Nelíbí se vám správa vaší obce? Jak se můžete bránit?

Blog s články z právní oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Nelíbí se vám správa vaší obce? Jak se můžete bránit?
autor: Otázka na právníka, 17 May, 2017
Nelíbí se vám správa vaší obce? Jak se můžete bránit?

Ti z nás, jejichž obec není spravována zrovna ideálním způsobem, ty pocity jistě znají. Nespokojenost se stavem věcí veřejných a posléze snad i smíření. Není však nutno propadat beznaději, zákon nám poskytuje mnohé nástroje, pomocí nichž se můžeme účinně bránit.

Nelíbí se vám hospodaření Vaší obce? 


Dle zákona o obcích musí být majetek obce využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy. Zároveň je obec povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Kromě toho je obec povinna chránit svůj majetek před neoprávněnými zásahy a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení nebo sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky. V neposlední řadě je obec povinna vést účetnictví


Máte-li pocit, že vaše obec nehospodaří v souladu s výše zmíněnými povinnostmi, můžete se bránit následujícími způsoby: 

Vyjádřete se na zasedání zastupitelstva obce


Občan obce má právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce svá stanoviska k projednávaným věcem nebo vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce a k závěrečnému účtu obce za uplynulý kalendářní rok. V neposlední řadě pak má právo požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti obce. Je-li tato žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, musí být projednána na zasedání rady či zastupitelstva nejpozději do 60 dnů a jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů. Dalším právem občana je pak podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty, které by měly být vyřízeny bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů a jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů. 


Žádejte o poskytnutí informace


Mezi kontrolní mechanismy hospodaření obce patří rovněž právo na poskytnutí informace zakotvené v zákoně č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Na základě tohoto zákona můžete požadovat po obci poskytnutí informace vztahující se k její působnosti. Obec je povinna poskytnout tuto informaci do 15 dnů od jejího poskytnutí zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup. Máte-li tedy např. podezření, že obec uzavřela nevýhodnou smlouvu, vyžádejte si její kopii právě na základě tohoto zákona. S kopií smlouvy tak budete seznámeni nejenom vy, ale rovněž i každý jiný občan, který o tuto informaci projeví zájem. 


Podejte podnět u ministerstva či krajského úřadu


Máte-li pocit, že obec při výkonu své působnosti nepostupuje v souladu se zákony či jinými právními předpisy, můžete podat podnět k prošetření takových postupů u Ministerstva vnitra či u krajského úřadu. Shledá-li kontrolní orgán, že usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu obce v samostatné působnosti je v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem, je obec povinna zjednat nápravu. Nezjedná-li obec nápravu do 60 dnů, pozastaví ministerstvo výkon tohoto rozhodnutí. V případě, že by usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu obce v samostatné působnosti bylo ve zřejmém a závažném rozporu se zákonem, může ministerstvo pozastavit jeho výkon dokonce bez předchozí výzvy ke zjednání nápravy.              

Autor článku

Otázka na právníka

Inovativní nástroj pro advokáty a uživatele k řešení právních záležitostí on-line. Usnadňuje a zefektivňuje kontakt a komunikaci uživatelů (občanů, podnikatelů a firem) s advokáty a AK.

Další podobné články

Může si obec sama pro sebe stanovit pravidla, kdy může porušovat noční klid?

Všichni to znají, noční klid platí od 22:00 do 6:00. Obec však může obecně závaznou vyhláškou…
Otázka na právníka, 29 Jun, 2016

Může si v České republice registrovaný partner osvojit dítě?

Před Ústavní soud České republiky se dostalo ožehavé téma osvojení dítěte osobou, která žije v …
Otázka na právníka, 6 Jul, 2016

S nabytím zletilosti přichází dluhy za popelnice i za mobil

Veřejná ochránkyně práv řeší situace, kdy na čerstvě zletilé osoby přijde exekuce. Důvodem je dluh,…
Otázka na právníka, 8 Jul, 2016

Máte nárok na vrácení plné ceny zájezdu při úpadku cestovní kanceláře?

 Ústavní soud v nálezu ze dne 14. června 2016 potvrdil, že nelze použít omezení…
Otázka na právníka, 14 Jul, 2016

Vyhledat další články

PREZENTACE ADVOKÁTNÍCH KANCELÁŘÍ
Právní konzultace
Telefonická konzultace
Poptávka právní služby
...
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavřít