Nelíbí se vám správa vaší obce? Jak se můžete bránit?

Otázka na právníka - Blog -Články z právní oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Nelíbí se vám správa vaší obce? Jak se můžete bránit?
autor: Otázka na právníka, 17 May, 2017
Nelíbí se vám správa vaší obce? Jak se můžete bránit?

Ti z nás, jejichž obec není spravována zrovna ideálním způsobem, ty pocity jistě znají. Nespokojenost se stavem věcí veřejných a posléze snad i smíření. Není však nutno propadat beznaději, zákon nám poskytuje mnohé nástroje, pomocí nichž se můžeme účinně bránit.

Nelíbí se vám hospodaření Vaší obce? 


Dle zákona o obcích musí být majetek obce využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy. Zároveň je obec povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Kromě toho je obec povinna chránit svůj majetek před neoprávněnými zásahy a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení nebo sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky. V neposlední řadě je obec povinna vést účetnictví


Máte-li pocit, že vaše obec nehospodaří v souladu s výše zmíněnými povinnostmi, můžete se bránit následujícími způsoby: 

Vyjádřete se na zasedání zastupitelstva obce


Občan obce má právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce svá stanoviska k projednávaným věcem nebo vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce a k závěrečnému účtu obce za uplynulý kalendářní rok. V neposlední řadě pak má právo požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti obce. Je-li tato žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, musí být projednána na zasedání rady či zastupitelstva nejpozději do 60 dnů a jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů. Dalším právem občana je pak podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty, které by měly být vyřízeny bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů a jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů. 


Žádejte o poskytnutí informace


Mezi kontrolní mechanismy hospodaření obce patří rovněž právo na poskytnutí informace zakotvené v zákoně č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Na základě tohoto zákona můžete požadovat po obci poskytnutí informace vztahující se k její působnosti. Obec je povinna poskytnout tuto informaci do 15 dnů od jejího poskytnutí zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup. Máte-li tedy např. podezření, že obec uzavřela nevýhodnou smlouvu, vyžádejte si její kopii právě na základě tohoto zákona. S kopií smlouvy tak budete seznámeni nejenom vy, ale rovněž i každý jiný občan, který o tuto informaci projeví zájem. 


Podejte podnět u ministerstva či krajského úřadu


Máte-li pocit, že obec při výkonu své působnosti nepostupuje v souladu se zákony či jinými právními předpisy, můžete podat podnět k prošetření takových postupů u Ministerstva vnitra či u krajského úřadu. Shledá-li kontrolní orgán, že usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu obce v samostatné působnosti je v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem, je obec povinna zjednat nápravu. Nezjedná-li obec nápravu do 60 dnů, pozastaví ministerstvo výkon tohoto rozhodnutí. V případě, že by usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu obce v samostatné působnosti bylo ve zřejmém a závažném rozporu se zákonem, může ministerstvo pozastavit jeho výkon dokonce bez předchozí výzvy ke zjednání nápravy.              

Autor článku

Otázka na právníka

Inovativní nástroj pro advokáty a uživatele k řešení právních záležitostí on-line. Usnadňuje a zefektivňuje kontakt a komunikaci uživatelů (občanů, podnikatelů a firem) s advokáty a AK.

Další podobné články

Může si obec sama pro sebe stanovit pravidla, kdy může porušovat noční klid?

Všichni to znají, noční klid platí od 22:00 do 6:00. Obec však může obecně závaznou vyhláškou…
Otázka na právníka, 29 Jun, 2016

Může si v České republice registrovaný partner osvojit dítě?

Před Ústavní soud České republiky se dostalo ožehavé téma osvojení dítěte osobou, která žije v …
Otázka na právníka, 6 Jul, 2016

S nabytím zletilosti přichází dluhy za popelnice i za mobil

Veřejná ochránkyně práv řeší situace, kdy na čerstvě zletilé osoby přijde exekuce. Důvodem je dluh,…
Otázka na právníka, 8 Jul, 2016

Máte nárok na vrácení plné ceny zájezdu při úpadku cestovní kanceláře?

 Ústavní soud v nálezu ze dne 14. června 2016 potvrdil, že nelze použít omezení…
Otázka na právníka, 14 Jul, 2016

Vyhledat další články

REGISTRACE ADVOKÁTů
...
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavřít