaká je promlčecí lhůta?

Kritéria pro posuzování přiměřenosti délky řízení

 

Přiměřenost délky řízení je nutné posuzovat na základě několika kritérií: 

· jednání příslušného orgánu, 

· složitost případu, 

· chování účastníka řízení, 

· význam řízení pro účastníka řízení, 

· na kolika stupních a kolikrát byla daná věc řešena, 

· okolnosti mimořádného období, kdy řízení probíhalo. 


Pokud na základě výše uvedených kritérií dospěje ministerstvo nebo soud k závěru, že řízení bylo nepřiměřeně dlouhé, účastník takovéhoto řízení má nárok na odškodnění jak materiální, tak nemateriální újmy. 


Jakou formu může mít odškodnění imateriální újmy? 


· konstatování porušení práva · omluva 

· finanční zadostiučinění (Jedná se o částku v rozmezí od 15 000 Kč do 20 000 Kč za jeden rok délky řízení, přičemž v prvních 2 letech je částka poloviční, tedy 7 500 Kč až 10 000 Kč za každý rok z těchto 2 let.) 


Jak odškodnění získat?


V první fázi je nutné obrátit se na příslušný ústřední orgán veřejné moci – v případě soudních řízení se bude jednat o Ministerstvo spravedlnosti ČR. Ministerstvo má 6 měsíců, aby o žádosti o odškodnění rozhodlo. Pokud v této lhůtě nerozhodne, vzniká fikce zamítnutí nároku. Po doručení zamítavého rozhodnutí ministerstva nebo následující den po uplynutí šestiměsíční lhůty je možné podat žalobu k příslušnému soudu (Obvodní soud pro Prahu 2 v případě Ministerstva spravedlnosti ČR). 


Promlčecí lhůta 


Promlčecí lhůta činí 3 roky u materiální újmy a 6 měsíců u újmy imateriální. Po podání žádosti k ministerstvu se promlčecí lhůty pozastaví. Během posuzování nároku ministerstvem tedy přestanou běžet. Až ministerstvo rozhodne nebo až uplyne šestiměsíční lhůta, ve které má ministerstvo rozhodnout, promlčecí lhůty běží dál. Lhůta tedy nezačne běžet od počátku v celé délce, ale již z ní zbývá pouze ten čas, který před podáním žádosti k ministerstvu chyběl do jejího uplynutí.  

Autor článku

Otázka na právníka

Inovativní nástroj pro advokáty a uživatele k řešení právních záležitostí on-line. Usnadňuje a zefektivňuje kontakt a komunikaci uživatelů (občanů, podnikatelů a firem) s advokáty a AK.

Další podobné články

Může si obec sama pro sebe stanovit pravidla, kdy může porušovat noční klid?

Všichni to znají, noční klid platí od 22:00 do 6:00. Obec však může obecně závaznou vyhláškou…
Otázka na právníka, 29 Jun, 2016

Může si v České republice registrovaný partner osvojit dítě?

Před Ústavní soud České republiky se dostalo ožehavé téma osvojení dítěte osobou, která žije v …
Otázka na právníka, 6 Jul, 2016

S nabytím zletilosti přichází dluhy za popelnice i za mobil

Veřejná ochránkyně práv řeší situace, kdy na čerstvě zletilé osoby přijde exekuce. Důvodem je dluh,…
Otázka na právníka, 8 Jul, 2016

Co je to dluhopis?

Zákon na emitenta dluhopisů neklade žádné speciální požadavky. Nestanoví ani dohled České národní…
Otázka na právníka, 1 Aug, 2016

Vyhledat další články

PREZENTACE ADVOKÁTNÍCH KANCELÁŘÍ
Právní konzultace
Telefonická konzultace
Poptávka právní služby
...
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavřít