Kdy může policista použít pouta?

Blog s články z právní oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Kdy může policista použít pouta?
autor: Otázka na právníka, 14 May, 2019
Kdy může policista použít pouta?

Policista může v přesně zákonem vymezených případech použít pouta pro připoutání osoby k vhodnému předmětu, a omezit tak možnost volného pohybu dané osoby. Omezení osobní svobody však představuje krajní prostředek, který by měl policista použít jen ve výjimečných případech, kdy nemůže jednat jinak (tedy pokud by jiný postup byl neefektivní nebo neúčelný).

Připoutání


Policista je v zákonem vymezených případech oprávněn omezit připoutáním k vhodnému předmětu, zejména pomocí pout, možnost volného pohybu určité osoby. 

Dle ustanovení § 25 zákona o Policii České republiky se jedná o případy, kdy předmětná osoba: 

- fyzicky napadá policistu nebo jinou osobu, 

- ohrožuje vlastní život, 

- poškozuje majetek nebo 

- se pokusí o útěk. 


Omezení připoutáním musí být ukončeno v okamžiku, kdy je zřejmé, že osoba výše popsané jednání nebude opakovat, nejdéle však po uplynutí 2 hodin od okamžiku připoutání. 

Obecná pravidla týkající se omezení osobní svobody


Osoba, která je policistou omezená na svobodě, nesmí být podrobena mučení nebo krutému, nelidskému anebo ponižujícímu zacházení a nesmí s ní být zacházeno takovým způsobem, který nerespektuje lidskou důstojnost. 


Policie musí na žádost osoby omezené na svobodě vyrozumět o této skutečnosti osobu jí blízkou nebo jinou osobu, kterou osoba omezená na svobodě určí. Je-li na svobodě omezená osoba nezletilá nebo osoba, jejíž svéprávnost byla omezena, policie vyrozumí také zákonného zástupce nebo opatrovníka. 


Je-li na svobodě omezená osoba mladší 15 let, policie vyrozumí také orgán sociálně právní ochrany dětí. Osoba omezená na svobodě má právo zajistit si na vlastní náklady právní pomoc a mluvit s právním zástupcem bez přítomnosti třetí osoby. Za tímto účelem poskytne policista neprodleně nezbytnou součinnost, požádá-li o ni tato osoba. 

Autor článku

Otázka na právníka

Inovativní nástroj pro advokáty a uživatele k řešení právních záležitostí on-line. Usnadňuje a zefektivňuje kontakt a komunikaci uživatelů (občanů, podnikatelů a firem) s advokáty a AK.

Další podobné články

Může si obec sama pro sebe stanovit pravidla, kdy může porušovat noční klid?

Všichni to znají, noční klid platí od 22:00 do 6:00. Obec však může obecně závaznou vyhláškou…
Otázka na právníka, 29 Jun, 2016

Může si v České republice registrovaný partner osvojit dítě?

Před Ústavní soud České republiky se dostalo ožehavé téma osvojení dítěte osobou, která žije v …
Otázka na právníka, 6 Jul, 2016

S nabytím zletilosti přichází dluhy za popelnice i za mobil

Veřejná ochránkyně práv řeší situace, kdy na čerstvě zletilé osoby přijde exekuce. Důvodem je dluh,…
Otázka na právníka, 8 Jul, 2016

Co je to dluhopis?

Zákon na emitenta dluhopisů neklade žádné speciální požadavky. Nestanoví ani dohled České národní…
Otázka na právníka, 1 Aug, 2016

Vyhledat další články

PREZENTACE ADVOKÁTNÍCH KANCELÁŘÍ
Právní konzultace
Telefonická konzultace
Poptávka právní služby
...
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavřít